Ekim 2018 Meclis Kararları

KARAR 64
Adana İli Kadastro Müdürlüğünün 20/09/2018 tarih ve 17022752-170.02-E.2502420 Sayılı yazılarında ; Adana İli Karaisalı İlçesi Başkıf Mahallesinde 3402 sayılı Kadastro Kanunu hükümlerince yapılacak olan kadastro çalışmalarında kadastro ekibinde bilirkişi olarak görev yapmak üzere (6) Altı adet bilirkişinin Belediyemiz Meclisince belirlenmesi ile ilgili teklifleri görüşüldü.
Adana İli Karaisalı İlçesi Başkıf Mahallesinde 3402 sayılı Kadastro Kanunu hükümlerince
yapılacak olan kadastro çalışmalarında kadastro ekibinde bilirkişi olarak görev yapmak üzere aşağıda kimlik ve telefon numaralı kişilerin bilirkişi olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.SIRA NO ADI SOYADI TC NUMARASI TELEFON NUMARASI
1) MEHMET EMEKSİZ 2125001XXXX 5434304350
2) AHMET SAK 1000338XXXX 5362283356
3) AHMET YILDIRIM 1071136XXXX 5366404124
4) YASİN ASLAN 2079702XXXX 5468962496
5) CUMALİ ASLAN 2077302XXXX 5394665073
6) MUSTAFA MENENGİÇ 1172532XXXX 5376879749
KARAR 65
Adana İli Kadastro Müdürlüğünün 20/09/2018 tarih ve 17022752-170.02-E.2502471 Sayılı yazılarında ; Adana İli Karaisalı İlçesi GÜVENÇ Mahallesinde 3402 sayılı Kadastro Kanunu hükümlerince yapılacak olan kadastro çalışmalarında kadastro ekibinde bilirkişi olarak görev yapmak üzere (6) Altı adet bilirkişinin Belediyemiz Meclisince belirlenmesi ile ilgili teklifleri görüşüldü.
Adana İli Karaisalı İlçesi GÜVENÇ Mahallesinde 3402 sayılı Kadastro Kanunu
hükümlerince yapılacak olan kadastro çalışmalarında kadastro ekibinde bilirkişi olarak görev yapmak üzere aşağıda kimlik ve telefon numaralı kişilerin bilirkişi olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.SIRA NO ADI SOYADI TC NUMARASI TELEFON NUMARASI
1) ADEM GENÇ 1486622XXXX 5363841206
2) AHMET ERDEM 1326727XXXX 5379540877
3) MUSTAFA GENÇ 1483922XXXX 5388488950
4) ADEM İLKBAHARGÜLÜ 1280829XXXX 5359598505
5) HACI DURMUŞ BOLAT 1207931XXXX 5428441843
6) ENVER BOLAT 1212731XXXX 5399763759
KARAR 66
Gündemde bulunan madde gereği ; Belediyemiz mali Hizmetler Müdürlüğünün 28/09/2018 tarih ve E.3002 sayılı yazılarında Belediye Başkanlığımız 2019 yılı hazırlık bütçesi gelir ve gider tablosu yazımız ekinde sunulmuş olup, Belediyemiz Meclisince görüşülerek onaylanması hususunda Belediyemiz Meclisine havalesini arz ederim. Denilmekte olup, Teklif hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Celalettin SÜRME söz aldı. Arkadaşlar teklifin Plan ve Bütçe Komisyonu başkanlığında müşterek komisyonda görüşülmek üzere havale edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 67
Gündemde bulunan Madde gereği; Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28/09/2018 tarih ve E.3004 sayılı yazılarında Belediye Başkanlığımız 2019 yılı Fiyat Tarifelerinin tablosu yazımız ekinde sunulmuş olup, Belediyemiz Meclisince görüşülmek üzere havale edilmesini arz ederim. Denilmekte olup, teklif hakkında söz isteyen olup , olmadığı soruldu. Üyelerden Hasan KÖYLÜ söz aldı. Arkadaşlar teklifin Plan Bütce ve Müşterek komisyonda görüşmek üzere havale edilmesini teklif ediyorum dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 68
2019 Yılı fiyat tarifeleri tek tek okundu. 2019 yılı fiyat tarifesi için buraya tıklayın.
KARAR 69
Gündemde bulunan madde gereği ; Belediyemiz Plan Bütçe ve Müşterek Komisyonunun 2019 yılı bütçesi ile ilgili 03/10/2018 tarih ve 10 nolu komisyon raporunun görüşülmesine geçildi. Komisyon Raporunda aynen”Belediyemiz Meclisince Plan Bütçe ve Müşterek Komisyonumuzda görüşülmek üzere 02/10/2018 tarih ve 66 sayılı kararı ile havale edilen; Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28/09/2018 tarih ve E.3002 Sayılı yazıları ekindeki 2019 yılı Bütçesi gelir ve gider tablosu komisyonumuzca görüşülmek üzere Belediyemiz Meclis Toplantı salonunda 03/10/2018 tarihinde toplanmış olup, Komisyonumuzca 2019 Yılı Bütçesi gelir ve gider tabloları tek tek incelenerek 30.000.000,00-TL ‘lik (OTUZMİLYONTÜRKLİRASI) bütçenin uygunluğuna, kararımızın Belediyemiz Meclisine sunulmasına oy birliği ile karar verildi Denilmekte olup. Okunan komisyon raporu hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. söz isteyen olmayınca oylamaya sunuldu. Yapılan oymama neticesinde 2019 yılı Gelir ve Gider Bütçesinin 30.000.000,00-TL (OTUZMİLYONTÜRKLİRASI) olarak belirlenmesine Oy birliği ile kabulüne karar verildi.

Yorum Kapalıdır.