Meclis Gündemi

OCAK  2021   MECLİS GÜNDEMİ

TARİH VE SAAT : 05/01/2021 SALI  saat 14:00

TOPLANTI YERİ: KARAİSALI BELEDİYESİ  TOPLANTI VE DÜĞÜN  SALONU

GÜNDEM:

1.) 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi gereğince 2021 Yılında Tam Zamanlı Sözleşmeli olarak Çalıştırılmaya devam edilecek olan Mühendislere ödenecek ücretin belirlenmesi ile ilgili teklif

2.) 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi gereğince 2021 Yılında Tam Zamanlı Sözleşmeli olarak Çalıştırılmaya devam edilecek olan Teknikere ödenecek ücretin belirlenmesi ile ilgili teklif

3.) 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi gereğince 2021 Yılında Tam Zamanlı Sözleşmeli olarak Çalıştırılmaya devam edilecek olan Programcıya ödenecek ücretin belirlenmesi ile ilgili teklif

4.) 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi gereğince 2021 Yılında Tam Zamanlı Sözleşmeli olarak Çalıştırılmaya devam edilecek olan Ekonomiste ödenecek ücretin belirlenmesi ile ilgili teklif

5.) 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi gereğince 2021 Yılında Tam Zamanlı Sözleşmeli olarak Çalıştırılmaya devam edilecek olan Kimyagere ödenecek ücretin belirlenmesi ile ilgili teklif

6.) 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi gereğince 2021 Yılında Kısmi Zamanlı Sözleşmeli olarak Çalıştırılmaya devam edilecek olan Avukata ödenecek ücretin belirlenmesi

7.) 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi gereğince 2021 Yılında Kısmi Zamanlı Sözleşmeli olarak Çalıştırılmaya devam edilecek olan Veteriner Hekime ödenecek ücretin belirlenmesi ile ilgili teklif

8.) 2021 Yılında Denetim Komisyonunda görev yapmak üzere 4 adet Denetim Komisyonu Üyeliği Seçimi

9.) Belediyemiz Norm Kadrosuna ait değişiklik

10.) İmar ve Şehircilik Komisyonun 4/11/2020 tarih ve 3 sayılı 1/1000 imar planı ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi

11.) Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığının yer tahsisi ile ilgili teklifi.

12.) Türkiye Belediyeler Birliğinin düzenlemiş olduğu ”Bisikletli Ulaşım Fikir ve Proje                 Uygulama Yarışması” kapsamında Belediyemizce hazırlanan “Murtçular Diyarında Trafiksiz Bir Hayat” isimli projemizin kabul edilmesi sonucu Belediyemize Şartlı Hibe Edilen 4(Dört) Adet bisiklet hibesinin kabul edilmesi ile ilgili teklif.

13.) Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 04/01/2021 tarih ve E.18 sayılı yazısı; Adana Valiliği Kadastro Müdürlüğünün Adana İli Karaisalı İlçesi Çeceli Mahallesinde 3402 sayılı Kadastro Kanunun hükümlerince yapılacak olan kadastro çalışmalarında görev yapacak 6 adet bilirkişi belirlenmesi ile ilgili teklif.

14.)Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünün 04/01/2021 Tarih ve E.17 sayılı yazısı; Karaisalı İlçesi 62 Mahallede Yol ve Altyapı Yapım İşi İçin İller Bankası A. Ş. ’den Kredi Kullanılması ile ilgili Teklif.

15.) Gelir Getirici Çalışmalar İle İlgili Belediye Encümeni ve Belediye Başkanı Saadettin ASLAN’ a yetki verilmesi ile ilgili teklif.

Yorum Kapalıdır.