Meclis Gündemi

NİSAN  2022   MECLİS GÜNDEMİ

TARİH VE SAAT : 01/04/2022 CUMA  saat 10:00

TOPLANTI YERİ: KARAİSALI BELEDİYESİ  MECLİS TOPLANTI  SALONU

GÜNDEM:

1). Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 29/03/2022 tarih ve E.3991 sayılı yazısı: Belediyemiz Meclisince 2 adet encümen üyesi seçilmesi ile ilgili teklif.

2). Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 29/03/2022 tarih ve E.3986 sayılı yazısı: Plan Bütçe Komisyonunda görev yapmak üzere  5 adet komisyon üyesi seçilmesi ile ilgili teklif.

3). Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 29/03/2022 tarih ve E.3987 sayılı yazısı: Çevre Sağlık Komisyonunda görev yapmak üzere 5 adet komisyon üyesi seçilmesi ile ilgili teklif.

4). Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 29/03/2022 tarih ve E.3988 sayılı yazısı: Eğt. Kültür ve Spor Komisyonunda görev yapmak üzere 5 adet komisyon üyesi seçilmesi ile ilgili teklif.

5.) Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 29/03/2022 tarih ve E.3989 sayılı yazısı: İmar ve Bayındırlık Komisyonunda görev yapmak üzere 5 adet komisyon üyesi seçilmesi ile ilgili teklif.

6.) Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 29/03/2022 tarih ve E.3990 sayılı yazısı: Tarım Orman ve Mahalle Komisyonunda görev yapmak üzere 5 adet komisyon üyesi seçilmesi ile ilgili teklif.

7). Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün 29/03/2022 tarih ve E.4000 sayılı yazısı; 2021 yılı İç Denetim Raporlarının görüşülmesi ile ilgili teklif.

8). Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün 29/03/2022 tarih ve E.3999 sayılı yazısı; 2021 yılı Faaliyet Raporlarının görüşülmesi ile ilgili teklif.

9).Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29/03/2022 tarih ve 3998 sayılı yazısı İlçemiz Karapınar mah. 32 ada 65 parselin doğusunda park alanında kalan 309 ada 2 parselin batısında park alanına yapılması planlanan 2 adet trafo monoblok köşk (kompact tip) yapıla bilmesi ile ilgili teklif.

Yorum Kapalıdır.