Karaisalı Belediyesi İş Yeri Kiralama İlanı

  • Yazının Tarihi: 3 Eylül 2021
  • Bu Yazıyı Sosyal Medyada Paylaş:
  • Googleda Paylaş
  • Twitterda Paylaş
  • Facebookta Paylaş

KARAİSALI BELEDİYESİ İŞYERİ KİRALAMA İHALE İLANIDIR.

İhale Konusu Olan İşin Adı : Karaisalı Belediyesi Mülkiyetinde Olan Taşınmazların İşyeri Kiraya Verilmesi İşi.

İhaleye katılmak için istenen belgeler ve şartlar:
1- Kiraya verilecek iş yerleri Açık teklif usulü ile 3 (üç ) yıllığına kiraya verme ihalesidir.
2- İstekliler, ihaleye ilişkin dökümanları (şartname ve ekleri) ve Karaisalı Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğünde görebilir ve kira ihale şartnamesini 50,00 (ElliTürklirası) TL ücret karşılığında satın alabilirler,
3- İhale Karaisalı Belediyesi Karapınar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:1 Karaisalı / ADANA Ek Hizmet Binası K: 1 Meclis Salonunda 2886 Sayılı Kanunun 35/c (45. Mad.) maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.
4- İsteklilerden;
-Nüfus cüzdan fotokopisi.
-İkametgah belgesi
– Karaisalı Belediyesinden alınmış borcu yoktur Belgesi
– Belediye veznesine yatırdıkları geçici teminat makbuzu veya banka geçici teminat mektubu . Teminat mektupları dışındaki teminatların Karaisalı Belediye Veznesi veya T.C. Ziraat Bankası Karaisalı Şb. TR27 0001 0000 1725 3406 62 5004 Nolu Hesaba yatırılması ve makbuzlarının teklif evraklarının içinde sunulması gerekir. (Makbuz içeriğinde geçici teminat olduğu belirtilmeli)
-Şartname alındı makbuzu.
-Taşınmaza ait kira şartnamesi, her sayfası ayrı ayrı ihaleye girecek olan istekli tarafından imzalanması.
a-Gerçek Kişiler: Noter tasdikli İmza beyannamesi
b-Tüzel kişiler için: 2021 yılında alınmış oda sicil kaydı, Ticari sicil Gazetesi ve imza sirküleri. Tüzel kişiler adına vekaleten ihaleye gireceklerden noter tasdikli vekaletname ile İmza beyannamesi.
5- Kira süresi ; Sözleşme imzalanmasına mütaakip yer teslimi yapılacak olup; kira süresi 3 yıldır.
6- İhale dökümanını alan istekli şartname hükümlerini kabul etmiş sayılacaktır.
7- İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
8- Teklifler ihale tarihi olan 15.09.2021 Çarşamba günü en geç İhalenin yapılacağı saate kadar Karapınar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:1 Karaisalı Belediyesi Ek Hizmet Binası Meclis Salonunda toplanan komisyona ihale evraklarını teslim edeceklerdir.

İHALE İLANINA ULAŞMAK İÇİN BURAYA TIKLAYIN

Anahtar Kelime:

Yorum Kapalıdır.

EYE IN RURAL PROJESİ

Elektronik Belge Doğrulama