Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel Asil Olarak Kazanan Adaylardan İstenen Belgeler

  • Yazının Tarihi: 26 Şubat 2024
  • Bu Yazıyı Sosyal Medyada Paylaş:
  • Googleda Paylaş
  • Twitterda Paylaş
  • Facebookta Paylaş

Karaisalı Belediye Başkanlığı bünyesinde 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi ile Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre 29.01.2024 – 30.01.2024 tarihleri arasında ön başvuruları alınarak yapılan değerlendirme neticesinde 08.01.2024 tarihinde yapılan sözlü mülakatta başarılı olan ile sınavı yedek olarak kazanan adaylar açıklanmıştır. Yapılan değerlendirmelerde başarılı olarak asıl olan adaydan istenilen tam zamanlı sözleşmeli personelin işe başlamaya esas teşkil edecek belgeler aşağıdaki gibidir.
İstenilen Belgeler:
• Atama Talep Dilekçesi
• Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
• Ehliyet Fotokopisi
• İkametgah Belgesi (E-Devlet sisteminden alınabilir)
• Diploma aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi (E-Devlet sisteminden alınabilir)
• Adli Sicil Kaydı (E-Devlet sisteminden alınabilir)
• Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (E-Devlet sisteminden alınabilir)
• Tam teşekküllü hastanelerden alınacak sağlık kurulu raporu (memur olabilir ibareli)
• Son 6 Ay İçerisinde Çekilmiş Biyometrik Fotoğraf (4 adet)
Belge Teslimi:
Adayın, işe başlamaya esas teşkil edecek belgelerini açık adreslerini gösteren dilekçesine eklemek suretiyle 01.03.2024 – 15.03.2024 tarihleri arasında Karapınar Mah. Cumhuriyet Cad. No:1 Karaisalı Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne elden teslim etmeleri gerekmektedir
Adayın gerçeğe aykırı veya eksik beyanda bulunduğunun sonradan tespit edilmesi halinde işe başlaması yapılsa dahi bütün işlemleri iptal edilecektir. Aday bu konuda hiçbir hak iddia etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Ayrıca ilgililer hakkında Türk Ceza Kanunu’nun hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
İş bu duyuru ilgililere ilanen tebliğ olunur. 26.02.2024

Dilekçe için buraya tıklayınız

Anahtar Kelime:

Bir Yorum Yazın

EYE IN RURAL PROJESİ

Elektronik Belge Doğrulama