Mayıs 2021 Meclis Kararları

KARAR 45
Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanan 2020 yılı Kesin Hesapları ekte sunulmuş olup, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi ve 64. maddesi gereğince Belediyemiz Meclisinde görüşülmek üzere havalesini Olurlarınıza arz ederim. Denilmekte olup, teklif hakkında söz isteyen olup olmadığı soruldu. Üyelerden Abdullah KAÇAR söz aldı. Arkadaşlar teklifin Belediyemiz Plan Bütçe ve Müşterek Komisyonunda görüşülmek üzere havalesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 46
Belediyemiz Meclisinin 02/02/2021 tarih ve 25 nolu kararı ile Belediyemize ait 59 mahallenin kırsal alanlar statüsüne giren yerler olarak belirlenmiş olup, Adana Büyükşehir Belediyesince 2006 yılında bağlanan yerlerin bu statüden çıkarılması talep edilmiş olup, 02/02/2021 tarih ve 25 nolu Meclis Kararımızla alınan kararın bu talep üzerine 51 mahalle olarak düzeltilerek 25 nolu kararın iptal edilmesi ; ”31/12/2021 Tarihli Türkiye İstatislik Kurumu verilerine göre tüm illerde nüfusu 20.000’den az olan yerleşim yerleri ” şeklinde; Kırsal Mahalle ise ”Köy veya belde belediyesi iken mahalleye dönüşen ve büyükşehir belediyesi sınırları içinde bulunup sosyoekonomik durumu, şehir merkezine uzaklığı, belediye hizmetlerine erişebilirliği, mevcut yapılaşma durumu ve benzeri hususlar dikkate alınarak ilgili ilçe belediye meclisinin kararı ve teklifi üzerine büyükşehir belediye meclisinin en geç doksan gün içerisinde alacağı karar ile kırsal yerleşim özelliği taşıdğı tespit edilen mahalleler” olarak tanımlanmaktadır, denilmektedir. Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesine ilişkin değerlendirme çalışmalarında kullanılmak üzere İlçemiz ;’
‘ Akçalı, Altınova, Aşağıbelemedik, Aşağıyörükler, Ayakkıf, Barakdağ, Bekirli, Beydemir, Bolacalı, Bucak,Çakallı, Çevlik, Çocuklar, Çorlu, Çukur, Demirçit, Döşekevi, Durak,Eğlence, Emelcik,Etekli, Fettahlı, Filikli, Gildirli, Gökhasanlı, Gülüşlü, Hacılı, Hacımusalı, Kaledağ, Karahasanlı, Karakılıç, Karakuyu, Kıralan, Kırıklı, Körüklü, Kuşçusofulu, Kuyucu, Kuzgun, Maraşlı, Merkez Boztahta, Murtçukuru, Nergizlik, Nuhlu, Ömerli, Sadıkali, Tatık, Topaktaş, Topkaralı, Torunsolaklı, Tümenli, Yazıbaşı ” Mahallelerimiz Kırsal Mahalle statüsüne giren alanlar tanımına giren yerler olduğuna dair gerekli Meclis Kararı alınmasını Olurlarınıza arz ederim. Denilmekte olup, teklif oylamaya sunuldu, Yapılan oylama neticesinde teklifin müdürlüğünden geldiği gibi kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi.
T.C.
ADANA KARAİSALI İLÇE BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ
Başkan Vekili
Cemal DEMİRDAĞ
Belediye Meclisi Üyesi
Katip
Turgay BULUT
Belediye Meclisi
KARAR 47
İlgi sayılı yazıda İstenilen Gökhasanlı Mahallesinde 3402 sayılı Kadastro kanunun hükemlerince yapılacak olan Kadastro ekibinde bilirkişi olarak görev yapmak üzere aşağıda İsim, TC kimlik numaraları ve Telefon numaralı yazılı 6 kişinin belirlenmesi için Belediyemiz Meclisince görüşülmek üzere havalesini Olurlarınıza arz ederim.
ADI SOYADI TC NO TELEFONU
ALİ GÖKTAŞ 198910XXXXX 0537 383 XXXX
YAŞAR DAŞ 191170XXXXX 0537 251 XXXX
HACI RESUL GÖKKAYA 200590XXXXX 0506 053 XXXX
MEHMET REFİK GÖKYERMEZ 205030XXXXX 0533 811 XXXX
FURKAN DEMİR 195040XXXXX 0537 265 XXXX
DURMUŞ ALİ GÜZELOĞLU 196870XXXXX 0537 724 XXXX

Denilmekte olup, teklif hakkında söz isteyen olup olmadığı soruldu. Üyelerden Rifat KÖROĞLU söz aldı. Arkadaşlar teklifin Tarım Orman Mahalle ve Müşterek Komisyonunda görüşülmek havalesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
T.C.
ADANA KARAİSALI İLÇE BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ
Başkan Vekili
Cemal DEMİRDAĞ
Belediye Meclisi Üyesi
Katip
Turgay BULUT
Belediye Meclisi

KARAR 48
Gündemde bulunan Madde gereği ; Belediyemiz Plan Bütçe ve Müşterek Komisyonunun 2020 Yılı Kesin Hesapları ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesine geçildi. Komisyon raporunda aynen “Belediyemiz Meclisince komisyonumuzda görüşülmek üzere havale edilen; Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünce 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi ve 64. maddesi gereğince hazırlanan 2020 Yılı Kesin Hesapları komisyonumuzca tek tek okunarak incelenmiştir. Okunan 2020 Yılı Kesin Hesabı Komisyonumuzca uygun bulunmuş olup, Belediyemiz Meclisince görüşülmek üzere sunulmasına oy birliği ile karar verildi.” Denilmekte olup okunan komisyon raporu hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Söz isteyen olmayınca oylamaya sunuldu. yapılan oylama neticesinde oy birliği ile kabulüne karar verildi.
KARAR 49
Belediyemiz Tarım Orman ve Mahalle Müşterek Komisyonunun Gökhasanlı Mahallesi kadastro çalışmalarında görev yapacak bilirkişilerin belirlenmesi ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesine geçildi. Komisyon raporunda aynen ” Belediyemiz Meclisinin komisyonumuzda görüşülmek üzere havale ettiği; Karaisalı Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünün 14/05/2021 tarih ve 1109 sayılı yazısı ve Adana Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 14/04/2021 tarih ve 1155956 sayılı yazılarında İstenilen Gökhasanlı Mahallesinde 3402 sayılı Kadastro kanunun hükümlerince yapılacak olan Kadastro ekibinde bilirkişi olarak görev yapmak üzere aşağıda İsim, TC kimlik numaraları ,Telefon numaralı ve adresleri yazılı 6 kişinin belirlenmesine komisyonumuzca oy birliği ile karar verili

ADI SOYADI TC NO TELEFONU ADRESİ
ALİ GÖKTAŞ 198910XXXXX 0537 383 XXXX Gökhasanlı Mahallesi
YAŞAR DAŞ 191170XXXXX 0537 251 XXXX
HACI RESUL GÖKKAYA 200590XXXXX 0506 053 XXXX
MEHMET REFİK GÖKYERMEZ 205030XXXXX 0533 811 XXXX
FURKAN DEMİR 195040XXXXX 0537 265 XXXX
DURMUŞ ALİ GÜZELOĞLU 196870XXXXX 0537 724 XXXX

Yorum Kapalıdır.