Şubat 2021 Meclis Kararları

KARAR 25
Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünün 29/01/2021 tarih ve 246 sayılı yazıları ve Adana Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün 27/01/2021
tarih ve 269516 sayılı yazılarında; ”31/12/2021 Tarihli Türkiye İstatislik Kurumu verilerine göre tüm illerde nüfusu 20.000’den az olan yerleşim
yerleri ” şeklinde; Kırsal Mahalle ise ”Köy veya belde belediyesi iken mahalleye dönüşen ve büyükşehir belediyesi sınırları içinde bulunup sosyoekonomik durumu, şehir merkezine uzaklığı, belediye hizmetlerine erişebilirliği, mevcut yapılaşma durumu ve benzeri hususlar dikkate alınarak ilgili
ilçe belediye meclisinin kararı ve teklifi üzerine büyükşehir belediye meclisinin en geç doksan gün içerisinde alacağı karar ile kırsal yerleşim özelliği
taşıdğı tespit edilen mahalleler” olarak tanımlanmaktadır, denilmektedir. Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik
Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesine ilişkin değerlendirme çalışmalarında kullanılmak üzere İlçemiz ; ” Akçalı, Aktaş, Altınova,
Aşağıbelemedik, Aşağıyörükler, Ayakkıf, Barakdağ, Başkıf, Bekirli, Beydemir, Bolacalı, Bucak,Çakallı, Çatalan, Çevlik, Çocuklar, Çorlu, Çukur,
Demirçit, Döşekevi, Durak,Eğlence, Emelcik,Etekli, Fettahlı, Filikli, Gildirli, Gökhasanlı, Gülüşlü, Güvenç, Hacılı, Hacımusalı, Kaledağ, Kapıkaya,
Karahasanlı, Karakılıç, Karakuyu, Kıralan, Kırıklı, Kocaveliler, Körüklü, Kuşçusofulu, Kuyucu, Kuzgun, Maraşlı, Merkez Boztahta, Murtçukuru,
Nergizlik, Nuhlu, Ömerli, Sadıkali, Sarımehmetli,Saypınar, Tatık, Topaktaş, Topkaralı, Torunsolaklı, Tümenli, Yazıbaşı ” Mahallelerimiz Kırsal
Mahalle statüsüne giren alanlar tanımına giren yerler olduğuna dair gerekli Meclis Kararı alınmasını Olurlarınıza arz ederim. Denilmekte olup teklif
hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Söz isteyen olmayınca Meclis Başkanı Saadettin ASLAN teklifin Tarım Orman Mahalle Komisyonu
Başkanlığında müşterek komisyonlarda görüşülmek üzere havalesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde
teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 26
Gündemde bulunan madde gereği; Belediyemiz Tarım Orman Mahalle ve Müşterek Komisyonunun 1 nolu kararının görüşülmesine geçildi.
Komisyon kararında aynen “Belediyemiz Meclisinin 02/02/2021 tarih ve 25 sayılı kararı ile Komisyonumuzda görüşülmek üzere havale edilen
Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünün 29/01/2021 tarih ve 246 sayılı yazıları ekinde Adana Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün 27/01/2021
tarih ve 269516 sayılı yazılarında; ”31/12/2021 Tarihli Türkiye İstatislik Kurumu verilerine göre tüm illerde nüfusu 20.000’den az olan yerleşim
yerleri ” şeklinde; Kırsal Mahalle ise ”Köy veya belde belediyesi iken mahalleye dönüşen ve büyükşehir belediyesi sınırları içinde bulunup sosyoekonomik durumu, şehir merkezine uzaklığı, belediye hizmetlerine erişe bilirliği, mevcut yapılaşma durumu ve benzeri hususlar dikkate alınarak ilgili
ilçe belediye meclisinin kararı ve teklifi üzerine büyükşehir belediye meclisinin en geç doksan gün içerisinde alacağı karar ile kırsal yerleşim özelliği
taşıdığı tespit edilen mahalleler” olarak tanımlanmaktadır, denilmektedir. Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik
Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesine ilişkin değerlendirme çalışmalarında kullanılmak üzere Adana ili Karaisalı ilçesine bağlı köy tüzel kişiliği iken
03/02/2006 tarih ve 2006/10046 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 6360 Sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İLçe Kurulması ile
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile mahalleye dönüşen ‘ Akçalı, Aktaş, Altınova,
Aşağıbelemedik, Aşağıyörükler, Ayakkıf, Barakdağ, Başkıf, Bekirli, Beydemir, Bolacalı, Bucak,Çakallı, Çatalan, Çevlik, Çocuklar, Çorlu, Çukur,
Demirçit, Döşekevi, Durak,Eğlence, Emelcik,Etekli, Fettahlı, Filikli, Gildirli, Gökhasanlı, Gülüşlü, Güvenç, Hacılı, Hacımusalı, Kaledağ, Kapıkaya,
Karahasanlı, Karakılıç, Karakuyu, Kıralan, Kırıklı, Kocaveliler, Körüklü, Kuşçusofulu, Kuyucu, Kuzgun, Maraşlı, Merkez Boztahta, Murtçukuru,
Nergizlik, Nuhlu, Ömerli, Sadıkali, Sarımehmetli,Saypınar, Tatık, Topaktaş, Topkaralı, Torunsolaklı, Tümenli, Yazıbaşı ” olmak üzere toplam 59
mahallemizin sosyoekonomik durumları , şehir merkezine uzaklıkları belediye hizmetlerine erişilebirlikleri ve yapılaşma durumları göz önüne alınarak
Kırsal Mahalle statüsüne alınmasına oy birliği ile karar verildi. Denilmekte olup, okunan komisyon raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama
neticesinde komisyon raporunun komisyondan geldiği gibi kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi.

Yorum Kapalıdır.