2021 Fiyat Tarifeleri

T.C.

KARAİSALI BELEDİYESİ

(Plan-Bütçe Komisyonu Başkanlığında Müşterek Komisyon Kararı)

 

KARAR NO              : 6

TARİHİ                     :  03/11/2020

KONUSU                  :  2021 Yılı Fiyat Tarifesi

GELDİĞİ YER         : Karaisalı Belediye Meclisi

 

Belediyemiz Meclisince komisyonumuzda görüşülmek üzere havale edilen Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanan  komisyonumuza sunulan   2021 yılı  fiyat tarifeleri komisyonumuzca incelenmiş,  aşağıdaki şekilde kararlaştırılmış olup, kararımızın Belediyemiz Meclisine sunulmasına oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

KAYIT VE SURET HARCI
2464 Sayılı kanunun 79, maddesi gereğince her türlü tasdik edilen kayıt suretlerinden her bir yüzü için 0,75 – TL

 

 

BELGE TASDİK HARCI

 

Ticari sicil nizamnamesinin 29. maddesi gereğince verilecek ticaret odası işçilik beyannamesinden 200,00-TL

 

      MEZAT SALONLARI HASILATI

 

Her türlü nişan, düğün, törenlerinden 800,00-TL
kına ve düğün törenleri birlikte yapıldığında 1.200,00–TL
toplantı ve seminerler için salon ücreti olarak       350,00–TL

 

HOPARLÖR İLAN ÜCRETİ

 

Belediyemize hoparlör ilanı için başvuran kişiler ve ticari işyeri sahiplerinden ilan başına  6,00-TL alınır

 

 

OTOPARK -YEDİEMİN ÜCRETİ
1 Günlük Otomobil Ücreti 10,00- TL
1 Günlük Kamyon Ücreti  30,00-TL
1 Günlük Konteynır Ücreti       40,00-TL
1 Günlük Tır Ücreti 60,00-TL

 

DİĞER İŞLETME KARI ( MİSAFİRHANE )
1 Kişilik oda (Sivil) 60,00-TL/Gün
2 Kişilik oda( Sivil Kişi Başı) 40,00-TL/Gün
Devlet Memuru, Bel. Meclis Üyesi, Muhtarlar ve diğer Kamu Gör. 40,00-TL/Gün
DİĞER 2. SINIF GSM İŞYERLERİNDE HEYET KONTROL ÜCRETLERİ
Sermaye şirketlerinden 2.000,00-TL
Şahıs Şirketi ve Gerçek Tüzel Kişilerden 750,00-TL
ÜÇÜNCÜ SINIF GSM HEYET KONTROL ÜCRETLERİ

 

Sermaye şirketlerinden 2.000,00-TL
Şahıs Şirketi ve Gerçek Tüzel Kişilerden 750,00-TL
SIHHİ MÜESSESE VE UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERLERİ ÜCRET TARİFESİ

 

Sıhhi Müesseseler 200,00-TL
Umuma Açık ve İstirahat Eğlence Yerleri 300,00-TL
EVRAK SURETİ ONAY ÜCRETİ VE DİGER GELİRLER

 

İşyeri Açma ve Çalışma Sureti Ruhsatı (aslı gibidir) 40,00-TL
Gayri Sıhhi Müesseslere ait işyeri açma ve çalışma ruhsatlarını

zayi yıpranma ve adres güncelleme yenilemesinden dolayı

yeniden tanzim edilerek düzenlenecek ruhsatlar karşılığında

300,00-TL
Sıhhi Müesseselere ait işyeri açma ve çalışma ruhsatlarını

zayi yıpranma ve adres güncelleme yenilemesinden dolayı

yeniden tanzim edilerek düzenlenecek ruhsatlar karşılığında

 

100,00-TL
İşyeri Açma ve Çalıştırma ruhsatları devrilerinde İşyeri Açma ve Çalıştırma ruhsatın intibakı durumunda (Ruhsat sahibinin ölümü halinde) (Sıhhi ve Umuma Açık İşyerleri için) 150,00-TL
İşyeri Açma ve Çalıştırma ruhsatları devrilerinde İşyeri Açma ve Çalıştırma ruhsatın intibakı durumunda (Ruhsat sahibinin ölümü halinde) 2.ve 3. Sınıfı GSM için 1.000,00-TL
İŞ MAKİNASI  VE KAMYON ÜCRETLERİ

 

Ekskavatör ve Loader Çalışma Saati Ücreti 200,00-TL/SAAT
Lastikçi Kazıcı ve Yükleyici  çalışma 1 saatlik ücretleri 120,00-TL/SAAT
Kamyon, çakıl, hafriyat ve çeşitli mlz. Get. Ücreti 200,00-TL
Not: Yakarıdaki değerler ilçe merkezi için olup, Karaisalı merkezi  dışına nakliye ücreti KM. sine göre pazarlıkla uygulama yapılacaktır

 

 

 

 

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GELİRLERİ

 

 • BAKANLAR KURULU İLE ALINMASI ZORUNLU HARÇLAR

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu`nun 65,79, 84, ve ek 6 ncı maddelerinde belirlenen maktu harç tarifelerinin, belediye grupları itibarıyla ekli listede belirtildiği şekilde tespit edilmesi; İçişleri Bakanlığı`nın 2/3/2005 tarihli ve 45245 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun 96’ncı maddesinin (A) fıkrasına göre, Bakanlar Kurulu`nca 13/4/2005 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

 1. BİNA İNŞAAT HARÇLARI  
            1. Konut İnşaatı: m² başına (TL)
İnşaat Alanı    
a) 100 m² ye kadar 0,65
b) 101-120 m² 1,35
c) 121-150 m² 1,90
d) 151-200 m² 2,50
e) 200 m2’den yukarı 3

 

2. İşyeri İnşaatı:    m² başına (TL)
İnşaat alanı  
a) 25 m² ye kadar 2,5
b) 26-50 m² 3,75
c) 51-100 m² 5
d) 100 m2’den yukarı 6

 

   B )İMAR MEVZUATI GEREĞİNCE ALINACAK HARÇLAR

 • İlk parselasyon harcı (beher m² için) (Ticaret) 0,10 TL   
 • İlk parselasyon harcı (beher m² için) (Konut) 0,07 TL
 • ifraz ve tevhid harcı (beher m² için) (Ticaret) 0,10 TL   
 • ifraz ve tevhid harcı (beher m² için) (Konut) 0,07 TL
 • Plan ve proje tasdik harcı (beher inşaat m2 için ) (Ticaret) 0,10 TL    
 • Plan ve proje tasdik harcı (beher inşaat m2 için ) (Konut) 0,07 TL

   C.a) Zemin Açma İzni ve Toprak Hafriyatı Harcı (Ticaret)                   

1) Toprak (Beher m³ için)                                                      0,27 TL

2)  Kanal (Beher m³ için)                                                       1,00 TL

 1. b) Zemin Açma İzni ve Toprak Hafriyatı Harcı (Konut)

1) Toprak (Beher m³ için)                                                      0,22 TL

2)  Kanal (Beher m³ için)                                                       0,80 TL

   D )Yapı Kullanma İzin Harcı( Beher İnşaat m² İçin)                             

 • Ticaret için 0,09 TL
 • Konut için 0,07 TL

 

 1. E) Muayene Ruhsat Ve Rapor Harcı 7,00 TL

  

 1. F) Sağlık Belgesi Harcı 1,75 TL

 

 1. G) Kayıt ve Süret Harcı                    

1) Her sayfa başına                                                                           0,50 TL

2) Harita, Plan ve Krokilerin Beher m²sinden                                    6,00 TL  ,

 

 1. H) Kaynak suları harcı

1) Bir litreye kadar olan şişe ve benzeri kaplardan(kap başına) 0,016 TL

2) Bir litreden büyük şişe ve benzeri kaplardan (1 litre dahil)    0,009 TL

 

 

 • İMAR İLE İLGİLİ DİĞER GELİRLER

5393 Sayılı Belediye sayılı kanunun meclisin görev ve yetkileri başlıklı 18.nci maddesini  F fıkrası gereği ve 2464 sayılı belediye geliriler kanunun 97.nci maddesinde ‘ Belediler 2464 sayılı belediye gelirler kanununda harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgilerin isteği üzerine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmet için belediye meclislerince düzenlenecek tarifelerine göre hizmet karşılığı ücret almaya yetkilidir.’ Denildiğinden;

 

 1. Proje İnceleme Ücreti (Ticaret + konut)

Onaylanan her proje için ( mimari, betonarme , makina tesisat, elektrik, peyzaj proleri için beher inşaat m² 0,15 TL

 1. İmar Çapı Ücreti(Ticaret + konut)
 • Planlı Alanlarda 125 TL + bağımsız bölüm x 125  TL
 • Plansız Alanlarda Tarla 2,250,00 TL
 • Plansız Alanlarda Arsa 125 TL + bağımsız bölüm x 125,00 TL
 1. Plankote Ücreti (Ticaret + konut)  
 • Planlı Alanlarda Parsel alanı x 0,07 + 1.200,00 TL
 • Plansız Alanlarda Tarla Parsel alanı x 0,015 + 1.750,00 TL
 • Plansız Alanlarda Arsa Parsel alanı x 0,015 + 1.200,000 TL

 

 1. Numarataj Ücreti (Ticaret + konut)                                                
 • Her Bağımsız Bölüm İçin 125,00 TL
 • Yapı kayıt belgesine istinaden alınan numarataj ücreti 300,00 TL

 

 1. Temel Üstü Keşif Ücreti  
 • İş yeri için bağımsız bölüm x 125,00 TL
 • Konut İçin bağımsız bölüm x 75 TL

 

 1. Avan Proje Onay ücreti (Ticaret + konut)    
 • Plansız Alanlarda 200,00 TL
 • Planlı Alanlarda 400,00 TL

 

 1. Kat İrtifakı Onay ücreti 200,00 TL  
 2. Proje aslı gibidir ücreti her onaylanan proje için 150,00 TL
 • Adres Tespit ücreti 30,00 TL  
 1. Eksper ücreti 100,00 TL  
 2. Asansör tescil ücreti 750,00 TL  
 3. Onaylanan tadilat projeleri

1)Mimari, betonarme, makine tesisat, elektrik ve peyzaj projeleri için inşaat m² başı 2,50 TL

 1. İskan raporu keşif ücreti  
 • Konutlarda bağımsız bölüm x 300,00 TL
 • İşyerlerinde bağımsız bölüm x 600,00 TL
 • Plansız Alanlarda 000,00TL
 1. Cins değişikliği ücreti
 • Planlı alanlar iki kata kadar 120,00 TL
 • Planlı alanlar iki kattan fazla 350,00 TL
 • Plansız yapılı alanlarda 300,00 TL
 • Tarlalarda 200,00 TL
 1. İfraz tevhit ve parselasyon ücreti
 • İfraz tevhit ihdas terk hale hazır ve parselasyon kontrollük ücreti 600,00 TL
 • Madde kontrollük ücreti 1.750,00 TL
 1. Belediye meclisine intikal edecek her plan tadilatı için alınacak ücret
 • Plan alanı 0m² – 1.000m² arası      2,500,00 TL

1.001m² – 5.000m² arası      4,000,00  TL

5.001m² – 10.000m² arası     6.000,00 TL

10.001m² – 20.000m² arası   8.000,00 TL

20.001m² – 50.000m² arası   10.000,00 TL

50.001m² – Yukarısı beher m²  X  0,25 TL

2) Plan ve tadilatların HES, GES ve RES alanları için beher m² 2,50 TL

 1. R) iş Deneyim Belgesi Düzenleme ücreti; 1.250,00-TL

 

 

 

 

BAZI MAKTU VERGİ VE HARÇ TARİFELERİNE GEREKEN TABLO

 1. İLAN VE REKLAM VERGİSİ

 

 

 

İlan ve Reklamın Türü ve Yapıldığı Yer

Kanuni Tarife Grup/Verginin Tutarı (TL)
En Az TL En Çok TL 3
 

1. Dükkân, ticari ve sınai müessese ve serbest meslek erbabınca çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit levha, yazı ve resim gibi sabit bütün ilan ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak

 

Bulvar ve Meydan

20 100 60
 

Cadde

20 100 55
 

Sokak

20 100 30
 

2. Motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına konulan ilan ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak

 

Toplu taşıma araçları

8 40 15
 

Diğer

8 40 10
 

3. Cadde, sokak ve yaya kaldırımları üzerine gerilen, binaların cephe ve yanlarına asılan bez veya sair maddeler vasıtasıyla yapılan geçici mahiyetteki ilan ve reklamların metrekaresinden haftalık olarak

 

Bulvar ve Meydan

2 10 6
 

Cadde

2 10 5
 

Sokak

2 10 4
 

 

4. Işıklı veya projeksiyonlu ilan ve reklamlardan her metrekare için yıllık olarak

Led ekranlı ilan ve

reklamlardan

30 150 50
Diğer ışıklı

veprojeksiyonlu ilan ve reklamlardan

30 150 50
5. İlan ve reklam amacıyla dağıtılan broşür, katalog, duvar ve cep takvimleri, biblolar veya benzerlerinin her biri için  

 

Bütün yerlerde

0,01 0,25 0,05
6. Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak

çeşitli afişler ve benzerlerinin beherinin metrekaresinden

 

Bütün yerlerde

0,02 0,50 0,1

 

 1. EĞLENCE VERGİSİ

(Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinde)

 

 

Eğlencenin Türü ve Alanı

Kanuni Tarife Grup/Verginin Tutarı

( TL)

En Az TL En Çok TL 3
Bar, pavyon, gazino, gece kulübü, taverna, diskotek, kabare,dansing gibi eğlence yerlerinde çalışılan her gün için 50 m²’ye kadar 5 100 12
51 m²-150 m² arası 5 100 15
151 m²-300 m² arası 5 100 20
301 m²’den yukarı 5 100 25
4 yıldızlı otelde 5 100 30
5 yıldızlı otelde 5 100 40
 

Bilardo ve masa futbolu salonları gibi eğlence yerlerinde çalışılan her gün için

25 m²’ye kadar 5 100 6
26 m²-50 m² arası 5 100 6
51 m²-100 m² arası 5 100 7
101 m²-200 m² arası 5 100 8
201 m²’den yukarı 5 100 9
 

 

       
         

 

 1. C) İŞGAL HARCI
    Kanuni Tarife Grup/Verginin Miktarı (TL)  
İşgalin Türü ve Yapıldığı Yer En Az TL En Çok TL 3  
     
     
1. 52 nci maddenin (1) ve (2) numaralı bentlerinde 0,5 2,5 0,75  
yazılı işgallerde beher metrekare için günde  
 
2. 52 nci maddenin (1) a) Satışı yapılan küçükbaş hayvan başına 0,5 2,5 0,70  
numaralı bendinde    
 
yazılı hayvan b) Satışı yapılan büyükbaş hayvan başına 1 5 1  
satıcılarının  
   
işgallerinde  
   
3. 52 nci maddenin (3) a) Her taşıttan beher saat için 0,25 1,25 0,50  
   
numaralı bendinde  
b) Parkmetre çalıştırılan yerlerde beher saat için 0,5  

2,5

0,90  
yazılı işgallerde  
   
   

 

Ç) TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA RUHSATI HARCI

      Kanuni Tarife Grup/Verginin Tutarı (TL)  
    En Az TL En Çok TL 3  
       
       
       
    25 m²’ye kadar 20 800 55  
Her tür işyeri için 26 m²-100 m² arası 20 800 100  
 
yıllık olarak   101 m²-250 m² arası 20 800 225  
    251 m²-500 m² arası 20 800 300  
    501 m²’den yukarı 20 800 450  

 

 1. D) İŞYERİ AÇMA İZİN HARCI
  İşyerinin Türü ve Alanı Kanuni Tarife Grup/Harcın Tutarı (TL)
  En Az TL En Çok TL 3
     
Her tür   25 m²’ye kadar 0,10 1 0,18
  26 m²-100 m²  arası 0,10 1 0,25
işyeri için  
  101 m²-250 m² arası 0,10 1 0,29
beher  
  251 m²-500 m² arası 0,10 1 0,33
m2sinden  
  501 m²’den yukarı 0,10 1 0,37
   

 

Yorum Kapalıdır.