Mart 2020 Meclis Kararları

KARAR 28
Gündemde bulunan madde gereği; Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün 03/03/2020 tarih ve E.517 Sayılı yazısı; Belediye Başkanlığımızda meclis üyesi Belediye Başkan Yardımcılarına 2020 yılı içerisinde  ödenecek aylık ücretin belirlenmesi ile ilgili teklif görüşüldü. Teklif hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Başkan söz aldı. Arkadaşlar Belediye Başkan Yardımcılığı aylık maaşının 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi gereğince net 6.000,00-TL (ALTIBİNTÜRKLİRASI) olarak belirlenmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 28
Adana Valiliği Kadastro Müdürlüğünün;
30/04/2020 tarih ve tarih ve 1153760 sayılı yazıları ile Adana ili Karaisalı İlçesi Hacımusalı Mahallesi
30/04/2020 tarih ve tarih ve 1153760 sayılı yazıları ile Adana ili Karaisalı İlçesi Ayakkıf Mahallesi,
30/04/2020 tarih ve tarih ve 1153760 sayılı yazıları ile Adana ili Karaisalı İlçesi Döşekevi Mahallesi,
30/04/2020 tarih ve tarih ve 1153760 sayılı yazıları ile Adana ili Karaisalı İlçesi Tatık Mahallesi
30/04/2020 tarih ve tarih ve 1153760 sayılı yazıları ile Adana ili Karaisalı İlçesi Merkezboztahta Mah
30/04/2020 tarih ve tarih ve 1153760 sayılı yazıları ile Adana ili Karaisalı İlçesi Tümenli Mahallesi ‘nde 3402 sayılı Kadastro Kanunu hükümlerince yapılacak olan kadastro çalışmalarında kadastro ekibinde bilirkişi olarak görev yapmak üzere 6 ‘şar adet bilirkişinin Belediyemiz Meclisince belirlenmesi istenilmiş olup, Belediyemiz Meclisince yapılan görüşme sonucunda yukarıda adı geçen mahallelerde aşağıda mahalle ismi altında yazılı kişilerin bilirkişi olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

HACIMUSALI MAHALLESİ

S NO ADI SOYADI TC NO TELEFON ADRES
1. VELİ ATICI 14236245524 5057863873 Hacımusalı Mah.
2. HAYATİ KARATAŞ 10027385882 5303211039 ”
3. SABİT İNAN 10459371460 5383926206 ”
4. MAHMUT NACİ UĞUR 13060284778 5379210997 ”
5. MUSA UĞUR 13012286362 5358759979 ”
6. SEZAYİ DURUKAN 13768261194 5373827774 ”

AYAKKIF MAHALLESİ BİLİRKİŞİ LİSTESİ

S NO ADI SOYADI TC NO TELEFON ADRES
1 ERDOĞAN ŞİRİN 20050050114 05375834733 Ayakkıf Mah.
2. HACIMUSTAFA KALA 14800225136 05372282713 ”
3. ŞABEN YALÇINKAYA 17356139926 05379540880 ”
4. BURHAN DOĞAN 19786058914 05394676887 ”
5. ALİ YALÇIN 16363173022 05367783676 ”
6. DURMUŞ ALİ GÜLTEKİN 17833124032 05349620856 ”

DÖŞEKEVİ MAHALLESİ BİLİRKİŞİ LİSTESİ

S NO ADI SOYADI TC NO TELEFON ADRES
1 KAZIM KÜÇÜKNANE 17485136780 5365422927 Döşekevi Mah.
2. DURMUŞ DURNA 20386041442 5354673663 ”
3. MUSTAFA KESTEK 19870057298 5379843957 ”
4. MUHİTTİN KÜÇÜK 15250212806 5364750931 ”
5. OSMAN TOPAK 18631098556 5332173648 ”
6. İSA BULUT 15790193252 5303304641 ”

TATIK MAHALLESİ BİLİRKİŞİ LİSTESİ

S NO ADI SOYADI TC NO TELEFON ADRES
1. KEMAL KUŞCU 19129084082 5367404114 Tatık Mahallesi
2. FAHRİTDİN ÇAPA 12109281914 5357062334 ”
3. HASAN HÜSEYİN SU 20023054118 5374722132 ”
4. HASAN GAYGISIZ 19627067334 5367605702 ”
5. FİKRET KAYA 20380042278 5354882791 ”
6. VEYSEL EROL 19780062238 5354824811

MERKEZ BOZTAHTA MAHALLESİ BİLİRKİŞİ LİSTESİ

S NO ADI SOYADI TC NO TELEFON ADRES
1. MUHAMMET ZEYTUN 15265210170 5376436132 M.Boztahta Mah.
2. İSA GÖZÜKÜÇÜK 14803225522 5367159982 ”
3. MUZAFFER ERGELDİ 15637197740 5346603756 ”
4. MEHMET ALİ YETİM 19003085556 5349243076 ”
5. MURAT TÜRK 14710228678 5363331356 ”
6. BAHRİ SARI 17518135056 5340734996 ”

TÜMENLİ MAHALLESİ BİLİRKİŞİ LİSTESİ

S NO ADI SOYADI TC NO TELEFON ADRES
1. EKREM KUŞCU 19105084884 5365631463 Tümenli Mah.
2. HARUN KOZACIOĞLU 15100216220 5375109339 ”
3. ALI RIZA ARIK 21526004112 5345887623 ”
4. MEHMET ALİ ÖZTÜRK 17665132854 5436828985 ”
5. ALİ GEZGİN 15619201038 5386715120 ”
6. NİHAT DEMİR 16537170482 5368132302 ”

KORONA DOLAYISI İLE MECLİSE ARA VERİLDİ
KORONA DOLAYISI İLE MECLİSE ARA VERİLDİ

Yorum Kapalıdır.