Mart 2020 Meclis Kararları

KARAR 28
Gündemde bulunan madde gereği; Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün 03/03/2020 tarih ve E.517 Sayılı yazısı; Belediye Başkanlığımızda meclis üyesi Belediye Başkan Yardımcılarına 2020 yılı içerisinde  ödenecek aylık ücretin belirlenmesi ile ilgili teklif görüşüldü. Teklif hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Başkan söz aldı. Arkadaşlar Belediye Başkan Yardımcılığı aylık maaşının 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi gereğince net 6.000,00-TL (ALTIBİNTÜRKLİRASI) olarak belirlenmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 28
Adana Valiliği Kadastro Müdürlüğünün;
30/04/2020 tarih ve tarih ve 1153760 sayılı yazıları ile Adana ili Karaisalı İlçesi Hacımusalı Mahallesi
30/04/2020 tarih ve tarih ve 1153760 sayılı yazıları ile Adana ili Karaisalı İlçesi Ayakkıf Mahallesi,
30/04/2020 tarih ve tarih ve 1153760 sayılı yazıları ile Adana ili Karaisalı İlçesi Döşekevi Mahallesi,
30/04/2020 tarih ve tarih ve 1153760 sayılı yazıları ile Adana ili Karaisalı İlçesi Tatık Mahallesi
30/04/2020 tarih ve tarih ve 1153760 sayılı yazıları ile Adana ili Karaisalı İlçesi Merkezboztahta Mah
30/04/2020 tarih ve tarih ve 1153760 sayılı yazıları ile Adana ili Karaisalı İlçesi Tümenli Mahallesi ‘nde 3402 sayılı Kadastro Kanunu hükümlerince yapılacak olan kadastro çalışmalarında kadastro ekibinde bilirkişi olarak görev yapmak üzere 6 ‘şar adet bilirkişinin Belediyemiz Meclisince belirlenmesi istenilmiş olup, Belediyemiz Meclisince yapılan görüşme sonucunda yukarıda adı geçen mahallelerde aşağıda mahalle ismi altında yazılı kişilerin bilirkişi olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

HACIMUSALI MAHALLESİ

S NO ADI SOYADI TC NO TELEFON ADRES
1. VELİ ATICI 1423XXXX524 5057863873 Hacımusalı Mah.
2. HAYATİ KARATAŞ 1002XXXX882 5303211039 ”
3. SABİT İNAN 1045XXXX460 5383926206 ”
4. MAHMUT NACİ UĞUR 1306XXXX778 5379210997 ”
5. MUSA UĞUR 1301XXXX362 5358759979 ”
6. SEZAYİ DURUKAN 1376XXXX194 5373827774 ”

AYAKKIF MAHALLESİ BİLİRKİŞİ LİSTESİ

S NO ADI SOYADI TC NO TELEFON ADRES
1 ERDOĞAN ŞİRİN 2005XXXX114 05375834733 Ayakkıf Mah.
2. HACIMUSTAFA KALA 1480XXXX136 05372282713 ”
3. ŞABEN YALÇINKAYA 1735XXXX926 05379540880 ”
4. BURHAN DOĞAN 1978XXXX914 05394676887 ”
5. ALİ YALÇIN 1636XXXX022 05367783676 ”
6. DURMUŞ ALİ GÜLTEKİN 1783XXXX032 05349620856 ”

DÖŞEKEVİ MAHALLESİ BİLİRKİŞİ LİSTESİ

S NO ADI SOYADI TC NO TELEFON ADRES
1 KAZIM KÜÇÜKNANE 17485XXXX780 5365422927 Döşekevi Mah.
2. DURMUŞ DURNA 2038XXXX442 5354673663 ”
3. MUSTAFA KESTEK 1987XXXX298 5379843957 ”
4. MUHİTTİN KÜÇÜK 1525XXXX806 5364750931 ”
5. OSMAN TOPAK 1863XXXX556 5332173648 ”
6. İSA BULUT 1579XXXX252 5303304641 ”

TATIK MAHALLESİ BİLİRKİŞİ LİSTESİ

S NO ADI SOYADI TC NO TELEFON ADRES
1. KEMAL KUŞCU 1912XXXX082 5367404114 Tatık Mahallesi
2. FAHRİTDİN ÇAPA 1210XXXX914 5357062334 ”
3. HASAN HÜSEYİN SU 2002XXXX118 5374722132 ”
4. HASAN GAYGISIZ 1962XXXX334 5367605702 ”
5. FİKRET KAYA 2038XXXX278 5354882791 ”
6. VEYSEL EROL 1978XXXX238 5354824811

MERKEZ BOZTAHTA MAHALLESİ BİLİRKİŞİ LİSTESİ

S NO ADI SOYADI TC NO TELEFON ADRES
1. MUHAMMET ZEYTUN 1526XXXX170 5376436132 M.Boztahta Mah.
2. İSA GÖZÜKÜÇÜK 1480XXXX522 5367159982 ”
3. MUZAFFER ERGELDİ 1563XXXX740 5346603756 ”
4. MEHMET ALİ YETİM 1900XXXX556 5349243076 ”
5. MURAT TÜRK 1471XXXX678 5363331356 ”
6. BAHRİ SARI 1751XXXX056 5340734996 ”

TÜMENLİ MAHALLESİ BİLİRKİŞİ LİSTESİ

S NO ADI SOYADI TC NO TELEFON ADRES
1. EKREM KUŞCU 1910XXXX884 5365631463 Tümenli Mah.
2. HARUN KOZACIOĞLU 1510XXXX220 5375109339 ”
3. ALI RIZA ARIK 2152XXXX112 5345887623 ”
4. MEHMET ALİ ÖZTÜRK 1766XXXX854 5436828985 ”
5. ALİ GEZGİN 1561XXXX038 5386715120 ”
6. NİHAT DEMİR 1653XXXX482 5368132302 “

KORONA DOLAYISI İLE MECLİSE ARA VERİLDİ
KORONA DOLAYISI İLE MECLİSE ARA VERİLDİ

Yorum Kapalıdır.