Şubat 2020 Meclis Kararları

KARAR 21
Adana Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 29/01/2020 tarih ve E.358339 sayılı yazılarında; Adana ili Karaisalı İlçesi Fettahlı Mahallesinde 3502 sayılı Kadastro Kanununun hükümlerince yapılacak olan kadastro çalışmalarında kadastro ekibinde bilirkişi olarak görev yapmak üzere 1 (bir) adet bilirkişinin Belediyemiz Meclisince Belirlenmesi ile ilgili teklifi görüşüldü. Tekli hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Mustafa EKİCİ söz aldı. Arkadaşlar teklifin görüşülmek üzere Tarım Orman ve Mahalle komisyonu başkanlığında müşterek komisyonda görüşülmek üzere havalesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 22
Belediye Başkanlığımız Yazı İşleri Müdürlüğünün 03/02/2020 tarih ve 257 sayılı yazısının görüşülmesine geçildi.. Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı , Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığına 04/02/2020 tarih ve 264 sayılı talep yazımıza istinaden Kara Kuvvetleri Komutanlığı , Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile bağlı tüm birliklerinde bulunan kaydı silinmiş ancak yıkımı gerçekleştirilemeyen bina ve tesislerin yıkım işinin belediyemizce yapılması uygun görülen yıkımların yapılabilmesi Milli Savunma Bakanlığı taşınmaz mal yönergesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesi hükümleri doğrultusunda protokol düzenlenmesi ve taraflara protokol yapılması için Belediye Başkanı Saadettin ASLAN ‘a yetki verilmesine Belediyemiz Meclisince oy birliği ile karar verildi.
KARAR 23
Gündemde bulunan madde gereği; İlçemiz Çevlik Mahallesi sakinlerinden Yusuf ZOPCUK ‘un 20/01/2020 tarihli dilekçeli talebinde; Adana ili Karaisalı ilçesi Çevlik Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 110 ada 209 parsel içerisinde lokanta restoran işletmecisi olarak faaliyet göstermekteyim. Söz konusu işletmeme Karaisalı Kaymakamlığı ‘nın 13/11/2018 tarih ve E.1442 sayılı yazıları ve ekindeki belgelere istinaden içkili yerler bölgesi olarak belirlenmesinde herhangi bir sakınca bulunmadığı bildirilmişti.
İlçemize Belediyenizce verilen turizm hizmetleri hazırlanan ve tamamlanan projeler doğrultusunda ilçe turizmi kısa mesafede kat kat artarak ilçemizi hem tanıtım hem de ekonomik yönden ileri seviyelere getirmiştir. Turizmin canlanması sonucunda biz esnaflar içinde bulunan kabuğumuzu kırarak ilçemize gelen yerli ve yabancı turistlere en iyi hizmeti vermeyi hedeflemekte , gelen turist ve misafirleri en iyi şekilde ilçemize yakışır bir biçimde ağırlamaktayız. söz konusu işletmeme gelen yerli ve yabancı turist ve misafirler bu turizm içerisinde adıma ait lokanta işletmemde alkol almak istiorlar bizlere alkol konusunda izin veremediğimiz için konum itibari ile bizleri yadırgıyorlar bundan dolayı müşterilerimize mahcup oluyor .bizlerde mağdur oluyoruz. İlçemizin turistik bir ilçe olması Türkiye’nin ve yurt dışında ilçemize gelen misafirlerimizi daha iyi ağırlamamız açısından Adana ili Karaisalı ilçesi Çevlik Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 110 ada 209 parsel parselin Karaisalı Kaymakamlığınca verilen müsaade doğrultusunda içkili yerler bölgesi olarak belirlenmesi hususunda gereğini saygılarımla arz ve talep ederim. Denilmekte olup, okunan talep hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Mustafa EKİCİ söz aldı. Arkadaşlar okunan talebin Belediyemiz İmar ve Şehircilik Komisyonu Başkanlığında müşterek komisyonda görüşülmek havalesini teklif ediyorum. Dedi . Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 24
Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 04/02/2020 tarih ve 265 sayılı yazılarında ; Adana Valiliği Kadastro Müdürlüğünün Adana ili Karaisalı İlçesi Kırıklı Mahallesinde 3402 sayılı Kadastro Kanununun hükümlerince yapılacak olan kadastro çalışmalarında kadastro ekibinde bilirkişi olarak görev yapmak üzere 1 (bir) adet bilirkişinin Belediyemiz Meclisince seçilmesi ile ilgili teklifi okundu. Teklif hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Abdullah KAÇAR söz aldı. Arkadaşlar teklifin Belediyemiz Tarım Orman Mahalle komisyonu başkanlığında müşterek komisyonda görüşülmek üzere havalesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar veridi.
KARAR 25
Gündemde bulunan madde gereği Belediyemiz Tarım Orman ve Mahalle müşterek komisyonunun Karaisalı ilçesi Fettahlı Mahallesinde Kadastro çalışmalarında görev yapacak 1 adet bilirkişinin belirlenmesi ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesine geçildi. Komisyon raporunda aynen “Belediyemiz Meclisince komisyonumuzda görüşülmek üzere Belediyemiz Meclisinin 04/02/2020 tarih ve 21 sayılı kararı ile havale edilen Adana Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 29/01/2020 tarih ve E.358339 sayılı yazıları ile taleplerinde Adana ili Karaisalı İlçesi FETTAHLI Mahallesinde yapılacak olan Tapu Kadastro çalışmalarında bilirkişi olarak görev yapmak üzere 1 adet bilirkişi belirlenmesi ile ilgili teklif komisyonumuzca görüşüldü. Yapılan görüşme ve araştırma neticesinde ilgi yazıda belirtilen şartlara uygun olan aşağıda yazılı kişinin Tapu Kadastro çalışmalarında bilirkişi olarak görev yapmak üzere belirlenmesine komisyonumuzca uygun bulunmuş olup, Belediyemiz Meclisine sunulmasına oy birliği ile karar verildi.

FETTAHLI MAHALLESİ BİLİRKİŞİ LİSTESİ

ADI SOYADI T.C. KİMLİK NO ADRES

ERMİYE ÖCAL 21265012560 Fettahlı Mahallesinde ikamet eder

denilmekte olup, okunan komisyon raporu hakkında söz isteyen olup olmadığı soruldu. Üyelerden Başkan oylamaya sunuldu. . Arkadaşlar okunan komisyon raporunun komisyondan geldiği gibi kabul edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 26
Gündemde bulunan madde gereği Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müşterek Komisyonunun Karaisalı ilcesi Çevlik Mahallesi 110 ada 209 parselin içkili yerler bölgesi olarak belirlenmesi ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesine geçildi. Komisyon raporunda aynen “Belediyemiz Meclisince komisyonumuzda görüşülmek üzere Belediyemiz Meclisinin 04/02/2020 tarih 23 nolu sayılı kararı ile havale edilen İlçemiz sakinlerinden Yusuf ZOPCUK’un İlçemiz Çevlik Mahallesinde bulunan 110 ada 209 parselin içkili yer bölgesi olarak tespit edilmesi ile ilgili dilekçeli talebi komisyonumuzca görüşüldü. Söz konusu yer için daha önce İşyeri Açma ve Çalıştırma Yönetmeliğinin 29. Maddesi gereğince Kaymakamlık Makamından görüş istenmiş , bahse konu yer hakkında Yapılan araştırma neticesinde Çevlik Mahallesi 110 ada 209 parselin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatına İlişkin Yönetmeliğin 29. maddesindeki, İçkili yer bölgesi olarak belirlenmesinde herhangi bir sakınca bulunmadığına dair Karaisalı Kaymakamlık Makamının 13/11/2018 tarih ve 1442 sayılı yazıları uygun görüş verilmiştir. İlçemiz Çevlik Mahallesinde bulunan 110 ada 209 parselin içkili yer bölgesi olarak belirlenmesi için Belediyemiz Meclisince karar alınması ile ilgili teklif komisyonumuzca incelenmiş olup, teklifin reddine oy çokluğu ile karar verilmiş olup, Komisyon raporumuzun Belediyemiz Meclisince sunulmasına oy birliği ile karar verildi. denilmekte olup, okunan komisyon raporu hakkında söz isteyen olup olmadığı soruldu.Başkan söz aldı. Arkadaşlar okunan komisyon raporunun komisyondan geldiği gibi kabul edilmesini teklif ediyorum. dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy çokluğu ile kabul edili.
KARAR 27
Gündemde bulunan madde gereği Belediyemiz Tarım Orman ve Mahalle müşterek komisyonunun Karaisalı ilçesi Kırıklı Mahallesinde Kadastro çalışmalarında görev yapacak 1 adet bilirkişinin belirlenmesi ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesine geçildi. Komisyon raporunda aynen “Belediyemiz Meclisince komisyonumuzda görüşülmek üzere Belediyemiz Meclisinin 04/02/2020 tarih ve 24 sayılı kararı ile havale edilen Adana Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 31/01/2020 tarih ve E.383135 sayılı yazıları ile taleplerinde Adana ili Karaisalı İlçesi KIRIKLI Mahallesinde yapılacak olan Tapu Kadastro çalışmalarında bilirkişi olarak görev yapmak üzere 1 adet bilirkişi belirlenmesi ile ilgili teklif komisyonumuzca görüşüldü. Yapılan görüşme ve araştırma neticesinde ilgi yazıda belirtilen şartlara uygun olan aşağıda yazılı kişinin Tapu Kadastro çalışmalarında bilirkişi olarak görev yapmak üzere belirlenmesine komisyonumuzca uygun bulunmuş olup, Belediyemiz Meclisine sunulmasına oy birliği ile karar verildi.

KIRIKLI MAHALLESİ BİLİRKİŞİ LİSTESİ

ADI SOYADI T.C. KİMLİK NO ADRES

RAMAZAN ÇELİK 10525369674 Kırıklı Mahallesinde ikamet eder

denilmekte olup, okunan komisyon raporu hakkında söz isteyen olup olmadığı soruldu. Başkan söz aldı arkadaşlar okunan komisyon raporunun komisyondan geldiği gibi kabul edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Yorum Kapalıdır.