Eylül 2019 Meclis Kararları

KARAR 45
Gündemde Bulunan Madde gereği; Adana Valiliği Kadastro Müdürlüğünün E.3360217 sayılı yazılarında; Adana İli Karaisalı İlçesi NERGİZLİK Mahallesinde 3402 sayılı Kadastro Kanunun hükümlerince yapılacak olan kadastro çalışmalarında kadastro ekibinde bilirkişi olarak görev yapabilecek altı (6) adet Bilirkişinin Belediye Meclisi tarafından seçilmesi ve seçilen bilirkişilere ait listenin müdüğümüze bildirilmesini, 3402 sayılı kadastro kanunun 3. maddesi gereği;
Seçimlerle ilgili alınan kararın bir örneği ile seçilen Bilirkişilere ait Liste ile birlikte Nüfus
Cüzdan Fotokopilerinin müdürlüğümüze gönderilmesini rica ederim. Denilmekte olup okunan teklif hakkında söz isteyen olup olmadığı soruldu. Söz isteyen olmayınca Başkan Saadettin ASLAN söz aldı Tarım Orman ve Mahalle Müşterek Komisyon Başkanlığında görüşülmesi teklif ediyorum dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Teklif oy birliği ile kabul edildi.
KARAR 46
Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün 29/08/2019 tarih ve E.2802 sayılı yazılarında; Belediyemiz akaryakıt istasyonunun Belediye Başkanı Saadettin Aslan , Mali Hizmetler Müdürü Yusuf Genç’in münferiden yetkilendirilmesi ve sicil gazetesinde yayınlanması için gerekli meclis kararının alınmasını arz ederim. Denilmekte olup, teklif hakkında söz isteyen olup olmadığı soruldu. Üyelerden Rifat Köroğlu söz aldı. Arkadaşlar okunan teklifin müdürlüğünden geldiği gibi kabul edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oyalamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin aynen kabulüne Belediyemiz Akaryakıt İstasyonunun Belediye Başkanı Saadettin Aslan (TC:13858256536) , Mali Hizmetler Müdürü Yusuf Genç’in (TC:15448205054) münferiden yetkilendirilmesine, eski Mali Hizmetler Müdürü Günay YÜCE’nin (TC:15784192490 ) görevi sonlandırıldığından yetkilerinin kaldırılarak iptal edilmesine sicil gazetesinde yayınlanmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR 47
Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 02/09/2019 tarih ve 2806 sayılı yazılarında; Şehirlerin ön plana çıktığı bu dönemde şehrin uzak bölümünde kalan belediyelere sosyal, kültürel, ekonomik, alt- üst yapı konusunda destek sağlamak birlikteliğimizin büyümesi geleceğimizin şekillenmesinde büyük önem arz etmektedir.Belediyeler arasında yapılan kardeş şehir projesi ile yerel yönetimleri geliştirmek, yerel demokrasiyi güçlendirmek, halkın yönetime katılım hakkını savunmak, yerel yönetimler aracılığıyla toplumlar arasında barış ve kardeşliği geliştirmeyi amaçlamaktayız.Yerel yönetimler anlamında Ankara  ili Keçiören  ilçesi ile ortak projeler oluşturmak, kültür, sanat, eğitim, spor, alt yapı, üst yapı, teknik ve idari konularda işbirliği yapabilmek amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. ve 74. Maddeleri kapsamında, Belediyemiz ile Ankara ili  Keçiören  Belediyesi arasında “Kardeş Şehir Protokolü” imzalanabilmesi için yazımızın Belediye Meclisi’ne havalesini tensiplerinize arz ederim. Denilmekte olup Başkan Saadettin ASLAN söz aldı Gündem Maddesi hakkında görüş düşünce teklif veren var mı dedi. Meclis üyelerinden Rıfat KÖROĞLU söz aldı. Müdürlüğünden geldiği gibi kabul edilmesi teklif ediyorum dedi. Başkan Saadettin ASLAN söz aldı. Arkadaşlar teklifi oylamaya sunuyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Teklif oy birliği ile kabul edildi.
KARAR 48
Gündemde bulunan madde gereği ; Belediyemiz Tarım Orman ve Mahalle Müşterek Komisyonunun 05/09/2019 tarih ve 3 nolu komisyon kararının görüşülmesine geçildi. Komisyon raporunda aynen Belediyemiz Meclisince komisyonumuzda görüşülmek üzere Belediyemiz Meclisinin 03/09/2019 tarih ve 45 sayılı kararı ile havale edilen Adana Valiliği Kadastro Müdürlüğünün Adana ili Karaisalı İlçesi Nergizlik Mahallesi, 3402 Sayılı Kadastro Kanunun hükümleri uyarınca yapılacak olan kadastro çalışmalarında kadastro ekibinde bilirkişi olarak görev yapabilecek 6 (altı) adet bilirkişinin belirlenmesi ile ilgili teklif komisyonumuzca görüşüldü. Yapılan görüşme ve araştırma neticesinde bilirkişi olarak görev yapabilecek belirtilen şartlara uygun olan Nergizlik Mahallesinde ikamet eden aşağıda yazılı kişilerin Kadastro çalışmalarında bilirkişi olarak görev yapmak üzere belirlenmesi komisyonumuzca uygun bulunmuş olup, Belediyemiz Meclisine sunulmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR 49
Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 04/09/2019 tarih ve 2817 sayılı yazılarında ; Belediye Başkanlığımızca ilçemizde ikamet eden eğitim öğretim gören öğrencilerin başarılarını yükseltmek daha kaliteli eğitim vermek amacı ile mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait Karaisalı İlçesi Çeceli Mahallesi (Yenimahalle) 354 ada 4 parselde bulunan üç katlı bina Belediyemiz Meclisinin 07/04/2016 tarih ve 37 sayılı kararı ile Adana Büyükşehir Belediyesine Gençlik Merkezi olarak faaliyet göstermek üzere tahsis edilmişti. Ancak Büyükşehir Belediye Başkanlığınca Gençlik merkezleri kapatılmış olup, faaliyet sona erdirilmiştir. Söz konusu faaliyetler sona erdirildiğinden dolayı , tahsis dışında da kullanılmayacağından mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait Karaisalı ilçesi Çeceli Mahallesi (Yenimahalle) 354 ada 4 parselde kayıtlı mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait üç katlı binanın tahsisinin iptal edilmesi hususunda, Belediyemiz meclisinde görüşülmek üzere havalesini arz ederim. Denilmekte olup, teklif hakkında söz isteyen olup olmadığı soruldu. Başkan söz aldı. teklifin kabulünü, Belediye Başkanlığımızca ilçemizde ikamet eden eğitim öğretim gören öğrencilerin başarılarını yükseltmek daha kaliteli eğitim vermek amacı ile mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait Karaisalı İlçesi Çeceli Mahallesi (Yenimahalle) 354 ada 4 parselde bulunan üç katlı binada bulunan gençlik merkezi kapatıldığı için tahsis dışı da kullanılamayacağından Belediyemiz Meclisinin 07/04/2016 tarih ve 37 sayılı kararı ile Karaisalı İlçesi Çeceli Mahallesi (Yenimahalle) 354 ada 4 parselde bulunan üç katlı binanın tahsisisin kaldırılmasına oy birliği ile karar verildi.

Yorum Kapalıdır.