Ağustos 2019 Meclis Kararları

KARAR 44
Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01/08/2019 tarih ve E.2532 sayılı yazılarında ; Belediyemiz imar planı içerisinde bulunan Çevlik Mahallesi Kızıldağ Yaylası Aşıklar Yolu Sokak olarak görünmektedir. İmar planında mt genişliğinde yol olduğundan 10 mt üzeri genişliğinde ki yollar cadde olarak adlandırıldığından , Aşıklar Yolu Sokağın Aşıklar Yolu Caddesi olarak değiştirilmesi için meclis kararı alınması hususunda gereğini arz ederim. Denilmekte olup, teklif hakkında söz isteyen olup olmadığı soruldu. Üyelerden Rifat Köroğlu söz aldı. Arkadaşlar söz konusu bu yol uzun yıllar önce de olduğu gibi Karaisalı ‘yı Pozantı’ya bağlayan ana yoldu. Sokak olarak adlandırılması yanlış olur. Bu yüzden söz konusu Aşıklar Yolu Sokak isminin Aşıklar Yolu Caddesi olarak değişiklik yapılması yerinde olur. Teklifin müdürlüğünden geldiği gibi kabul edilmesini teklif ediyorum. dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde İlçemiz Çevlik Mahallesi Kızıldağ Yaylası Aşıklar Yolu Sokak isminin Aşıklar Yolu Caddesi olarak düzeltilmesine teklifimizin Adana Büyükşehir Belediyesi Meclisinde görüşülmek üzere sunulmasına oy birliği ile karar verildi.

Yorum Kapalıdır.