Haziran 2019 Meclis Kararları

KARAR 41
Gündemde bulunan madde gereği; Adana Valiliği Kadastro Müdürlüğünün ilçemiz sınırları içerisinde bulunan Cevherli Mahallesi, Bekirli Mahallesi, Torunsolaklı Mahallesi ve Ömerli Mahallesinde 3402 Sayılı Kadastro Kanunun hükümleri uyarınca yapılacak olan kadastro çalışmalarında kadastro ekibinde bilirkişi olarak görev yapabilecek her mahalle için 6 (altı) adet bilirkişinin Belediyemiz Meclisince belirlenmesi ile ilgili teklif okundu. Teklif hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Söz isteyen olmayınca Meclis Başkanı Saadettin ASLAN teklifin Belediyemiz Tarım Orman ve Mahalle Komisyonunda görüşülmek üzere havalesini teklif etti. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 42
Gündemde bulunan madde gereği; Belediyemiz Tarım Orman ve Mahalle Müşterek komisyonunun 12/06/2019 tarih ve 2 nolu Kadastro Bilirkişisi belirlenmesi ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesine geçildi. Komisyon raporunda ”
Belediyemiz Meclisince komisyonumuzda görüşülmek üzere Belediyemiz Meclisinin 11/06/2019 tarih ve 41 sayılı kararı ile havale edilen Adana Valiliği Kadastro Müdürlüğünün Adana ili Karaisalı İlçesi Ömerli Mahallesi, Torunsolaklı Mahallesi, Bekirli Mahallesi ve Çatalan (Cevherli) Mahallesinde 3402 Sayılı Kadastro Kanunun hükümleri uyarınca yapılacak olan kadastro çalışmalarında kadastro ekibinde bilirkişi olarak görev yapabilecek 6 (altı) adet bilirkişinin belirlenmesi ile ilgili teklif komisyonumuzca görüşüldü. Yapılan görüşme ve araştırma neticesinde bilirkişi olarak görev yapabilecek belirtilen şartlara uygun olan aşağıda mahalle adı altında yazılı kişilerin Tapu Kadastro çalışmalarında bilirkişi olarak görev yapmak üzere belirlenmesi komisyonumuzca uygun bulunmuş olup, Belediyemiz Meclisine sunulmasına oy birliği ile karar verildi.

Yorum Kapalıdır.