Mayıs 2019 Meclis Kararları

KARAR 39
Gündemde bulunan madde gereği ; Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanan ve 26/04/2019 tarih ve E.1293 sayılı yazıları ekinde Meclisimize sunulan 2018 yılı Kesin Hesaplarını görüşülmesi ile ilgili teklifinin görüşülmesine geçildi. 5393 sayılı Belediye Kanununun 64. maddesi uyarınca hazırlanan 2018 Kesin Hesaplarının görüşülmesi ile ilgili teklif okundu. Teklif hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Rifat KÖROĞLU söz aldı. Arkadaşlar okunan 2018 yılı kesin hesapları ile teklifin Belediyemiz Plan Bütçe ve Müşterek Komisyonumuzda görüşülmek üzere havalesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Söz isteyen olmayınca teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda teklifin kabulüne , 2018 Yılı Kesin Hesaplarının Plan Bütçe ve Müşterek Komisyonumuzda görüşülmek üzere havalesine oy birliği ile karar verildi.
KARAR 40
Gündemde bulunan madde gereği; Belediyemiz Plan Bütçe ve Müşterek Komisyonun 2018 Yılı Kesin Hesapları ile ilgili 06/05/2019 tarih ve 9 nolu komisyon kararının görüşülmesine geçildi. Komisyon raporunda aynen ” Belediyemiz Meclisinin 02/05/2019 tarih ve 39 nolu kararı ile komisyonumuza havale edilen 2018 yılı Kesin Hesapları ile ilgili kararı Komisyonumuzca görüşülmek üzere 06/05/2019 Salı günü toplanıldı. 5393 sayılı Belediye Kanununun 64. maddesi uyarınca hazırlanan Belediyemiz 2018 yılı Kesin Hesapları maddeler halinde tek tek okunarak yapılan inceleme neticesinde , 2018 Kesin Hesaplarının Belediyemiz Encümeninin 18/04/2019 tarih ve 22 sayılı kararı ile görüşüldüğü, 2018 yılı bütçesi 25.000.000,00-TL (YİRMİBEŞMİLYONTÜRKLİRASI) olup, 2018 yılı net geliri 18.692.950,27-TL olduğu , gerçekleşme oranı % 74,77 olduğu gider hesabı 23.929.211,28-TL olup, gerçekleşme oranı % 95,71 olduğu ,Gelirin gideri karşılama oranı % 78 olduğu incelenmiş olup , Belediyemiz Meclisine sunulmasına oy birliği ile karar verildi Denilmekte olup, okunan komisyon raporu hakında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Rifat KÖROĞLU söz aldı. Arkadaşlar okunan komisyon raporunun komisyondan geldiği gibi kabul edilmesini teklifi ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Yorum Kapalıdır.