Mart 2019 Meclis Kararları

KARAR 21
Gündemde bulunan madde gereği; Adana Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 12/02/2019 tarih ve E.688026 sayılı yazıları ile taleplerinde Adana ili Karaisalı İlçesi Kuzgun Mahallesi ve Sarımehmetli Mahallesinde yapılacak olan Tapu Kadastro çalışmalarında bilirkişi olarak görev yapmak üzere 6 adet bilirkişi belirlenmesi ile ilgili teklifi Belediyemiz Meclisince görüşüldü. Üyelerden Hasan Köylü söz aldı. Arkadaşlar teklifin Belediyemiz Tarım Orman Mahalle müşterek komisyonunda görüşülmek üzere hava edilmesini teklif ediyorum. dedi. Tekli oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 22
Gündemde bulunan madde gereği; Belediyemiz Tarım Orman ve Mahalle Müşterek Komisyonunun 06/03/2019 tarih ve 1 sayılı Tapu Kadastro Bilirkişisi belirlenmesi ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesine geçildi. Komisyon raporunda aynen Belediyemiz Meclisince komisyonumuzda görüşülmek üzere Belediyemiz Meclisinin 05/03/2019 tarih ve 21 sayılı kararı ile havale edilen Adana Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 12/02/2019 tarih ve E.688026 sayılı yazıları ile taleplerinde Adana ili Karaisalı İlçesi Kuzgun Mahallesi ve Sarımehmetli Mahallesinde yapılacak olan Tapu Kadastro çalışmalarında bilirkişi olarak görev yapmak üzere 6 adet bilirkişi belirlenmesi ile ilgili teklif komisyonumuzca görüşüldü. Yapılan görüşme ve araştırma neticesinde ilgi yazıda belirtilen şartlara uygun olan aşağıda mahalle adı altında yazılı kişilerin Tapu Kadastro çalışmalarında bilirkişi olarak görev yapmak üzere belirlenmesine komisyonumuzca uygun bulunmuş olup, Belediyemiz Meclisine sunulmasına oy birliği ile karar verildi.

Yorum Kapalıdır.