Şubat 2019 Meclis Kararları

KARAR 19
Gündemde bulunan madde gereği; Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünün Adana İli ,Karaisalı İlçesi , Karapınar Mahallesi , 350 ada 4 parsel 4.300,00 m2 yüz ölçümüne sahip olan İmar Planına işlenen Spor Tesisinin yenileştirip baştan yapılması düşünülmektedir.
Yukarıda belirtilen bahse söz konu işin 30 ( Otuz ) Yılı aşmamak kaydıyla sınırlı ayni hak tesisi kurulması ve işletilmesi işinin 2886 sayılı devlet ihale kanununun 35/a maddesine göre Mülkiyetinin gayri aynı hak ve 4721 sayılı medeni kanunun 826-836 arası maddelerinde düzenlenmiş üst hakkı tesis edilmek üzere ihale edilmesi , Fen İşleri Müdürlüğünce yapılacak çalışmaların Meclis e sunularak üst hakkının yapılması hususun da , gerekli kararın alınabilmesi için OLUR’larınıza arz ederim. Denilmekte olup, teklif hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Cumali IŞIL söz aldı. Arkadaşlar Teklifin İmar Şehircilik ve Müşterek komisyonda görüşülmek üzere havale edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 20
Gündemde bulunan madde gereği; Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müşterek Komisyonunun Karaisalı İlçesi Karapınar Mahallesi 350 ada 4 parselin üst kullanım hakkının tesis edilmesi ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesine geçildi. Komisyon Raporunda aynen “. Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünün Adana İli ,Karaisalı İlçesi , Karapınar Mahallesi , 350 ada 4 parsel 4.300,00 m2 yüz ölçümüne sahip olan İmar Planına işlenen Spor Tesisinin yenileştirip baştan yapılması düşünülmektedir.
Yukarıda belirtilen bahse söz konu işin 30 ( Otuz ) Yılı aşmamak kaydıyla sınırlı ayni hak tesisi kurulması ve işletilmesi işinin 2886 sayılı devlet ihale kanununun 35/a maddesine göre Mülkiyetinin gayri aynı hak ve 4721 sayılı medeni kanunun 826-836 arası maddelerinde düzenlenmiş üst hakkı tesis edilmek üzere ihale edilmesi , Fen İşleri Müdürlüğünce yapılacak çalışmaların Meclise sunularak üst hakkının verilmesi komisyonumuzca uygun bulunmuş olup, Belediyemiz Meclisine sunulmasına oy birliği ile karar verildi. Denilmekte olup, okunan komisyon raporu hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Hasan KÖYLÜ söz aldı. Arkadaşlar okunan komisyon raporunun komisyondan geldiği gibi kabul edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Yorum Kapalıdır.