Ocak 2019 Meclis Kararları

KARAR 1
Gündemde bulunan madde gereği; Belediyemizce 2019 yılı içerisinde 5393 sayılı Belediye kanununun 49. Maddesi gereğince çalıştırılmaya devam olunacak olan Tam Zamanlı Mühendislere ödenecek ücretin belirlenmesi ile ilgili teklif okundu. Teklif hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Rifat KÖROĞLU söz aldı. Arkadaşlar teklifin Plan Bütçe ve Müşterek komisyonda görüşülmek üzere havale edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 2
Gündemde bulunan madde gereği; Belediyemizce 2019 yılı içerisinde 5393 sayılı Belediye kanununun 49. Maddesi gereğince çalıştırılmaya devam olunacak olan Tam Zamanlı Teknikerlere ödenecek ücretin belirlenmesi ile ilgili teklif okundu. Teklif hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Rifat KÖROĞLU söz aldı. Arkadaşlar teklifin Plan Bütçe ve Müşterek komisyonda görüşülmek üzere havale edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 3
Gündemde bulunan madde gereği; Belediyemizce 2019 yılı içerisinde 5393 sayılı Belediye kanununun 49. Maddesi gereğince çalıştırılmaya devam olunacak olan Tam Zamanlı Programcıya ödenecek ücretin belirlenmesi ile ilgili teklif okundu. Teklif hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Rifat KÖROĞLU söz aldı. Arkadaşlar teklifin Plan Bütçe ve Müşterek komisyonda görüşülmek üzere havale edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 4
Gündemde bulunan madde gereği; Belediyemizce 2019 yılı içerisinde 5393 sayılı Belediye kanununun 49. Maddesi gereğince çalıştırılmaya devam olunacak olan Tam Zamanlı Ekonomiste ödenecek ücretin belirlenmesi ile ilgili teklif okundu. Teklif hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Rifat KÖROĞLU söz aldı. Arkadaşlar teklifin Plan Bütçe ve Müşterek komisyonda görüşülmek üzere havale edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 5
ündemde bulunan madde gereği; Belediyemizce 2019 yılı içerisinde 5393 sayılı Belediye kanununun 49. Maddesi gereğince çalıştırılmaya devam olunacak olan Tam Zamanlı Kimyagere ödenecek ücretin belirlenmesi ile ilgili teklif okundu. Teklif hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Rifat KÖROĞLU söz aldı. Arkadaşlar teklifin Plan Bütçe ve Müşterek komisyonda görüşülmek üzere havale edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 6
Gündemde bulunan madde gereği; Belediyemizce 2019 yılı içerisinde 5393 sayılı Belediye kanununun 49. Maddesi gereğince çalıştırılmaya devam olunacak olan Kısmi Zamanlı Avukata ödenecek ücretin belirlenmesi ile ilgili teklif okundu. Teklif hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Rifat KÖROĞLU söz aldı. Arkadaşlar teklifin Plan Bütçe ve Müşterek komisyonda görüşülmek üzere havale edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 7
Gündemde bulunan madde gereği; Belediyemizce 2019 yılı içerisinde 5393 sayılı Belediye kanununun 49. Maddesi gereğince çalıştırılmaya devam olunacak olan Kısmi Zamanlı Veteriner Hekime ödenecek ücretin belirlenmesi ile ilgili teklif okundu. Teklif hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Rifat KÖROĞLU söz aldı. Arkadaşlar teklifin Plan Bütçe ve Müşterek komisyonda görüşülmek üzere havale edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 8
Gündemde bulanan madde gereği ; 5393 Belediye Kanununun 25. maddesi gereğince 2019 yılı Denetim Komisyonunda görev yapmak üzere 4 adet denetim komisyon üyesi seçimi için gizli oylama yapıldı. Yapılan gizli oylamada Hasan KÖYLÜ (11) oy Hasbi ÖZENİR (11) oy, Esat KÖSE (10) oy, Hakan ARICI (10) oy alarak 2019 yılı Denetim Komisyonunda görev yapmak üzere seçildiler.
KARAR 9
Gündemde bulanan madde gereği ; Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 31/12/2018 tarih ve E.4428 sayılı yazıları ile Adana İli Karaisalı İlçesi Karapınar Mahallesinde bulunan 350 ada 4 parsel nolu yüzme havuzu ve soyunma odaları Adana Büyükşehir Belediyesinin 14/12/2018 tarih ve 743 sayılı Meclis Kararı ile Belediyemize devri yapılan taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi uyarınca 10 yıllığında kiraya verilmesi ile ilgili teklifi okundu. Teklif hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Rifat KÖROĞLU söz aldı. Arkadaşlar teklifin İmar Şehircilik ve Müşterek Komisyonda görüşülmek üzere h0avale edilmesini teklif ediyorum dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 10
Gündemde bulunan madde gereği ; Belediyemiz Plan Bütçe ve Müşterek Komisyonunun 04/01/2019 tarih ve 1 nolu kararının görüşülmesine geçildi. Kararda aynen ” Belediyemiz Meclisince komisyonumuzda görüşülmek üzere havale edilen ; Belediyemizce 2019 yılı içerisinde 5393 sayılı Belediye kanununun 49. Maddesi gereğince çalıştırılmaya devam olunacak olan Tam Zamanlı Mühendislere ödenecek ücretin belirlenmesi ile ilgili teklif komisyonumuzca görüşüldü. Yapılan görüşme neticesinde Belediye Başkanlığımızca 2019 yılında 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi gereğince çalıştırılmaya devam edilecek olan Mühendislere aylık net 2.790,00-TL(İKİBİNYEDİYÜZDOKSAN TÜRKLİRASI) (ek ödeme hariç) ödenmesi komisyonumuzca uygun bulunmuştur. Denilmekte olup, okunan komisyon raporu hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Rifat KÖROĞLU söz aldı. Arkadaşlar Komisyon raporunun komisyondan geldiği gibi kabul edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne , Belediye Başkanlığımızca 2019 yılında 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi gereğince çalıştırılmaya devam edilecek olan Mühendislere aylık net 2.790,00-TL(İKİBİNYEDİYÜZDOKSAN TÜRKLİRASI) (ek ödeme hariç) ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
KARAR 11
Gündemde bulunan madde gereği; Belediyemiz Plan Bütçe ve Müşterek Komisyonunun 04/01/2019 tarih ve 2 nolu kararının görüşülmesine geçildi. Kararda aynen ” Belediyemiz Meclisince Plan Bütçe ve Müşterek Komisyonumuzda görüşülmek üzere 03/01/2019 tarih ve 2 sayılı kararı ile havale edilen; Belediyemiz norm kadrosunda münhal bulunan Tekniker kadrosunda 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi gereğince tam zamanlı sözleşmeli personel olarak görev yapacak olan teknikere ödenecek ücretin belirlenmesi ile ilgili teklif komisyonumuzca görüşüldü. Belediyemiz Norm Kadrosunda 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi uyarınca Tam Zamanlı Çalıştırılacak sözleşmeli Teknikere aylık net 2.652,00-TL (İKİBİNALTIYÜZELLİİKİTÜRKLİRASI) (ek ödeme hariç) belirlenmesine ,kararın Belediyemiz Meclisine sunulmasına oy birliği ile karar verildi. Denilmekte olup, okunan karar hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Rifat KOROĞLU söz aldı. Arkadaşlar okunan komisyon kararının komisyondan geldiği gibi kabul edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne , Belediyemiz Norm Kadrosunda 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi uyarınca Tam Zamanlı Çalıştırılacak sözleşmeli Teknikere aylık net 2.652,00-TL (İKİBİNALTIYÜZELLİİKİTÜRKLİRASI) (ek ödeme hariç) ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
KARAR 12
Gündemde bulunan madde gereği; Belediyemiz Plan Bütçe ve Müşterek Komisyonunun 04/01/2019 tarih ve 3 nolu kararında “Belediyemiz Meclisince komisyonumuzda görüşülmek üzere havale edilen ; Belediyemizce 2019 yılı içerisinde 5393 sayılı Belediye kanununun 49. Maddesi gereğince çalıştırılacak Tam Zamanlı Programcılara ödenecek ücretin belirlenmesi ile ilgili teklif komisyonumuzca görüşüldü. Yapılan görüşme neticesinde Belediye Başkanlığımızca 2019 yılında 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi gereğince Tam Zamanlı çalıştırılmaya devam edilecek olan Programcılara aylık net 2.790,00-TL (İKİBİNYEDİYÜZDOKSANTÜRKLİRASI) (ek ödeme hariç) ödenmesi komisyonumuzca uygun bulunmuştur. Denilmekte olup, okunan karar hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Rifat KOROĞLU söz aldı. Arkadaşlar okunan komisyon kararının komisyondan geldiği gibi kabul edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne , Belediyemiz Norm Kadrosunda 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi uyarınca Tam Zamanlı Çalıştırılacak sözleşmeli Programcılara aylık net 2.790,00-TL (İKİBİNYEDİYÜZDOKSANTÜRKLİRASI) (ek ödeme hariç) ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
KARAR 13
Gündemde bulunan madde gereği; Belediyemiz Plan Bütçe ve Müşterek Komisyonunun 04/01/2019 tarih ve 4 nolu kararında “Belediyemiz Meclisince komisyonumuzda görüşülmek üzere havale edilen ; Belediyemizce 2019 yılı içerisinde 5393 sayılı Belediye kanununun 49. Maddesi gereğince çalıştırılacak Tam Zamanlı ekonomiste ödenecek ücretin belirlenmesi ile ilgili teklif komisyonumuzca görüşüldü. Yapılan görüşme neticesinde Belediye Başkanlığımızca 2019 yılında 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi gereğince çalıştırılmaya devam edilecek olan Ekonomiste Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce belirlenen en yüksek tavan ücretten (ek ödeme hariç) ödenmesi komisyonumuzca uygun bulunmuştur. Denilmekte olup, okunan karar hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Rifat KOROĞLU söz aldı. Arkadaşlar okunan komisyon kararının komisyondan geldiği gibi kabul edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne , Belediyemiz Norm Kadrosunda 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi uyarınca Tam Zamanlı Çalıştırılacak sözleşmeli Ekonomistlere Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce belirlenen en yüksek tavan ücretten (ek ödeme hariç) ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
KARAR 14
Gündemde bulunan madde gereği; Belediyemiz Plan Bütçe ve Müşterek Komisyonunun 04/01/2019 tarih ve 5 nolu kararında “Belediyemiz Meclisince komisyonumuzda görüşülmek üzere havale edilen ; Belediyemizce 2019 yılı içerisinde 5393 sayılı Belediye kanununun 49. Maddesi gereğince çalıştırılacak Tam Zamanlı Kimyagere ödenecek ücretin belirlenmesi ile ilgili teklif komisyonumuzca görüşüldü. Yapılan görüşme neticesinde Belediye Başkanlığımızca 2019 yılında 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi gereğince çalıştırılmaya devam edilecek olan Kimyagere aylık net 2.790,00-TL (İKİBİNYEDİYÜZ DOKSANTÜRKLİRASI) (ek ödeme hariç) ödenmesi komisyonumuzca uygun bulunmuştur. Denilmekte olup, okunan karar hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Rifat KOROĞLU söz aldı. Arkadaşlar okunan komisyon kararının komisyondan geldiği gibi kabul edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne , Belediyemiz Norm Kadrosunda 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi uyarınca Tam Zamanlı Çalıştırılacak sözleşmeli Kimyagere aylık net 2.790,00-TL (İKİBİNYEDİYÜZDOKSANTÜRKLİRASI) (ek ödeme hariç) ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
KARAR 15
Gündemde bulunan madde gereği; Belediyemiz Plan Bütçe ve Müşterek Komisyonunun 04/01/2019 tarih ve 6 nolu kararında “Belediyemiz Meclisince komisyonumuzda görüşülmek üzere havale edilen ; Belediyemizce 2019 yılı içerisinde 5393 sayılı Belediye kanununun 49. Maddesi gereğince çalıştırılacak Kısmi Zamanlı 1 adet Avukata ödenecek ücretin belirlenmesi ile ilgili teklif komisyonumuzca görüşüldü. Yapılan görüşme neticesinde Belediye Başkanlığımızca 2019 yılında 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi gereğince çalıştırılmaya devam edilecek olan 1 adet Kısmi Zamanlı Avukata Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 2019 yılı için açıklanacak olan ücretin tavan ücretinden ödenmesi komisyonumuzca uygun bulunmuştur. Denilmekte olup, okunan karar hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Rifat KOROĞLU söz aldı. Arkadaşlar okunan komisyon kararının komisyondan geldiği gibi kabul edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne , Belediyemiz Norm Kadrosunda 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi uyarınca Kısmi Zamanlı Çalıştırılacak sözleşmeli Avukata Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce belirlenen en yüksek tavan ücretten ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
KARAR 16
Gündemde bulunan madde gereği; Belediyemiz Plan Bütçe ve Müşterek Komisyonunun 04/01/2019 tarih ve 7 nolu kararında “Belediyemiz Meclisince komisyonumuzda görüşülmek üzere havale edilen ; Belediyemizce 2019 yılı içerisinde 5393 sayılı Belediye kanununun 49. Maddesi gereğince çalıştırılacak Kısmi Zamanlı 1 adet Veteriner Hekime ödenecek ücretin belirlenmesi ile ilgili teklif komisyonumuzca görüşüldü. Yapılan görüşme neticesinde Belediye Başkanlığımızca 2019 yılında 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi gereğince çalıştırılmaya devam edilecek olan 1 adet Kısmi Zamanlı Veteriner Hekime Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 2019 yılı için açıklanacak olan ücretin tavan ücretinden ödenmesi komisyonumuzca uygun bulunmuştur. Denilmekte olup, okunan karar hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Rifat KOROĞLU söz aldı. Arkadaşlar okunan komisyon kararının komisyondan geldiği gibi kabul edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne , Belediyemiz Norm Kadrosunda 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi uyarınca Kısmi Zamanlı Çalıştırılacak sözleşmeli Veteriner Hekime Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce belirlenen en yüksek tavan ücretten ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
KARAR 17
Gündemde bulunan madde gereği; Belediyemiz İmar , Şehircilik ve Müşterek Komisyonunun 06/01/2019 tarih ve 1 nolu kararında “Belediyemiz Meclisince komisyonumuzda görüşülmek üzere Belediyemiz Meclisinin 03/01/2019 tarih ve 9 sayılı kararı ile havale edilen Adana ili Karaisalı İlçesi Karapınar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 350 ada 4 parselde kayıtlı yüzme havuzu ve soyunma odalarının Adana Büyükşehir Belediyesinin 14/12/2018 tarih ve 743 sayılı kararı belediyemize devri yapılan taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi uyarınca on yıllığına kiraya verilmesi ile ilgili teklif komisyonumuzca görüşüldü . Yapılan görüşme neticesinde Belediye Başkanlığımıza gelir getirmek , ilçemizde sportif faaliyetlerin gençlerimize yönelik faaliyetlerinin artırılarak kötü alışkanlıklardan uzak tutulması, amacı ile Adana Büyükşehir Belediyesinin 14/12/2018 tarih ve 743 sayılı kararı ile Belediyemize devredilen Karapınar Mahallesi 350 ada 4 parselde kayıtlı yüzme havuzu ve soyunma odalarının 10 yıllığına kiraya verilmesi komisyonumuzca uygun bulunmuş olup, Belediyemiz Meclisine sunulmasına oy birliği ile karar verildi. Denilmekte olup, okunan karar hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Rifat KOROĞLU söz aldı. Arkadaşlar okunan komisyon kararının komisyondan geldiği gibi kabul edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne , Karaisalı İlçesi Karapınar Mahallesi 350 ada 4 parselde kayıtlı yüzme havuzu ve soyunma odalarının ve arsasının 10 yıllığına kiraya verilmesine oy birliği ile karar verildi.
KARAR 18
Gündemde bulunan madde gereği Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müşterek Komisyonunun 05/12/2018 tarih ve 6 nolu komisyon kararının görüşülmesine geçildi. Komisyon kararında aynen ” Belediyemiz Meclisince komisyonumuzda görüşülmek üzere Belediyemiz Meclisinin 03/12/2018 tarih 74 nolu sayılı kararı ile havale edilen Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 01/12/2018 tarih ve E.3987 sayılı yazılarında , İlçemiz Çevlik Mahallesinde bulunan 110 ada 209 parselin içkili yer bölgesi olarak tespit edilmesi için Kaymakamlık Makamından görüş istenmiş olup, bahse konu yer hakkında Yapılan araştırma neticesinde Çevlik Mahallesi 110 ada 209 parselin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatına İlişkin Yönetmeliğin 29. maddesindeki, İçkili yer bölgesi olarak belirlenmesinde herhangi bir sakınca bulunmadığına dair uygun görüş verilmiş olup, İlçemiz Çevlik Mahallesinde bulunan 110 ada 209 parselin içkili yer bölgesi olarak belirlenmesi için Belediyemiz Meclisince karar alınması ile ilgili teklif komisyonumuzca incelenmiş olup, uygun bulunmuştur. Komisyon raporumuzun Belediyemiz Meclisine sunulmasına oy çokluğu ile karar verildi. Denilmekte olup, Okunan komisyon raporu hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Rifat KÖROĞLU söz aldı. Arkadaşlar okunan komisyon raporunun komisyondan geldiği gibi kabul edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin reddine , İlçemiz Çevlik Mahallesi 110 ada 209 parselin içkili yerler bölgesi olarak belirlenmemesine oy çokluğu ile karar verildi.

Yorum Kapalıdır.