Temmuz 2018 Meclis Kararları

KARAR 55
Gündemde bulunan madde gereği; Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26/06/2018 tarih ve E.1855 sayılı yazılarında Belediye Başkanlığımıza ait maliki bulunduğumuz Adana İli, Karaisalı İlçesi, Bekirli Köy/ Mah. Ayrık Deresi Mevkiinde kain, – pafta,- ada, 236 parsel sayılı, 16.300,00 m² alanı Bağ vasıflı malın/malların 1/1 hissesi, Adana İli, Karaisalı İlçesi, Etekli Köy/Mah, Küp Mevkiinde kain,- pafta, 107 ada, 164 parsel sayılı, 31.212,68 m² alanlı Tarla vasıflı malın/malların 1/1 hissesi, taşınmazı / taşınmazımızı T.C.Ziraat Bankası Karaisalı şubesi adı geçen Bankaya doğmuş ve doğacak 500.000,00-TL (BEŞYÜZBİNTÜRKLİRASI) 1. Derece 1. sırada kredi faiz oranı yıllık % 18 cari borçlarıma/borçlarımıza karşılık teminat olarak ipotek tesis edilmesi için yetki verilmesi hususunda;gereğini arz ederim.Denilmekte olup, teklif Belediyemiz Meclisince görüşüldü. Teklif hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Rifat KÖROĞLU söz aldı. Arkadaşlar teklifin müdürlüğünden geldiği gibi kabul edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Tekli oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne , Belediye Başkanlığımıza ait maliki bulunduğumuz Adana İli, Karaisalı İlçesi, Bekirli Köy/ Mah. Ayrık Deresi Mevkiinde kain, – pafta,- ada, 236 parsel sayılı, 16.300,00 m² alanı Bağ vasıflı malın/malların 1/1 hissesi, Adana İli, Karaisalı İlçesi, Etekli Köy/Mah, Küp Mevkiinde kain,- pafta, 107 ada, 164 parsel sayılı, 31.212,68 m² alanlı Tarla vasıflı malın/malların 1/1 hissesi, taşınmazı / taşınmazımızı T.C.Ziraat Bankası Karaisalı şubesi adı geçen Bankaya doğmuş ve doğacak 500.000,00-TL (BEŞYÜZBİNTÜRKLİRASI) 1. Derece 1. sırada faiz oranı yıllık % 18 cari kredi borçlarıma/borçlarımıza karşılık teminat olarak ipotek tesis edilmesine , Belediye Başkanı Saadettin ASLAN’a yetki verilmesine, 04/06/2018 tarih ve 51 sayılı meclis kararının iptal edilmesine oy birliği ile karar verildi.
GEREĞİ İÇİN MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜLĞÜNE
KARAR 56
Belediye başkanlığımızca Kerdeşkent Kosova ile Karadağ gezisi ile teklif Belediyemiz Meclisince görüşüldü. Teklif hakkında . Başkan Saadettin ASLAN söz aldı. Arkadaşlar daha önce Kosova Glogovaç Cumhuriyeti ile kardeş şehir olunmuş , ancak olağanüstü hal dolayısı ile yurtdışı izinlerinin iptal edilmesi sebebiyle aramızda protokolü imzalayamamıştık. Kardeş Şehir protokolünü imzalamamız için 17-18-19 Temmuz tarihlerinde Kosova,Glogovaç Cumhuriyetinde , oradan da davet üzerine Karadağ’ ın Bağımsızlık kutlamalarını onurlandırmak için 20,21,22 Temmuz tarihlerinde Karadağ gezisi planlanmaktadır. Ulaşım giderleri gidecek olan kişilerin kendileri tarafından karşılancaktır.Dedi. Teklif hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Cumalı Işıl söz aldı. Arkadaşlar teklifin müdürlüğünden geldiği gibi kabul edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Yorum Kapalıdır.