Haziran 2018 Meclis Kararları

KARAR 51
Gündemde bulunan madde gereği; Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28/05/2018 tarih ve E.1551 sayılı yazılarında Belediye Başkanlığımıza ait maliki bulunduğumuz Adana İli, Karaisalı İlçesi, Bekirli Köy/ Mah. Ayrık Deresi Mevkiinde kain, – pafta,- ada, 236 parsel sayılı, 16.300,00 m² alanı Bağ vasıflı malın/malların 1/1 hissesi, Adana İli, Karaisalı İlçesi, Etekli Köy/Mah, Küp Mevkiinde kain,- pafta, 107 ada, 164 parsel sayılı, 31.212,68 m² alanlı Tarla vasıflı malın/malların 1/1 hissesi, taşınmazı / taşınmazımızı T.C.Z.B Karaisalı şubesi adı geçen Bankaya doğmuş ve doğacak kredi borçlarıma/borçlarımıza karşılık teminat olarak ipotek ve şerh konulması için yetki verilmesi hususunda;gereğini arz ederim.Denilmekte olup, teklif Belediyemiz Meclisince görüşüldü. Teklif hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Rifat KÖROĞLU söz aldı. Arkadaşlar teklifin müdürlüğünden geldiği gibi kabul edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Tekli oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne , Belediye Başkanlığımıza ait maliki bulunduğumuz Adana İli, Karaisalı İlçesi, Bekirli Köy/ Mah. Ayrık Deresi Mevkiinde kain, – pafta,- ada, 236 parsel sayılı, 16.300,00 m² alanı Bağ vasıflı malın/malların 1/1 hissesi, Adana İli, Karaisalı İlçesi, Etekli Köy/Mah, Küp Mevkiinde kain,- pafta, 107 ada, 164 parsel sayılı, 31.212,68 m² alanlı Tarla vasıflı malın/malların 1/1 hissesi, taşınmazı / taşınmazımızı T.C.Z.B Karaisalı şubesi adı geçen Bankaya doğmuş ve doğacak kredi borçlarıma/borçlarımıza karşılık teminat olarak ipotek ve şerh konulması için Belediye Başkanı Saadettin ASLAN’a yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
KARAR 52
Gündemde bulunan madde gereği; Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün 04/06/2018 tarih ve E.1615 sayılı yazılarında; Belediye Başkanlığımızca gerçekleştirilecek olan projeler ve muhtelif borçlarımızı ödemek üzere 5393 Sayılı Belediye Kanununun 68/d maddesi uyarınca Belediyemizin 2017 yılı gerçekleşen geliri 16.761.968,23-TL olup, yüzde onu olan 1.650.000,00-TL borçlanma yetkisi verilmesi hususunda, Belediyemiz Meclisince karar alınmak üzere havalesini arz ederim. Denilmekte olup, teklif hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Rifat KÖROĞLU söz aldı. Arkadaşlar teklifin Plan Bütçe ve Müşterek komisyonunda görüşülmek üzere havalesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin Plan Bütçe ve Müşterek Komisyonunda görüşülmek üzere havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.
KARAR 53
Gündemde bulunan madde gereği; Belediyemiz Plan Bütçe ve Müşterek Komisyonunun 06/06/2018 tarih ve 7 nolu Borçlanma ile ilgili kararının görüşülmesine geçildi. Komisyon Kararında aynen ; Belediyemiz Meclisinin 04/06/2018 tarih ve 52 nolu kararı ile komisyonumuza havale edilen teklif Belediyemiz Plan Bütçe ve Müşterek Komisyonumuzda görüşülmek üzere 06/06/2018 tarihinde toplanıldı. “Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün 04/06/2018 tarih ve E.1615 sayılı yazılarında; Belediye Başkanlığımızca gerçekleştirilecek olan projeler ve muhtelif borçlarımızı ödemek üzere 5393 Sayılı Belediye Kanununun 68/d maddesi uyarınca Belediyemizin 2017 yılı gerçekleşen geliri 16.761.968,23-TL olup, yüzde onu olan 1.650.000,00-TL borçlanma yetkisi verilmesi ile ilgili teklifi görüşüldü. Başkanlık Makamınca verilen teklif geri çekilmiş olup, Belediyemiz Meclisine sunulmasına oy birliği ile karar verildi. Denilmekte olup, okunan komisyon raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde komisyon kararının kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 54
Gündem dışı gündeme alınan madde gereği; Belediyemiz Meclis Üyelerinden Cumali IŞIL’ın teklifinin görüşülmesine geçildi. Teklifte aynen “İlçemizde görev yapmakta olan Sayın Kaymakam Vekilimiz Melih AYDOĞAN’ın görevi yabancı dil kursu için 29/06/2018 tarihinde sona erecek olup, İlçemize yaptığı hizmetlerden dolayı Belediye Başkanlığmıızca 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/r maddesi uyarınca Fahri Hemşehrilik Payesi ve Beratı verilmesi hususunda Belediyemiz Meclisince görüşülmek üzere havalesini arz ederim. Denilmekte olup, okunan teklif hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Başkan Saadettin ASLAN söz aldı. Arkadaşlar teklifin kabulünü oylarınızı a sunuyorum. dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Oylama sonucu İlçemizde görev yapmakta olan Sayın Kaymakam Vekilimiz Melih AYDOĞAN’a , İlçemize yaptığı hizmetlerden dolayı Belediye Başkanlığımızca 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/r maddesi uyarınca Fahri Hemşehrilik Payesi ve Beratı verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Yorum Kapalıdır.