Mayıs 2018 Meclis Kararları

KARAR 48
Gündemde bulunan madde gereği; Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27/04/2018 tarih ve 1265 sayılı yazılarında Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanan 2017 yılı kesin hesapları 5393 Sayılı Belediye Kanununun 34/a maddesi uyarınca Belediyemiz Encümeninin 27/04/2018 tarihli toplantısında görüşülmüş olup, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b ve 64. maddesi gereği hükümlerince Belediyemiz Meclisinde görüşülmesi hususunda havalesini arz ederim. Denilmekte olup, teklif hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Rifat KÖROĞLU söz aldı. Arkadaşlar 2017 yılı kesin hesaplarımızın incelenmek üzere Belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığında Müşterek komisyonda görüşülmek üzere havale edilmesini teklif ediyorum. dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 49
Gündemde bulunan madde gereği; Belediyemiz İmar ve Şehircilik Komisyonu Başkanlığında müşterek komisyonunun taşınmaz satıları ile ilgili 17/04/2018 tarih ve 4 sayılı komisyon raporunun görüşülmesine geçildi. Komisyon raporunda aynen Belediyemiz Meclisince komisyonumuzda görüşülmek üzere Belediyemiz Meclisinin 06/04/2018 tarih ve 46 sayılı kararı ile havale edilen Mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait aşağıdaki listede belirtilen taşınmazlar yerinde gezilerek komisyonumuzca incelenmiştir. Taşınmazların satışında komisyonumuzca herhangi bir sakınca görülmeyerek satışına oy çokluğu ile karar verilmiş olup, Belediyemiz Meclisine sunulmasına oy çokluğu ile karar verildi.

Taşınmazlar Listesi İçin Buraya Tıklayın

Denilmekte olup, okunan komisyon raporu hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Esat Köse söz aldı. Arkadaşlar komisyon raporunun komisyondan geldiği gibi , mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait yukarıda yazılı 35 kalem taşınmazların satışına karar verilmesini teklif ediyorum dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.

KARAR 50
Belediyemiz Plan Bütçe ve Müşterek Komisyonunun 2017 yılı kesin hesapları ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesine geçildi. Komisyon raporunda aynen ;Belediyemiz Meclisinin 02/05/2018 tarih ve 48 nolu kararı ile komisyonumuza havale edilen ; ” Belediyemiz Plan Bütçe ve Müşterek Komisyonu Belediyemizce hazırlanan 2017 yılı kesin Hesaplarını görüşmek üzere 03/05/2018 tarihinde saat 11,00 ‘da Belediyemiz Meclis Toplantı salonunda toplandı. 5393 saylı Belediye Kanununun 64. maddesi uyarınca hazırlanan Belediyemiz 2017 yılı Kesin Hesapları maddeler halinde tek tek okunarak yapılan inceleme neticesinde , 2017 Kesin Hesaplarının Belediyemiz Enhcümeninin 27/04/2018 tarih ve 19 sayılı kararı ile görüşüldüğü, 2017 yılı bütçesinin 19.500.000,00-TL olduğu , 2017 yılı net geliri 16.761.968,23-TL olup, gerçekleşme oranı % 85,95 gider hesabı 19.064.277,98-TL olup, gerçekleşme oranı % 97,76 olduğu ,gelirin gideri karşılama oranı % 87,92 olduğu incelenmiş olup, Belediyemiz Meclisine sunulmasına oy birliği ile karar verildi. Denilmekte olup, okunan komisyor raporu hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Rifat KÖROĞLU söz aldı. Arkadaşlar komisyon raporunun komisyondan geldiği gibi kabul edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Yorum Kapalıdır.