Nisan 2018 Meclis Kararları

KARAR 31
Gündemde bulunan madde gereği; İlçemiz Halk Eğitimi ve Merkezi Müdürlüğünün 23/03/2018 tarih ve 86138528-604.01.01-E.6024310 sayılı yazılarında Kurumumuz tarafından Çukurova Kalkınma Ajansının “Kırılgan Grupların Güçlendirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Programı” 2018 yılı Proje çağrısına “Öğrenmenin Yaşı Yoktur, Öğrenilecek (Üretilecek) Şey Çoktur” başlıklı bir proje önerisi sunulacaktır. Proje kapsamında Karaisalı’nın Kültürel tanıtımı ve mahallelerinde yaşayan dezavantajlı grupların (kadın, çocuk, engelli ve yaşlılar) sosyal, kültürel ve mesleki eğitimlerinin gerçekleştirebilecekleri ve Karaisalı Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde gerekli tadilatların yapılacağı ve bir merkez haline getirilecek olan projemizde kurumumuzda paydaş olarak çalışmanız hususunu ve projemiz destek görmesi halinde proje eş finansmanını kurumunuzca karşılanmasını sağlamak kurumumuzla ortaklık gerçekleştirilmesinin kabul edilmesi durumunda ; kurumunuz tarafından düzenlenmiş ve yetkili makamlarca imzalanmış içeriğinde Karaisalı Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ile ortaklık gerçekleştirilerek gerekli desteğin sağlanacağı ibaresinin kurumunuz temsile , ilzama ve ortaklık beyannamesini imzalamaya yetkili kişinin isim , görev ve iletişim bilgilerini içerir şekilde belirlendiği ve projede ortak olma kararının alındığı yetkili organın kararının ekte sunulduğu bir yazı ile cevap verilmesi hususunu arz ederim. Denilmekte olup, madde hakkında söz isteyen olup olmadığı soruldu. Üyelerden Abdullah SAKARYA söz aldı. Arkadaşlar maddenin müdürlüğünden geldiği gibi kabul edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne , İlçemiz Halk Eğitimi ve Merkezi Müdürlüğü ile ortaklık gerçekleştirilerek proje ortağı olunmasına , Belediyemizce gerekli desteğin sağlanmasına, Belediye Başkanlığımızı temsile, ilzama ve ortaklık beyannamesini imzalamaya Belediye başkanı Saadettin ASLAN’a (TC NO: 13858256536- Telefon no: 05546380414) yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
KARAR 32
Gündemde bulunan madde gereği; Belediyemiz İmar Şehircilik ve Müşterek Komisyonunun ilçemiz Durak Mahallesi ‘e ait 1/1000 ölçekli imar planı ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesine geçildi. Komisyon Raporunda aynen ” Belediyemiz Meclisince komisyonumuzda görüşülmek üzere Belediyemiz Meclisinin 06/03/2018 tarih ve 29 sayılı kararı ile havale edilen 1/1000 ölçekli Adana-Karaisalı Durak Mahallesi 1017 parsel Afet Yerleşim Alanı İmar Planı revizyonunu görüşmek üzere 12-13-14-15-16-20-21-22/03/2018 tarihlerinde toplanmış olup, Belediyemiz Meclisinin 06/03/2018 tarih ve 29 sayılı kararı ile havale edilen Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünün 05/03/2018 tarih ve E.657 sayılı yazılarında Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/01/2018 tarih ve 28 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Adana -Karaisalı Durak Mahallesi 1017 parsel Afet Yerleşim Alanı imar planı revizyonuna uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Adana-Karaisalı Durak Mahallesi 1017 parsel Afet Yerleşim Alanı İmar Planı revizyonu komisyonumuzca uygun bulunmuş olup, Belediyemiz Meclisine sunulmasına oy birliği ile karar verildi. Denilmekte olup, okunan komisyon raporu hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Söz isteyen olmayınca oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde komisyon raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 33
Gündemde bulunan madde gereği; Gündemde bulunan madde gereği; Belediye Başkanımız Saadettin ASLAN’ın Çukurova Belediyeler birliğince düzenlenen ve Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın daveti üzerine gerçekleştireceği davet ile ilgili teklifin görüşülmesine geçildi. Teklifte ; Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı’nın ilgi (a) yazısı daveti üzerine , Çukurova Belediyeler Birliğinin ilgi (b) yazıları ile düzenlenen yerel kalkınmada gıda, tarım, hayvancılık ve sanayide üretimi arttırma ve ekonomiyi canlandırma açısından Tataristan sanayi tesislerini görerek , yatırım ve iş potansiyel hacmini artırıcı faaliyetlerde bulunmak ve görüşmek üzere Tataristan Cumhuriyeti ile ortak hazırlanan, Andrey Karlov ‘un anısına gerçekleştirilecek olan ‘Tataristan Düşleri” sergisinin açılışını gerçekleştirmek üzere 24-28 Nisan 2018 tarihleri arasında Belediye Başkanlığımızı temsilen Belediye Başkanımız Saadettin ASLAN Yurt Dışı Teknik , Araştırma ve inceleme ziyaretine katılacağından, yurtdışı harcama giderlerinin Belediyemiz Bütçesinden karşılanması için gerekli Meclis Kararının alınmasını arz ederim. Denilmekte olup, teklif hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Abdullah SAKARYA söz aldı. Arkadaşlar maddenin müdürlüğünden geldiği gibi kabul edilmesini teklif ediyorum dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama da teklifin müdürlüğünden geldiği gibi kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 34
Gündemde bulunan madde gereği ; Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 29/03/2018 tarih ve E.931 sayılı yazılarında ; Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Sivil Toplum Kuruluşlarından olan proje ortaklığı ve eş finans olarak Belediyemizin uygun gördüğü projelere eş finans desteğinin verilmesi, Belediyemizin hazırlayacağı projelere Kamu Kurum ve Kuruluşları , Sivil Toplum Kuruluşları ile beraber proje hazırlamaya, eş finans için gerek Belediyemizin gerekse Kamu Kurum ve Kuruluşları ile STK ‘nın paydaş olması için sözleşme yapmak ve protokol imzalamak üzere Belediye Başkanımız Saadettin ASLAN’a yetki verilmesi için Belediyemiz Meclisine havalesini arz ederim. Denilmekte olup, teklif hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden İlyas KARABULUT söz aldı. Arkadaşlar benim teklifim komisyona gönderelim görüşelim. Dedi. Başkan söz aldı. Arkadaşlar Belediyemiz Plan Bütçe ve Müşterek komisyonunda görüşülmek üzere havale edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Telif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 35
Gündemde bulunan madde gereği; Belediyemiz Encümen üyeliği görevine 1 yıl görev yapmak üzere 2 adet üye seçimine geçildi. Üyelerden Hasbi ÖZENİR, Hasan KÖYLÜ , Esat KÖSE ve Cumali IŞIL aday oldular. Yapılan gizli oylama sonucunda Meclis Üyelerinden Hasbi ÖZENİR (10) oy, Hasan KÖYLÜ (10), Cumali IŞIL (6) oy , Esat KÖSE (6) oy almışlar olup, en fazla oy alan Hasbi ÖZENİR (10) oy, Hasan KÖYLÜ (10) oy alarak 1 yıl görev yapmak üzere Encümen Üyeliği görevine seçildiler.
KARAR 36
Gündemde bulunan madde gereği; Belediyemizde 1 yıl boyunca görev yapmak üzere 4 adet İmar ve Şehircilik Komisyonu üyeliği seçimine geçildi. Yapılan açık oylamada İlyas KARABULUT (16 oy) , Celalettin SÜRME (16 oy) , Rifat KÖROĞLU (16 oy) , Esat KÖSE (16 oy) alarak Belediyemiz İmar ve Şehircilik Komisyonunda 1 yıl görev yapmak üzere seçildiler.
KARAR 37
Gündemde bulunan madde gereği; Belediyemizde 1 yıl boyunca görev yapmak üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu seçimine geçildi. Yapılan açık oylamada Osman KURDAK (16 oy) , Cavit NAMDAR (16 oy) , İsa DAVARCI (16 oy), Hakan ARICI (16 oy) alarak Belediyemiz Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda 1 yıl görev yapmak üzere seçildiler.
KARAR 38
Gündemde bulunan madde gereği; Belediyemizde 1 yıl görev yapmak üzere 4 adet Çevre ve Sağlık Komisyonu üyeliği seçimine geçildi. Yapılan açık oylamada Mehmet Akif COŞGUNOĞLU (16 oy) , Celalettin SÜRME (16 oy) , İsa DAVARCI (16 oy) Hakan ARICI (16 oy) alarak Çevre ve Sağlık Komisyonu üyeliğine 1 yıl görev yapmak üzere seçildiler.
KARAR 39
Gündemde bulunan madde gereği; Belediyemizde 1 yıl görev yapmak üzere 4 adet Tarım Orman ve Mahalle Komisyonu üyeliği seçimine geçildi. Yapılan Açık oylamada Hasbi ÖZENİR (16 oy) , Durdane ÇOPUROĞLU (16 oy), Mustafa DURAK (16 oy) Cumali IŞIL (16 oy) alarak Tarım Orman ve Mahalle Komisyonu üyeliğine 1 yıl görev yapmak üzere seçildiler.
KARAR 40
Gündemde bulunan madde gereği; Belediyemizde 1 yıl görev yapmak üzere 4 adet Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliği seçimine geçildi. Yapılan açık oylamada Abdullah SAKARYA (16 oy) , Osman KURDAK (16 oy) , Cumali IŞIL (16 oy ) , Mehmet Akif COŞGUNOĞLU (16 oy) alarak Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğinde 1 yıl görev yapmak üzere seçildiler
KARAR 41
Gündemde bulunan madde gereği; Avşaroğlu Tur.Nak.İnş.Demir Çelik Enr.Ürt.Akaryakıt Mad. Mot. Arç.Hay. ve Tar.Ürn.San.Tic.Ltd.Şti. adına Ülkü AVŞAR ‘ın traktör hibesi ile ilgili dilekçeli talebinin görüşülmesine geçildi. Dilekçede Mülkiyeti şirketimize kayıtlı bulunan 01 YU 770 Plakalı 2016 model NL75684U255485A motor nolu HH285S00181 şasi numaralı Traktörü (tarım) Belediyeniz hizmetlerinde kullanmak üzere hibe etmek istiyorum. Gereğini arz ederim. denilmekte olup, dilekçeli talep hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Söz isteyen olmayınca Başkan söz aldı. Okunan hibe ile ilgili dilekçeli talebin kabulüne , mülkiyeti Avşaroğlu Tur.Nak.İnş.Demir Çelik Enr.Ürt.Akaryakıt Mad. Mot. Arç.Hay. ve Tar.Ürn.San.Tic.Ltd.Şti. adına kayıtlı bulunan 01 YU 770 Plakalı 2016 model NL75684U255485A motor nolu HH285S00181 şasi numaralı traktörün (tarım) Belediyeniz hizmetlerinde kullanmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 15, 18 ve 59. maddeleri uyarınca hibe edinilmesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oy birliği ile kabul edildi.
KARAR 42
Gündemde bulunan madde gereği; Belediyemiz ile STK ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile yapılacak olan proje ortaklıklarında Belediyemizi temsile ve ilzama Belediye Başkanımız Saadettin ASLAN’a yetki verilmesi ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesine geçildi. Komisyon raporunda aynen “Komisyonumuz Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 29/03/2018 tarih ve E.931 sayılı yazıları ve Belediyemiz Meclisinin 02/04/2018 tarih ve 34 nolu kararı ile komisyonumuza havale edilen ;Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Sivil Toplum Kuruluşlarından olan proje ortaklığı ve eş finans olarak Belediyemizin uygun gördüğü projelere eş finans desteğinin verilmesi, Belediyemizin hazırlayacağı projelere Kamu Kurum ve Kuruluşları , Sivil Toplum Kuruluşları ile beraber proje hazırlamaya, eş finans için gerek Belediyemizin gerekse Kamu Kurum ve Kuruluşları ile STK ‘nın paydaş olması için sözleşme yapmak ve protokol imzalamak üzere Belediye Başkanımız Saadettin ASLAN’a yetki verilmesi ile ilgili madde komisyonumuzca görüşüldü. Yapılan görüşme neticesinde ilçemizin kalkınması, ilçe insanının refaha kavuşması ilçemizin daha modern ve yaşanabilir bir kent haline getirilmesi, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile müşterek çalışmaların ve yapılan projelerin daha başarılı sağlıklı sonuçlanması amacıyla maddenin müdürlüğünden geldiği gibi komisyonumuzca kabulüne oy birliği ile karar verilmiş olup, komisyon raporumuzun Belediyemiz Meclisine sunulmasına oy birliği ile karar verildi.” denilmekte olup, okunan komisyon raporu hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Abdullah SAKARYA söz aldı. Okunan komisyon raporunun komisyondan geldiği gibi kabul edilmesini teklif ediyorum. dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne , Belediyemiz ile STK ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile yapılacak olan proje ortaklıklarında Belediyemizi temsile ve ilzama Belediye Başkanımız Saadettin ASLAN’a yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
KARAR 43
Gündemde bulunan madde gereği; Belediyemiz Plan Bütçe ve Müşterek komisyonunun 4.000.000-TL borçlanma ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesine geçildi. Komisyon Raporunda aynen “Komisyonumuz Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 29/01/2018 tarih ve E.271 sayılı yazıları ve Belediyemiz Meclisinin 06/03/2018 tarih ve 26 nolu kararı ile komisyonumuza havale edilen borçlanma ile ilgili maddeyi görüşmek ve değerlendirme üzere toplandı. Teklifte ; Belediye Başkanlığımızca ilçemiz Güvenç Mahallesi Dambozan Mevki 0 ada 1281 parselde bulunan imar planında mezbahane ve hayvan pazarı olarak yer alan taşınmaz Belediyemiz Encümeninin 04/01/2018 tarih ve (1) sayılı kararı ile , Kaymakamlık Makamının da 24/01/2018 tarihli O’nayı ile kamulaştırılması kararlaştırılmıştır.
Belediye Başkanlığımızca ilçe merkezine yapılacak olan kapalı semt pazarı yapılması, Kıralan Mahallesinde ve Dokuzoluk Mesire Alanlarına tesisler yapılması , Karapınar Mahallesi Mehmet GEÇİOĞLU Caddesi no:18 ‘de bulunan taşınmazın Kuva-yi Milliye Müzesi olarak inşaa edilmek üzere kamulaştırılması ve ilçemize kazandırılması planlanmaktadır. Söz konusu projelerimizin hayata geçirilmesi ile ilçemiz gerek turizm açısından gerekse sosyal ve ekonomik açıdan daha da güçlenecek , ilçemiz insanına ve ilçemize gelecek olan yerli ve yabancı turistlerin cazibe merkezi halini alacağı bir konuma ulaşacaktır. Bu hizmetlerimizin yerine getirilmesi amacıyla 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/d bendi uyarınca 4.000.000-TL (DÖRTMİLYONTÜRKLİRASI) borçlanma yetkisi verilmesi hususunda, Belediyemiz Meclisince karar alınmak üzere havalesini arz ederim. Denilmekte olup, teklif hakkında söz isteyen olup olmadığı soruldu. Belediye Başkanı Saadettin ASLAN 4.000.000-TL borçlanma uygun bulunmadığı takdirde 5393 Sayılı Belediye Kanununun 68/e bendinde yazılı en son gerçekleşen bütçe gelirleri toplamının yüzde onu kadar borçlanma yetkisi verilmesini teklif etti. Komisyon Başkanı Abdullah SAKARYA söz aldı. Arkadaşlar Başkanımızın teklifi 1.650.000-TL borçlanma teklifinde bulunuyor dedi. Belediye Başkanı Saadettin ASLAN’ın teklifini oylamaya sundu. Yapılan oylama neticesinde teklifin reddine, borçlanma yetkisinin verilmemesine ( (10) oy red (6) oy kabul oy kullanılmış olup) oy çokluğu ile karar verilmiş olup, komisyon raporumuzun Belediyemiz Meclisine sunulmasına oy birliği ile karar verildi. Denilmekte olup, Okunan komisyon raporu hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Rifat KÖROĞLU söz aldı. Komisyon raporunun reddine, müdürlüğünden geldiği gibi kabul edilmesini teklif ediyorum. Dedi. teklif oylamaya sunuldu. yapılan oylama neticesinde teklifin reddine, borçlanma yetkisinin verilmemesine oy çokluğu ile (10 oy red, 6 oy kabul oyu) karar verilmiştir.
KARAR 44
Gündemde bulunan madde gereği; Belediyemiz Denetim Komisyonunun 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereğince hazırlamış olduğu 2017 yılı Denetim Raporu görüşüldü.
KARAR 45
Gündemde bulunan madde gereği ; 2017 yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesine geçildi. Meclis 1. Başkanvekili İlyas KARABULUT 5393 Sayılı Belediye Kanununun 56. maddesi gereğince Belediye Başkanı Saadettin ASLAN ‘ın yerine geçerek Faaliyet Raporunun görüşülmesine geçildi. 1. Başkanvekili İlyas KARABULUT Belediyemizce hazırlanan 2017 faaliyet raporunun okunmasını teklif etti. Hazırlanan faaliyet raporu tek tek okundu. Okunan 2017 Yılı Faaliyet Raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde Belediyemiz 2017 yılı Faaliyet Raporunun kabul edilmesine oy çokluğu ile karar verildi.
KARAR 46
Gündem dışı gündeme alınan taşınmaz satışları ile ilgili maddenin görüşülmesine geçildi. Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 05704/2018 tarih ve E.982 sayılı yazılarında Belediyemiz Meclisinin 06/02/2018 tarih ve 25 sayılı kararı ile yazımız ekinde sunulan taşınmazlar için satış kararı alınmıştır. Ancak söz kanosu listede sıralı taşınmazlar listesinde değişiklik yapılmış olup, son hali yazımız ekinde sunulmuştur. Belediye meclisince görüşülerek 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi uyarınca satış kararı alınmasını arz ederim. Denilmekte olup, okunan teklif hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Hasan Köylü söz aldı. Arkadaşlar okunan teklifin İmar Şehircilik ve Müşterek komisyonda görüşülmek üzere havalesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde kabulüne oy birliği ile karar verildi

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün 20/04/2018 tarih ve E.1179 sayılı yazılarında ; Belediyemizin imkanlar dahilinde ödenemeyen veya geç ödemek zorunda kaldığımız borçlarından dolayı banka hesaplarımızın tamamına haciz , icra, blokeleri konulmakta olup, bu da Belediyemizi zor durumda bırakmaktadır. Bilindiği üzere 5393 sayılı Belediye Kanunun Madde 15 ‘de ” (Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez. (Ek fıkra: 10/9/2014-6552/121 md.) İcra dairesince haciz kararı alınmadan önce belediyeden borca yeter miktarda haczedilebilecek mal gösterilmesi istenir (…)(1) . On gün içinde yeterli mal beyan edilmemesi durumunda yapılacak haciz işlemi, alacak miktarını aşacak (…)(1) şekilde yapılamaz.(1) ” denilmekte ve ayrıca 6552 Sayılı Kanunda da “MADDE 121 – 5393 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin beşinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “arsa” ibaresi “taşınmaz” olarak değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“İcra dairesince haciz kararı alınmadan önce belediyeden borca yeter miktarda haczedilebilecek mal gösterilmesi istenir ve haciz işlemi sadece gösterilen bu mal üzerine uygulanır. On gün içinde yeterli mal beyan edilmemesi durumunda yapılacak haciz işlemi, alacak miktarını aşacak veya kamu hizmetlerini aksatacak şekilde yapılamaz.”
MADDE 123 – 5393 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 8 – 15 inci maddenin son fıkrası hükümleri, devam eden her türlü icra takipleri hakkında da uygulanır. Bu maddenin yürürlük tarihinden önce yapılmış icra takipleri gereğince konulan tüm hacizler, söz konusu fıkra hükümleri dikkate alınarak kaldırılır.” denilmekte olup, Belediye Başkanlığımıza ait aşağıda yazılı İller Bankasından gelen payların yatırıldığı hesabın , proje hesabının ve maaş hesabının banka ve hesaplarına yukarıda izah edildiği üzere haciz konulamaz kararının alınması hususunda, Meclise havalesini arz ederim. Denilmekte olup, okunan teklif hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Hasan KÖYLÜ söz aldı. Arkadaşlar teklifin müdürlüğünden geldiği gibi kabul edilmesini , aşağıda yazılı banka hesaplarına yukarıda açıklanan mevzuat hükümlerince haciz konulmamasını teklif ediyorum. dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde kabulüne oy birliği ile karar verildi.

HESAP NUMARALARI
Banka Hesapları
1. T.C.ZB. Karaisalı Şubesi 25340662-5001 Maaş ana hesabı
2. T.C.Z.B Karaisalı Şubesi 25340662-5015 kredi karşılık fon hesabı
3.T.C. Z. B Karaisalı Şubesi 25340662-5003 proje hesbı
4.T.C.Z.B Karaisalı şb 25340662-5009 pos hesabı
5..T.C.Z.B Karaisalı şb 25340662-5004 Yapı denetim hesabı
6.T.C.Z.B Karaisalı şb 25340662-5013 otopark hesabı
7. Deniz Bank (TR-910013400000474968400004) maaş hesabı
8..Halk Bank yeni Adana ŞbTR30 0001 2009 1660 0007 0000 03 İller Bakası maaş aktarma hesabı
9. Halk Bank Adana Şb TR 59 0001 2009 1560 0007 16İller Bakası maaş aktarma hesabı

Yorum Kapalıdır.