Temmuz 2015 Meclis Kararları

KARAR 53
Gündemde bulunan madde gereği; Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 03/07/2015 tarih ve 9 nolu yazılarında; ilçemiz Sarıkonak Mahalle Muhtarı Selami YILMAZ Sarıkonak Mahalle isminin Fettahlı Mahallesi olarak değiştirilmesi ile ilgili dilekçeli talepte bulunmuş olup, dilekçesinde; İlçemize bağlı Belediyemiz sorumluluk alanında bulunan Sarıkonak Mahallesi muhtarı olarak mahalle sakinlerinden tarafıma gelen şikayetler üzerine , mahalle ismimizin Fettahlı Köyü iken 1960 lı yıllardan sonra SARIKONAK Köyü olarak değiştirilmiştir. Ancak Mahalle ismimiz her ne kadar Sarıkonak olarak değişse de tapu kayıtları öncelikli olmak üzere çoğu resmi kurumlarda Fettahlı Köyü olarak görülmektedir. Bu nedenle karışıklığa neden oluyor ve mahalle sakinlerimiz mağdur duruma düşüyor. Bu mağduriyetlerin giderilmesi ve karışıklıkların önlenmesi amacı ile SARIKONAK MAHALLESİ isminin FETTAHLI MAHALLESİ olarak düzeltilmesi hususunda arz ederim. demektedir. 5393 Sayılı Belediye Kanununun Mahalle ve Yönetimi Başlıklı 9. Maddesine istinaden İlçemiz Sarıkonak Mahallesi isminin Fettahlı Mahallesi olarak değiştirilmesi için Belediyemiz Meclisine havalesini arz ederim denilmekte olup teklif hakkında söz isteyen olup olmadığı sorudu. Üyelerden Mustafa EKİCİ söz aldı . Teklifin Tarım orman ve Mahalle komisyonu ve müşterek komisyonda görüşülmek üzere havale edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 54
Gündemde Bulunan Madde gereği; Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünün 02/07/2015 tarih ve 743 sayılı yazılarında Belediye Başkanlığımızca Yükseliş İmar İnş.Tek.San.Tic.Ltd. Şti.ne hazırlatılmış bulunan 1/1000 ölçekli imar planının Belediye Meclisinde görüşülerek onaylanması hususunda gereğini arz ederim. Denilmekte olup, teklif hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Abdulcelil SAK söz aldı. Arkadaşlar Teklifin İmar ve Bayındırlık ve Müşterek Komisyonunda görüşülmek üzere havalesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 55
Gündemde bulunan madde gereği; Belediyemiz Kırsal Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanan Kırsal Hizmetler Müdürlüğü Yönetmeliğinin görüşülmesi ile ilgili teklif okundu. Teklif hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Abdulcelil SAK söz aldı. Arkadaşlar teklifin Plan Bütçe ve Müşterek komisyonda görüşülmek üzere havale edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 56
Gündemde bulunan madde gereği; Belediyemiz Tarım Orman Mahalle ve Müşterek komisyonunun Sarıkonak Mahallesinin Fettahlı Mahallesi olarak değişiklik yapılması ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesine geçildi. Komisyon Raporunda aynen Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 03/07/2015 tarih ve 9 nolu yazıları ekindeki Sarıkonak Mahalle Muhtarı Selami YILMAZ’ın vermiş olduğu Sarıkonak Mahalle isminin Fettahlı Mahallesi olarak değiştirilmesi ile ilgili dilekçeli talebi komisyonumuzca incelenmiş olup, Mahalle Muhtarının ve Mahalle Sakinlerinin çoğunluklu olarak vermiş oldukları dilekçeli talepleri yerinde bulunmuş olup, İlçemiz Sarıkonak Mahalle isminin Fettahlı Mahallesi olarak değiştirilmesine ve Belediyemiz Meclisine sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Denilmekte olup, okunan komisyon raporu hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Söz isteyen olmadığından Komisyon raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde komisyon raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 57
Gündemde Bulunan Madde gereği; Belediyemiz Plan Bütçe ve Müşterek komisyonu Belediyemiz Kırsal Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanan Kırsal Hizmetler Müdürlüğü Yönetmeliğini görüşmek üzere 09/07/2015 tarihinde saat 11;00 da Belediyemiz Meclis Toplantı salonunda toplandı. Hazırlanan Kırsal Hizmetler Müdürlüğü Yönetmeliği tek tek okunarak incelendi. Müdürlüğünden geldiği gibi kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi. Denilmekte olup, Komisyon raporu hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Söz isteyen olmadığından komisyon raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde komisyon kararının kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 58
Gündem dışı gündeme alınan madde gereği; Belediyemiz Yazı işleri müdürlüğünün 10/07/2015 tarih ve 634 sayılı yazılarında Merkezi Ankara (Cevizlidere Mah. Ceyhun Atuf Kansu Cad. No: 137 / 7-8 Balgat/Ankara )’da bulunan Mahalli İdareler İşverenleri Sendikasına Belediyemizce üye olunmasına ;
Üyelik aidatı olarak Belediyemizin 01 Ocak veya 01 Temmuz tarihi itibariyle işçilere ödediği bir günlük çıplak asgari ücretleri toplamının on ikide üç (3/12) olarak bulunacak miktarın sendikanın ilgili banka hesabına veya Belediyemizin İller Bankası hissesinden tutulmak suretiyle ödenmesine, İller Bankasına bu konuda yetki verilmesine
Belediyemizde çalışan işçilerin bağlı bulundukları sendika ile yapılacak Toplu-İş sözleşmesi görüşmelerinde Belediyemizi temsilen sendikaya yetki verilmesine, yetki belgesinin Belediye Başkanlığınca düzenlenmesine Belediye Başkanı Saadettin ASLAN ‘a yetki verilmesine ait meclis kararının alınması hususunda, Gereğini arz ederim. Denilmekte olup, teklif hakkında söz isteyen olup olmadığı soruldu. Söz isteyen olmadığından teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin Müdürlüğünden geldiği gibi kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Yorum Kapalıdır.