Ocak 2018 Meclis Kararları

KARAR 1
Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğün 30/12/2017 tarih ve E.2304 sayılı yazılarında 5393 Belediye Kanununun 49. Maddesi gereğince 2018 yılında tam zamanlı olarak çalıştırılmaya devam olunacak olan mühendislere aylık net ek ödeme hariç 2.520-TL (İKİBİNBEYŞÜZYİRMİTÜRKLİRASI) ödenmesi için Belediyemiz Meclisince görüşülmek üzere havalesini arz ederim. Denilmekte olup, okunan teklif hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Rifat KÖROĞLU söz aldı. Arkadaşlar teklifin idareden müdürlüğünden geldiği gibi kabul edilmesini teklifi ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne , 5393 Belediye Kanununun 49. Maddesi gereğince Belediye Başkanlığımızda 2018 yılında tam zamanlı olarak çalıştırılmaya devam olunacak olan mühendislere aylık net ek ödeme hariç 2.520-TL (İKİBİNBEYŞÜZYİRMİTÜRKLİRASI) ödenmesi ne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 2
Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğün 30/12/2017 tarih ve E.2299 sayılı yazılarında 5393 Belediye Kanununun 49. Maddesi gereğince 2018 yılında tam zamanlı olarak çalıştırılmaya devam olunacak olan teknikerlere aylık net ek ödeme hariç 2.400-TL (İKİBİNDÖRTYÜZTÜRKLİRASI) ödenmesi için Belediyemiz Meclisince görüşülmek üzere havalesini arz ederim. Denilmekte olup, okunan teklif hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Rifat KÖROĞLU söz aldı. Arkadaşlar teklifin idareden müdürlüğünden geldiği gibi kabul edilmesini teklifi ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne , 5393 Belediye Kanununun 49. Maddesi gereğince Belediye Başkanlığımızda 2018 yılında tam zamanlı olarak çalıştırılmaya devam olunacak olan teknikerlere aylık net ek ödeme hariç 2.400-TL (İKİBİNDÖRTYÜZTÜRKLİRASI) ödenmesi ne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 3
Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğün 30/12/2017 tarih ve E.2297 sayılı yazılarında 5393 Belediye Kanununun 49. Maddesi gereğince 2018 yılında tam zamanlı olarak çalıştırılmaya devam olunacak olan Programcılara aylık net ek ödeme hariç 2.520-TL (İKİBİNBEYŞÜZYİRMİTÜRKLİRASI) ödenmesi için Belediyemiz Meclisince görüşülmek üzere havalesini arz ederim. Denilmekte olup, okunan teklif hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Rifat KÖROĞLU söz aldı. Arkadaşlar teklifin idareden müdürlüğünden geldiği gibi kabul edilmesini teklifi ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne , 5393 Belediye Kanununun 49. Maddesi gereğince Belediye Başkanlığımızda 2018 yılında tam zamanlı olarak çalıştırılmaya devam olunacak olan programcılara aylık net ek ödeme hariç 2.520-TL (İKİBİNBEYŞÜZYİRMİTÜRKLİRASI) ödenmesi ne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 4
Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğün 30/12/2017 tarih ve E.2303 sayılı yazılarında 5393 Belediye Kanununun 49. Maddesi gereğince 2018 yılında tam zamanlı olarak çalıştırılmaya devam olunacak olan Ekonomiste Maliye Bakanlığınca açıklanacak tavan ücretten aylık ödenmesi için Belediyemiz Meclisince görüşülmek üzere havalesini arz ederim. Denilmekte olup, okunan teklif hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Rifat KÖROĞLU söz aldı. Arkadaşlar teklifin idareden müdürlüğünden geldiği gibi kabul edilmesini teklifi ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne , 5393 Belediye Kanununun 49. Maddesi gereğince Belediye Başkanlığımızda 2018 yılında tam zamanlı olarak çalıştırılmaya devam olunacak olan ekonomiste Maliye Bakanlığınca açıklanacak tavan ücretten ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
KARAR 5
Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğün 30/12/2017 tarih ve E.2300 sayılı yazılarında 5393 Belediye Kanununun 49. Maddesi gereğince 2018 yılında tam zamanlı olarak çalıştırılmaya devam olunacak olan Kimyagere aylık net ek ödeme hariç 2.520-TL (İKİBİNBEYŞÜZYİRMİTÜRKLİRASI) ödenmesi için Belediyemiz Meclisince görüşülmek üzere havalesini arz ederim. Denilmekte olup, okunan teklif hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Rifat KÖROĞLU söz aldı. Arkadaşlar teklifin idareden müdürlüğünden geldiği gibi kabul edilmesini teklifi ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne , 5393 Belediye Kanununun 49. Maddesi gereğince Belediye Başkanlığımızda 2018 yılında tam zamanlı olarak çalıştırılmaya devam olunacak olan kimyagere aylık net ek ödeme hariç 2.520-TL (İKİBİNBEYŞÜZYİRMİTÜRKLİRASI) ödenmesi ne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 6
Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğün 30/12/2017 tarih ve E.2298 sayılı yazılarında 5393 Belediye Kanununun 49. Maddesi gereğince 2018 yılında kısmi zamanlı olarak çalıştırılmaya devam olunacak olan avukata 2018 yılında Maliye Bakanlığınca açıklanacak olan tavan ücretten aylık ödenmesi için Belediyemiz Meclisince görüşülmek üzere havalesini arz ederim. Denilmekte olup, okunan teklif hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Rifat KÖROĞLU söz aldı. Arkadaşlar teklifin idareden müdürlüğünden geldiği gibi kabul edilmesini teklifi ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne , 5393 Belediye Kanununun 49. Maddesi gereğince Belediye Başkanlığımızda 2018 yılında kısmi zamanlı olarak çalıştırılmaya devam olunacak olan avukata 2018 yılında Maliye Bakanlığınca açıklanacak olan tavan ücretten aylık ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
KARAR 7
Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğün 30/12/2017 tarih ve E.2298 sayılı yazılarında 5393 Belediye Kanununun 49. Maddesi gereğince 2018 yılında kısmi zamanlı olarak çalıştırılmaya devam olunacak olan veteriner hekime 2018 yılında Maliye Bakanlığınca açıklanacak olan tavan ücretten aylık ödenmesi için Belediyemiz Meclisince görüşülmek üzere havalesini arz ederim. Denilmekte olup, okunan teklif hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Rifat KÖROĞLU söz aldı. Arkadaşlar teklifin idareden müdürlüğünden geldiği gibi kabul edilmesini teklifi ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne , 5393 Belediye Kanununun 49. Maddesi gereğince Belediye Başkanlığımızda 2018 yılında kısmi zamanlı olarak çalıştırılmaya devam olunacak olan veteriner hekime 2018 yılında Maliye Bakanlığınca açıklanacak olan tavan ücretten aylık ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
KARAR 8
Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğün 30/12/2017 tarih ve E.2298 sayılı yazılarında; 5393 Belediye Kanununun 25. maddesi gereğince 2018 yılı Denetim Komisyonunda görev yapmak üzere 4 adet denetim komisyon üyesi seçimi için gizli oylama yapıldı. Yapılan gizli oylamada Hasan KÖYLÜ (13) oy Osman KURDAK (13) oy, İsa DAVARCI (12) oy, Hakan ARICI (12) oy alarak 2018 yılı Denetim Komisyonunda görev yapmak üzere seçildiler.
KARAR 9
Gündemde bulunan madde gereği Belediyemiz İmar Şehircilik ve Müşterek Komisyonunun Belediye Başkanlığımıza ait taşınmazlar ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesine geçildi. Komisyon raporunda aynen ” Belediyemiz Meclisince Plan Bütçe ve Müşterek Komisyonumuzda görüşülmek üzere havale edilen ; Belediyemize ait taşınmazların satışı ile ilgili maddeyi görüşmek üzere komisyonumuz 11-12-13-14-15-25-26-27-28-29 tarihlerinde ekli listede bulunan taşınmazların gerek yerinde görülerek ve ölçülerek değerlendirilmiş olup, Belediye Başkanlığımıza ait taşınmazların ilçe merkezine uzaklığı, değişik mahallelerde olması nedeniyle , kanunen ayrılan on günlük görüşme süresi yetmemiştir. Yer tespitleri ve yapılan yerinde incelemelerde tarafımıza yapılan itiraz ve önerilerin tekrar değerlendirilmesi ve görüşülmesi gerekmektedir. Komisyon çalışmalarımızın devamı için görüşmelere devam etmek üzere , Belediyemiz Meclisine sunulmasına oy birliği ile karar verildi. Denilmekte olup, okunan komisyon raporu hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Rifat KÖROĞLU söz aldı. Arkadaşlar Belediye Başkanlığımızca satışı yapılacak taşınmazların tekrar değerlendirme üzere geldiği komisyona iade edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 10
Gündemde bulunan madde gereği Belediyemiz Fen İŞleri Müdürlüğünün Belediye Başkanlığımızca 2018 yılında alınacak olan imar ve inşaat harçlarında yapılan değişiklik ile ilgili teklifinin görüşülmesine geçildi . Teklif okundu. Okunan teklif hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Rifat KÖROĞLU söz aldı. Arkadaşlar okunan teklifin Belediyemiz Plan Bütçe ve Müşterek komisyonunda görüşülmek üzere havale edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 11
12/01/2018 tarih ve E.104 sayılı Başkanlık Makamından havale edilen gerekçe raporu incelenmiş olup, konunun meclisimizce yapılan müzakeresi neticesinde ;
696 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 126 ncı maddesi ile 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Ek 20 nci maddesinde yer alan “ İl Özel İdareleri , belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri , personel çalıştırılmasına dayalı hizmetleri 04/01/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesindeki limit ve şartlar ile 62 nci maddesinin birinci fıkrasının ( e ) bendindeki sınırlamalara tabi olmaksızın doğrudan hizmet alımı suretiyle birlikte yada ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası bu idarelere ait ve halen bu kapsamda hizmet alımı yaptığı mevcut şirketlerinden birine , bu nitelikte herhangi bir şirketi bulunmuyorsa münhasıran bu amaçla kuracakları bir şirkete gördürebilir” hükmü ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde işçi Statüsüne Geçirilmesine ilişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esasların 28 nci maddesinde yer verilen “(1) 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 24 ncü madde ile tanınan işçi statüsüne geçirilme hakkından yararlanılabilmesi için ; İl Özel İdare Birlikleri, il özel veya ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu şirketlerde 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılması gerekmektedir. (2) Bu bölümde geçen idare veya idarenin şirketi ibaresinden , birinci fıkrada belirtilen idare veya şirketler anlaşılır” hükmü “ doğrultusunda personel çalıştırılmasına dayalı hizmetleri yürütmek ve/veya bu kapsamda personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı yöntemiyle çalıştırılan personelin işçi statüsünde istihdam edilebilmelerini sağlamak için kurulacak olan 100.000,00-TL (YÜZBİNTÜRKLİRASI) Sermayeli Karaisalı Belediyesi Personel Limited Şirketine Belediyenin % 100 hisse ile kurucu ortak üye olarak iştirak ettirilmesine ve bu amaçla, tahakkuk edecek katılım payının ödenebilmesi için bütçede tertip açılmasına meclisimizin 17/01/2018 tarihli birleşiminde oy birliği ile karar verilmiştir.

Yorum Kapalıdır.