Ekim 2017 Meclis Kararları

KARAR 57
Gündemde bulunan madde gereği; Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün 29/09/2017 tarih ve E.1516 Sayılı yazılarında aynen Belediye Başkanlığımız 2017 yılı Bütçesi yetmediğinden 2017 yılı ek Bütçesi gelir ve gider tablosu yazımız ekinde sunulmuş olup, Belediyemiz Meclisince görüşülerek onaylanması hususunda, O’lurlarınızı arz ederim. Denilmekte olup, teklif hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Abdullah SAKARYA söz aldı. Arkadaşlar teklifin Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığında müşterek komisyonda görüşülmek üzere havale edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 58
Gündemde bulunan madde gereği ; Belediyemiz mali Hizmetler Müdürlüğünün 29/09/2017 tarih ve E.1517 sayılı yazılarında Belediye Başkanlığımız 2018 yılı hazırlık bütçesi gelir ve gider tablosu yazımız ekinde sunulmuş olup, Belediyemiz Meclisince görüşülerek onaylanması hususunda Belediyemiz Meclisine havalesini arz ederim. Denilmekte olup, Teklif hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Abdullah SAKARYA söz aldı. Arkadaşlar teklifin Plan ve Bütçe Komisyonu başkanlığında müşterek komisyonda görüşülmek üzere havale edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 59
Gündemde bulunan Madde gereği; Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün 29/09/2017 tarih ve E.1515 sayılı yazılarında Belediye Başkanlığımız 2018 yılı Fiyat Tarifelerinin tablosu yazımız ekinde sunulmuş olup, Belediyemiz Meclisince görüşülmek üzere havale edilmesini arz ederim. Denilmekte olup, teklif hakkında söz isteyen olup , olmadığı soruldu. Üyelerden Abdullah SAKARYA söz aldı. Arkadaşlar teklifin Plan Bütce ve Müşterek komisyonda görüşmek üzere havale edilmesini teklif ediyorum dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 60
Gündeme alınan madde gereği; Meclis Üyesi Mustafa EKİCİ’nin istifasından dolayı boşalan 2. Meclis Başkanvekilliği seçimi için gizli oylama yapıldı. Yapılan oylama neticesinde Meclis Üyelerinden Osman KURDAK (14) oy alarak Meclis İkinci Başkanvekiliğine seçildi.
KARAR 61
Gündeme alınan madde gereği: Meclis Üyesi Mustafa EKİCİ ‘nın istifasından dolayı Çevre ve Şehircilik Komisyonu ile İmar ve Şehircilik Komisyonuna seçilen Mustafa EKİCİ’in yerine komisyon üyesi seçimi yapıldı. Çevre ve Şehircilik Komisyonuna üye seçimi için yapılan açık oylama neticesinde Meclis Üyelerinden Mehmet Akif COŞGUNOĞLU (14) oy alarak , İmar ve Şehircilik Komisyonunda görev yapmak üzere yapılan açık oylamada Meclis Üyelerinden Mehmet Akif COŞGUNOĞLU (14) oy alarak seçildi.
KARAR 62
Gündemde bulunan madde gereği; Belediyemiz Plan Bütçe ve Müşterek Komisyonunun 03/10/2017 tarih ve 16 nolu 2017 Yılı Ek Bütçesi ile ilgili Komisyon Raporunun görüşülmesine geçildi. Komisyon raporunda aynen “Belediyemiz Meclisince Plan Bütçe ve Müşterek Komisyonumuzda görüşülmek üzere 03/10/2017 tarih ve 57 sayılı kararı ile havale edilen; Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün 29/09/2017 tarih ve E.1516 Sayılı yazıları ekindeki 2017 yılı ek Bütçesi gelir ve gider tablosu komisyonumuzca görüşülmek üzere Belediyemiz Meclis Toplantı salonunda 03/10/2017 tarihinde saat 14:30 ‘da toplanıldı. Komisyonumuzca 2017 Yılı Ek Bütçesi gelir ve gider tabloları tek tek incelenerek 2.500.000,00-TL (İKİMİLYONBEŞYÜZBİNTÜRKLİRASI) ek bütçenin uygunluğuna, 2017 yılı bütçesinin ek bütçe ile birlikte 19.500.000,00-TL (ONDOKUZMİLYONBEŞYÜZBİNTÜRKLİRASI) olarak belirlenmesine , kararımızın Belediyemiz Meclisine sunulmasına oy birliği ile karar verildi. Denilmekte olup, Okunan komisyon raporu hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Söz isteyen olmayınca oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde komisyon raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Yorum Kapalıdır.