Ağustos 2017 Meclis Kararları

KARAR 52
Gündemde bulunan madde gereği ; Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün 05/07/2017 tarih ve 835 sayılı yazılarında , Belediye Başkanlığımıza ait butik otelin 2016 yılında yapılan oda fiyat tarifesi 1 kişilik oda 30-TL iki kişilik oda kişi başı 20-TL idi. Otelimizde yapılan restorasyon sonucu klima, duş şofbeni ve diğer giderler eklendiğinden mevcut tarife çok düşük gelmekte olup, giderleri karşılamamaktadır. Mevcut tarifenin yeniden düzenlenmesi için Belediyemiz Meclisince karar alınması hususunda, Belediyemiz Meclisine havalesini arz ederim. Denilmekte olup, teklif hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Mustafa EKİCİ söz aldı. Teklifin Belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyonu başkanlığında müşterek komisyonda görüşülmek üzere havalesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 53
Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 31/07/2017 tarih ve E.1023 sayılı yazılarında ; Belediyemiz norm kadrosunda münhal bulunan Tekniker kadrosunda 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi gereğince tam zamanlı sözleşmeli personel olarak görev yapacak olan teknikere ödenecek ücretin Belediyemiz Meclisince görüşülmek üzere Meclise havalesini arz ederim. Denilmekte olup, teklif hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Mustafa EKİCİ söz aldı. Teklifin Belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyonu başkanlığında müşterek komisyonda görüşülmek üzere havalesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 54
Gündemde bulunan madde gereği Belediyemiz Plan Bütçe ve Müşterek Komisyonunun 02/08/2017 tarih e 14 sayılı Belediyemiz oteline ait konaklama ücretleri ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesine geçildi. Komisyon raporunda aynen” Belediyemiz Meclisince Plan Bütçe ve Müşterek Komisyonumuzda görüşülmek üzere 01/08/2017 tarih ve 52 sayılı kararı ile havale edilen; Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün 05/07/2017 tarih ve E.835 sayılı yazıları ile Belediye Başkanlığımıza ait butik otelin 2016 yılında yapılan oda fiyat tarifesi 1 kişilik oda 30-TL iki kişilik oda kişi başı 20-TL idi. Otelimizde yapılan restorasyon sonucu klima, duş şofbeni ve diğer giderler eklendiğinden mevcut tarife çok düşük gelmekte olup, giderleri karşılamamaktadır. Mevcut tarifenin yeniden düzenlenmesi ile ilgili teklif komisyonumuzca değerlendirildi. Belediyemize ait Murtçular Butik Otelin konaklama ücretleri 1 kişilik oda ücretinin 50-TL/ gün, 2 kişilik oda kişi başık 35-TL/gün , İlçemize görevli olarak gelen kamu görevlileri , Belediye Meclis Üyeleri, İl Genel Meclis Üyeleri ve Muhtarlara 1 kişilik oda ücreti 35-TL olarak belirlenmesine Belediyemiz Meclisine sunulmasına oy birliği ile karar verildi.” Denilmekte olup, okunan komisyon raporu hakkında söz isteyen olup, olmadığı üyelerden Mustafa EKİCİ söz aldı. Arkadaşlar okunan komisyon raporunun komisyondan geldiği gibi kabul edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 55
Gündemde bulunan madde gereği Belediyemiz Plan Bütçe ve Müşterek Komisyonunun 02/08/2017 tarih e 15 sayılı Belediyemiz Norm Kadrosunda 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi gereğince tam zamanlı sözleşmeli personel olarak çalıştırılacak olan teknikerin ücretinin belirlenmesi ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesine geçildi. Komisyon raporunda aynen ” Belediyemiz Meclisince Plan Bütçe ve Müşterek Komisyonumuzda görüşülmek üzere 01/08/2017 tarih ve 53 sayılı kararı ile havale edilen; Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 05/07/2017 tarih ve 835 sayılı yazılarında Belediyemiz norm kadrosunda münhal bulunan Tekniker kadrosunda 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi gereğince tam zamanlı sözleşmeli personel olarak görev yapacak olan teknikere ödenecek ücretin belirlenmesi ile ilgili teklif komisyonumuzca görüşüldü. Belediyemiz Norm Kadrosunda 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi uyarınca Tam Zamanlı Çalıştırılacak tam zamanlı sözleşmeli Teknikere aylık net 1.500,00-TL (BİNBEŞYÜZTÜRKLİRASI) (ek ödeme hariç) belirlenmesine ,kararın Belediyemiz Meclisine sunulmasına oy birliği ile karar verildi. Denilmekte olup, okunan komisyon raporu hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Başkan okunan komisyon raporunu oylarınıza sunuyorum. Dedi. Yapılan oylama neticesinde okunan komisyon raporunun aynen kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Yorum Kapalıdır.