Temmuz 2017 Meclis Kararları

KARAR 51
Gündemde bulunan madde gereği; Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 04/07/2017 tarih ve E.832 yazılarında ” Karaisalı Belediyesi olarak Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen Teknik Destek Programına Kamu İhale Kanunu Eğitimi isimli proje dosyasının sunulmasına ve başarılı bulunması durumunda teknik desteğin uygulanmasına, bu konuda Belediyemizi temsile, ilzama ve proje ile ilgili tüm belgeleri imzalamaya Belediye Başkanımız Saadettin ASLAN ‘a yetki verilmesi hususunda Belediyemiz Meclisinde görüşülmek üzere havalesini arz ederim. denilmekte olup, teklif hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Rifat KÖROĞLU söz aldı. Arkadaşlar teklifin müdürlüğünden geldiği gibi kabul edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Tekli hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Söz isteyen olmayınca teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde ;
Karaisalı Belediyesi olarak Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen Teknik Destek Programına Kamu İhale Kanunu Eğitimi isimli proje dosyasının sunulmasına ve başarılı bulunması durumunda teknik desteğin uygulanmasına, bu konuda Belediyemizi temsile, ilzama ve proje ile ilgili tüm belgeleri imzalamaya Belediye Başkanımız Saadettin ASLAN ‘a yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Yorum Kapalıdır.