Haziran 2017 Meclis Kararları

KARAR 49
Gündemde bulunan madde gereği ; Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünün 30/05/2017 tarih ve 548 sayılı yazılarında Belediye Başkanlığımızca 05/05/2016 tarih ve 45 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ; 1) Plan notlarında 20 sırada bulunan “su basman kotu zemin katın konut olması durumunda 70cm , ticaret olması durumunda 20 cm olacak şekilde belediyesi tarafından tespit edilen kaldırım notundan alınacaktır ibaresinin su basman kotu, zemin katın konut veya ticari olması durumunda en fazla 100 cm. şekilde belediyesi tarafından tespit edilen kaldırım notundan alınacaktır şeklinde,
2) B konut alanları bölümünde bulunan “ konut alanlarında kat arası yüksekliği 3,20 mt olacak ibaresi “ konut alanlarında kat arası yüksekliği en fazla 3,50 mt olacaktır şeklinde,
3) B konut alanları bölümünde bulunan “konut alanlarında zemin katların ticaret olarak kullanılması durumunda kat yüksekliği 4 mt olacaktır “ ibaresi “konut alanlarında zemin katların ticaret olarak kullanılması durumunda kat yüksekliği en fazla 4 mt olacaktır” şeklinde,
4) Plan notlarında belirtilmeyen ticaret +konutlarda kat yüksekliği zemin katı ticaret olursa en fazla 4,50 ara katlarda ticari olursa en fazla 3,80 mt şeklinde olacaktır. Şeklinde Belediyemiz Meclisince karar alınmasını arz ederim. Denilmekte olup, teklif hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Rifat KÖROĞLU söz aldı. Arkadaşlar okunan teklifin İmar Şehircilik Komisyonu başkanlığında müşterek komisyonda görüşülmek üzere havale edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 50
Gündemde bulunan madde gereği; Belediyemiz İmar Şehircilik ve Müşterek Komisyonunun Belediyemizce yaptırılan 1/1000 ölçekli imar planında uygulanacak olan plan notları ile ilgili 05/06/2017 tarih ve 3 nolu Komisyon Raporunun görüşülmesine geçildi. Komisyon Raporunda aynen “Belediyemiz Meclisince komisyonumuzda görüşülmek üzere havale edilen ; Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünün 30/05/2017 tarih ve 548 sayılı yazılarında , Belediye Başkanlığımızca 05/05/2016 tarih ve 45 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ; 1) Plan notlarında 20 sırada bulunan “su basman kotu zemin katın konut olması durumunda 70cm , ticaret olması durumunda 20 cm olacak şekilde belediyesi tarafından tespit edilen kaldırım notundan alınacaktır ibaresinin su basman kotu, zemin katın konut veya ticari olması durumunda en fazla 100 cm. şekilde belediyesi tarafından tespit edilen kaldırım notundan alınacaktır şeklinde,
2) B konut alanları bölümünde bulunan “ konut alanlarında kat arası yüksekliği 3,20 mt olacak ibaresi “ konut alanlarında kat arası yüksekliği en fazla 3,50 mt olacaktır şeklinde,
3) B konut alanları bölümünde bulunan “konut alanlarında zemin katların ticaret olarak kullanılması durumunda kat yüksekliği 4 mt olacaktır “ ibaresi “konut alanlarında zemin katların ticaret olarak kullanılması durumunda kat yüksekliği en fazla 4 mt olacaktır” şeklinde,
4) Plan notlarında belirtilmeyen ticaret +konutlarda kat yüksekliği zemin katı ticaret olursa en fazla 4,50 ara katlarda ticari olursa en fazla 3,80 mt şeklinde olacaktır. Denilmekte olup,
teklif komisyonumuzca görüşüldü. Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin ilgili maddeleri doğrultusunda hazırlanan plan notlarının müdürlüğünden geldiği gibi kabul edilmesine raporumuzun Belediyemiz Meclisine sunulmasına oy birliği ile karar verildi. “denilmekte olup, okunan komisyon raporu hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Rifat KÖROĞLU söz aldı. Arkadaşlar okunan komisyon raporunun komisyondan geldiği gibi kabul edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Başka söz almak veya teklif vermek isteyen olup, olmadığı soruldu. Olmayınca Rifat KÖROĞLU’ nun teklifi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Yorum Kapalıdır.