Nisan 2017 Meclis Kararları

KARAR 31
Gündemde bulunan madde gereği; Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün , İlçemiz Merkezboztahta Mahallesi “Köpekli Sokak” adının değiştirilerek “Dokuzoluk Sokak” ismi olarak değiştirilmesi ile ilgili Karaisalı Kaymakamlık Makamının 24/03/2017 Tarih ve 407 Sayılarının ekinde İlçemiz Merkezboztahta Mahallesi Muhtarı Ahmet EREN’ in dilekçesinin görüşülmesine geçildi. Dilekçede aynen Karaisalı Merkezboztahta Mahallesinde bulunan Köpekli Sokak ismi mahalle sakinleri tarafından resmi dairelerde ve çeşitli kurumlarda adres verme, öğrenme vb. işlemlerde yanlış anlaşılmalara neden olmaktadır. 5393 sayılı Belediye Kanununun Mahalle ve Yönetimi başlıklı 9. Maddesi “ Mahalle , Muhtar ve ihtiyar heyeti tarafından yönetilir. Belediye sınırları içinde mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi , bölünmesi , adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesi Belediye Meclisinin kararı ve Kaymakam’ ın görüşü üzerine Vali’nin Onayı ile olur” hükmü gereğince ilçemiz ve il merkezinde bulunan vatandaşlar tarafından yaygın olarak bilinen Dokuzoluk Mesire alanını içinde bulunduran yer olan sokağın isminin “DOKUZOLUK SOKAK “ olarak değiştirilmesini arz ve talep ederim. Denilmekte olup, teklif hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Söz isteyen olmayınca 1. Başkanvekili İlyas KARABULUT teklifin Tarım, Orman ve Mahalle Komisyonu Başkanlığında Müşterek komisyonda görüşülmek üzere havale edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulünü oy birliği ile karar verildi.
KARAR 32
Gündemde bulunan madde gereği; Gündemde bulunan madde gereği 2016 yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesine geçildi. Üyelerden Rifat KÖROĞLU söz aldı. Arkadaşlar gündemin ikinci maddesini Nisan Ayı Toplantımızın bir sonraki meclis toplantısında görüşülmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile kara verildi.
KARAR 33
Gündemde bulunan madde gereği Belediyemiz Encümen üyeliği görevine 1 yıl görev yapmak üzere 2 adet üye seçimine geçildi. Yapılan gizli oylama sonucunda Meclis Üyelerinden Hasbi ÖZENİR (11) oy, Hasan KÖYLÜ (11) oy alarak 1 yıl görev yapmak üzere Encümen Üyeliği görevine seçildiler. (3 adet boş oy kullanılmıştır)
KARAR 34
Gündemde bulunan madde gereği Belediyemiz Tarım Orman, Mahalle ve Müşterek Komisyonunun İlçemiz Merkezboztahta Mahallesi Köpekli Sokak isminin Dokuzoluk Sokak olarak değiştirilmesi ile ilgili Komisyon Raporunun görüşülmesine geçildi. Komisyon Raporunda aynen “Belediyemiz Meclisince komisyonumuzda görüşülmek üzere Belediyemiz Meclisinin 04/04/2017 tarih ve 31 nolu kararı ile havale edilen ; İlçemiz Merkezboztahta Mahallesi “Köpekli Sokak” adının değiştirilerek “Dokuzoluk Sokak” ismi olarak değiştirilmesi ile ilgili Karaisalı Kaymakamlık Makamının 24/03/2017 Tarih ve 407 Sayıları ekinde İlçemiz Merkezboztahta Mahallesi Muhtarı Ahmet EREN’ in dilekçesi okundu. Dilekçede aynen Karaisalı Merkezboztahta Mahallesinde bulunan Köpekli Sokak ismi mahalle sakinleri tarafından resmi dairelerde ve çeşitli kurumlarda adres verme, öğrenme vb. işlemlerde yanlış anlaşılmalara neden olmaktadır. 5393 sayılı Belediye Kanununun Mahalle ve Yönetimi başlıklı 9. Maddesi “ Mahalle , Muhtar ve ihtiyar heyeti tarafından yönetilir. Belediye sınırları içinde mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi , bölünmesi , adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesi Belediye Meclisinin kararı ve Kaymakam’ ın görüşü üzerine Vali’nin Onayı ile olur” hükmü gereğince ilçemiz ve il merkezinde bulunan vatandaşlar tarafından yaygın olarak bilinen Dokuzoluk Mesire alanını içinde bulunduran yer olan sokağın isminin “DOKUZOLUK SOKAK “ olarak değiştirilmesini arz ve talep ederim. Denilmekte olup komisyonumuzca görüşüldü. İlçemiz Merkezboztahta Mahallesi ‘Köpekli Sokak’ (Adres Kayıt Sisteminde 521065 kimlik nosunda kayıtlı) isminin Dokuzoluk Sokak olarak değiştirilmesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun bulunmuş olup, Belediyemiz Meclisine sunulmasına karar verilmiştir “ denilmekte olup, okunan komisyon raporu hakkında söz isteyen olup, olmadığı sorudu. Söz isteyen olmayınca oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde okunan komisyon raporunun geldiği gibi kabul edilmesine, İlçemiz Merkezboztahta Mahallesi Köpekli Sokak isminin “DOKUZOLUK SOKAK “ olarak değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.
KARAR 35
Gündemde bulunan madde gereği ; 2016 yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesine geçildi. Meclis 1. Başkanvekili İlyas KARABULUT Kanun gereği Belediye Başkanı Saadettin ASLAN ‘ın yerine geçerek Faaliyet Raporunun görüşülmesine geçildi. 1. Başkanvekili İlyas KARABULUT Belediyemizce hazırlanan 2016 faaliyet raporunun okunmasını teklif etti. Hazırlanan faaliyet raporu tek tek okundu. Okunan 2016 Yılı Faaliyet Raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde Belediyemiz 2016 yılı Faaliyet Raporunun kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi.
KARAR 36
Gündemde bulunan madde gereği; Belediyemizde 1 yıl boyunca görev yapmak üzere 4 adet İmar ve Şehircilik Komisyonu üyeliği seçimine geçildi. Yapılan açık oylamada İlyas KARABULUT (14 oy) , Celalettin SÜRME (14 oy) , Rifat KÖROĞLU (14 oy) , Esat KÖSE (14 oy) alarak Belediyemiz İmar ve Şehircilik Komisyonunda 1 yıl görev yapmak üzere seçildiler.
KARAR 37
Gündemde bulunan madde gereği; Belediyemizde 1 yıl boyunca görev yapmak üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu seçimine geçildi. Yapılan açık oylamada Osman KURDAK (14 oy) , Hasan KÖYLÜ (14 oy) , İsa DAVARCI (14 oy), Hakan ARICI (14 oy) alarak Belediyemiz Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda 1 yıl görev yapmak üzere seçildiler.
KARAR 38
Gündemde bulunan madde gereği; Belediyemizde 1 yıl görev yapmak üzere Çevre ve Sağlık Komisyonu üyeliği seçimine geçildi. Yapılan açık oylamada Mustafa EKİCİ (14 oy) , Celalettin SÜRME (14 oy) , İsa DAVARCI (14 oy) Hakan ARICI (14 oy) alarak Çevre ve Sağlık Komisyonu üyeliğine 1 yıl görev yapmak üzere seçildiler.
KARAR 39
Gündemde bulunan madde gereği; Belediyemizde 1 yıl görev yapmak üzere Tarım Orman ve Mahalle Komisyonu üyeliği seçimine geçildi. Yapılan Açık oylamada Hasbi ÖZENİR (14 oy) , Durdane ÇOPUROĞLU (14 oy), Mustafa DURAK (14 oy) Cumali IŞIL (14 oy) alarak Tarım Orman ve Mahalle Komisyonu üyeliğine 1 yıl görev yapmak üzere seçildiler.
KARAR 40
Gündemde bulunan madde gereği; Belediyemizde 1 yıl görev yapmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliği seçimine geçildi. Yapılan açık oylamada Abdullah SAKARYA (14 oy) , Osman KURDAK (14 oy) , Cumali IŞIL (14 oy ) , Hakan ARICI (14 oy) alarak Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğinde 1 yıl görev yapmak üzere seçildiler.
KARAR 41
Gündemde bulunan madde gereği; Belediyemiz Denetim Komisyonunca hazırlanan 2016 yılı Denetim Raporu tek tek okunarak görüşüldü.

Yorum Kapalıdır.