Mart 2017 Meclis Kararları

KARAR 29
Gündemde bulunan madde gereği; Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 24/02/2017 tarih ve 74 sayılı yazılarında aynen, Belediyemize ait akaryakıt istasyonuna Belediyemiz Meclisinin 03/02/2017 tarih ve 2017-25 sayılı kararı ile “otel ve turizmcilik ” faaliyetinin eklenmesi ile ilgili karar alınmıştı. Ancak faaliyet konusu eklendikten sonra isim değişikliğinin tam adı yazılmamış olup, “Karaisalı Belediyesi Akaryakıt istasyonu , Otel ve Turizmcilik ” olarak isim değişikliğinin yapılması için Belediyemiz Meclisince karar alınması hususunda ,Belediyemiz Meclisine havalesini arz ederim. Denilmekte olup, teklif Belediyemiz Meclisince görüşüldü. Teklif hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Cumali IŞIL söz aldı. Arkadaşlar ; Mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait ilçemiz Yenimahalle (Selampınar Mahallesi) 354 ada 1 nolu parsel üzerinde ve Yenimahalle Turgut Özal Bulvarı Adana Yolu üzeri adresinde bulunan Karaisalı Belediyesi Akaryakıt İstasyonu (Ticaret Sicil No ; Karaisalı/388) olarak faaliyet gösteren işletmemize “ Otel ve Turizmcilik “ işletmesinin eklenmesine , “Karaisalı Belediyesi Akaryakıt İstasyonu , Otel ve Turizmcilik ” olarak isim değişikliğinin yapılmasını, 03/02/2017 tarih ve 2017-25 sayılı Meclis Kararının da iptal edilmesini teklif ediyorum dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde Belediyemiz Meclisince teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 30
Gündemde bulunan madde gereği; Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 24/02/2017 tarih ve 75 sayılı yazılarında aynen ; İlçemiz konum olarak kırsal ve dağlık alana yerleşmiştir geçim kaynağı olarak hayvancılık ve çiftçilik başta olmak üzere Belediyemizin de öncülüğü ile turizm sektöründe önemli ilerlemeler olmuştur. İlçemiz insanının daha refah ve yaşanabilir seviyeye ulaştırılması , gerek ekonomik gerekse ticari faaliyetlerin artırılması göçlerin önlenmesi amacıyla Belediye Başkanlığımızca ilçemiz insanlarının teşvik amacıyla İlçemizde bulunan İlçe Tarım Müdürlüğü ile proje kapsamında istiridye mantarı yetiştiriciliği projesi yapılacağından , proje ortaklığı için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75. maddesi uyarınca Belediyemiz adına Protokol yapmaya Belediye Başkanımız Saadettin ASLAN’ a yetki verilmesi hususunda,Belediyemiz Meclisine havalesini arz ederim. Denilmekte olup, teklif hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Cumali IŞIL söz aldı. Arkadaşlar teklifin müdürlüğünden geldiği gibi kabul edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Yorum Kapalıdır.