Şubat 2017 Meclis Kararları

KARAR 22
Gündemde bulunan madde gereği :Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27/01/2017 tarih ve 2 sayılı yazılarında aynen Belediye Başkanlığımızca ilçemiz halkına daha hızlı , verimli, ve sağlıklı hizmet verebilmek amacı ile 62 mahallemize gece gündüz hizmetlerimizi götürmekteyiz. Ayrıca proje çalışmalarımız da tüm hızıyla devam etmektedir. Bu güne kadar yapmış olduğumuz hizmetlerimiz aksamadan mümkün mertebe devam etmektedir. Yapmış olduğumuz hizmetlerimiz sonucunda Belediyemizce bir çok firma ve kuruluşlara borçlanmış bulunmaktayız. Bu borçlarımızın bir kısmı Belediyemiz Bünyesinden ödenmektedir. Ancak Piyasaya olan borçlarımız yapmış olduğumuz hizmetlerimizden dolayı , ayrıca yeni araç ve iş makinalarının alımından dolayı gecikmeye uğramaktadır.
Bu nedenlerden dolayı Belediyemizin prestijinin ve güvenirliliğinin artırılması amacı ile 2016 yılı bütçe gerçekleşmesinin (13.603.004-TL) %10 oranında ( 1.360.000-TL) nin Bankalardan kredi yolu ile alınması için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/d maddesi uyarınca Belediye Başkanı Saadettin ASLAN’a borçlanma yetkisi verilmesi hususunda,Belediyemiz Meclisine Havalesini Arz ederim. Denilmekte olup, teklif hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Mustafa EKİCİ söz aldı. Arkadaşlar teklifin Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığında müşterek komisyonda görüşülmek üzere havalesini teklif ediyorum. dedi. Teklif oylamaya
KARAR 23
Gündemde bulunan madde gereği; Mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait ilçemiz Yenimahalle (Selampınar Mahallesi) 354 ada 1 nolu parsel üzerinde ve Yenimahalle Turgut Özal Bulvarı Adana Yolu üzeri adresinde bulunan Karaisalı Belediyesi Akaryakıt İstasyonu (Ticaret Sicil No ; Karaisalı/388) olarak faaliyet gösteren işletmemize “ Otel ve Turizmcilik “ işletmesinin eklenmesi için Belediyemiz Meclisine havalesini arz ederim. Denilmekte olup, Teklif hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Mustafa EKİCİ söz aldı. Arkadaşlar teklifin Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığında müşterek komisyonda görüşülmek üzere havalesini teklif ediyorum. dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 24
Gündemde bulunan madde gereği : Belediyemiz Plan Bütçe ve Müşterek Komisyonunun 02/02/2017 tarih ve 10 nolu Belediye Başkanı Saadettin ASLAN’a borçlanma yetkisi verilmesi ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesine geçildi. Üyelerden Rifat KÖROĞLU söz aldı. Arkadaşlar gündemin 1. maddesi olan komisyon raporunun bir sonraki meclis toplantısında görüşülmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde Teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 25
Gündemde bulunan madde gereği; Belediyemiz Plan Bütçe ve Müşterek Komisyonunun Belediyemiz Akaryakıt istasyonuna Otel ve Turizmcilik faaliyetinin eklenmesi ile ilgili 02/02/2017 tarih ve 11 nolu komisyon raporunun görüşülmesine geçildi. Komisyon raporunda aynen Belediyemiz Meclisince komisyonumuzda görüşülmek üzere havale edilen ; Mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait ilçemiz Yenimahalle (Selampınar Mahallesi) 354 ada 1 nolu parsel üzerinde ve Yenimahalle Turgut Özal Bulvarı Adana Yolu üzeri adresinde bulunan Karaisalı Belediyesi Akaryakıt İstasyonu (Ticaret Sicil No ; Karaisalı/388) olarak faaliyet gösteren işletmemize “ Otel ve Turizmcilik “ işletmesinin eklenmesi için verilen teklif komisyonumuzca görüşüldü. Komisyonumuzca teklifin geldiği gibi kabul edilmesine oy birliği ile karar verilmiş olup, Belediyemiz Meclisine sunulmasına oy birliği ile karar verildi.
Denilmekte olup, teklif hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Mustafa EKİCİ söz aldı. Arkadaşlar teklifin komisyondan geldiği gibi kabul edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 26
Gündemde bulunan madde gereği; Belediyemiz Fen İşleri müdürlüğünün 01/02/2017 tarih ve 144 sayılı yazılarında Belediye Başkanlığımızca yapılan imar tadilatına üç adet itiraz dilekçesi ile ilgili yazıları okundu. Teklif hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Rifat KÖROĞLU söz aldı. Arkadaşlar teklif ekinde sunulan Osman KURDAK, Abdullah SAKARYA Etem KOŞCU ‘nun itiraz dilekçelerinin Belediyemiz İmar ve Şehircilik Komisyonu başkanlığında müşterek komisyonunda görüşülmek üzere havalesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 27
Gündemde bulunan madde gereği; Belediyemiz Plan Bütçe ve Müşterek Komisyonunun Belediye Başkanı Saadettin ASLAN’a borçlanma yetkisi verilmesi ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesine geçildi. Komisyon raporunda aynen “Belediyemiz Meclisince komisyonumuzda görüşülmek üzere havale edilen ; Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27/01/2017 tarih ve 2 sayılı yazılarında Belediye Başkanlığımızca ilçemiz halkına daha hızlı , verimli, ve sağlıklı hizmet verebilmek amacı ile 62 mahallemize gece gündüz hizmetlerimizi götürmekteyiz. Ayrıca proje çalışmalarımız da tüm hızıyla devam etmektedir. Bu güne kadar yapmış olduğumuz hizmetlerimiz aksamadan mümkün mertebe devam etmektedir. Yapmış olduğumuz hizmetlerimiz sonucunda Belediyemizce bir çok firma ve kuruluşlara borçlanmış bulunmaktayız. Bu borçlarımızın bir kısmı Belediyemiz Bünyesinden ödenmektedir. Ancak Piyasaya olan borçlarımız yapmış olduğumuz hizmetlerimizden dolayı , ayrıca yeni araç ve iş makinalarının alımından dolayı gecikmeye uğramaktadır. Bu nedenlerden dolayı Belediyemizin prestijinin ve güvenirliliğinin artırılması amacı ile 2016 yılı bütçe gerçekleşmesinin (13.603.004-TL) %10 oranında ( 1.360.000-TL) (BİRMİLYONÜÇYÜZALTMIŞBİNTÜRKLİRASI) nin Bankalardan kredi yolu ile alınması için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/d maddesi uyarınca Belediye Başkanı Saadettin ASLAN’a borçlanma yetkisi verilmesi ile ilgili teklif komisyonumuzca görüşüldü. Belediye Başkanlığımızca 1.360.000,00-TL nin 48 ay taksitle bankalardan borçlanılması oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde Kabul edenler 5 kişi, red oy verenler 6 kişi , 3 kişi çekimser oy kullanmış , teklifin reddine oy çokluğu ile karar verilmiş olup, Belediyemiz meclisine sunulmasına oy birliği ile karar verildi. Denilmekte olup, okunan komisyon raporu hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Mustafa EKİCİ söz aldı;
Arkadaşlar Komisyon raporunun reddine , komisyon raporunda 1.360.000-TL (BİRMİLYONÜÇYÜZALTMIŞBİNTÜRKLİRASI) olarak belirlenen borçlanmanın 1.000.000.-TL (BİRMİLYONTÜRKLİRASI) olarak borçlanılmasını , Belediye Başkanı Saadettin ASLAN’a borçlanma yetkisi verilmesini teklif ediyorum dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 8 kabul oyu, , 6 red oy verilmiş , 1 adet çekimser oy kullanılmış olup, teklifin kabulüne 1.000.000.-TL (BİRMİLYONTÜRKLİRASI) olarak borçlanılmasına ve Belediye Başkanı Saadettin ASLAN’a borçlanma yetkisi verilmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir.
KARAR 28
Gündemde bulunan madde gereği; Belediyemiz İmar ve Şehircilik Komisyonu Başkanlığında müşterek komisyonunun 06/02/2017 tarih ve 1 nolu komisyon raporunun görüşülmesine geçildi. Komisyon raporunda aynen “Belediyemiz Meclisince komisyonumuzda görüşülmek üzere havale edilen ; Belediye Başkanlığımızca yapılan 03/11/2016 tarih ve 73 sayılı Meclis kararı ile kabul edilen ve onaylanan , Büyükşehir Belediyesinin 29/11/2016 tarih ve 405 sayılı meclis kararı ile onaylanan 15/12/2016 tarihinde askıya çıkarılan imar tadilatına Etem KOŞCU (TC NO:15943189088) , Abdullah SAKARYA (TC: 15046216858) ile Osman KURDAK ‘ın (TC:10495368578 ) itiraz dilekçelerini görüşmek üzere komisyonumuz Komisyon Başkanı Mustafa EKİCİ başkanlığında 06/02/2017 tarihinde saat 09;00’da toplandı. İtiraz Dilekçelerinde aynen “ 15/12/2016 tarihinde askıya çıkarılan Yenimahalle ve Karapınar Mahallelerinin 1/1000 uygulama imar planında 1/5000 liğe aykırı şekilde yapılan uygulama imar planının aşağıda sunmuş oluğum nedenlerde iptal edilmesini arz ve talep ederim.
1. İlgili planın yoğunluğu 1.20 den 1.60 ‘a çıkarılmış olup, mekânsal planlar yönetmeliğine göre ayrılması gereken sosyal donatı alanları yeterince ayrılmamıştır.
2. Karaisalı İlçemizin dokusunun şahsa özel şekilde imar durum bozulmuştur.
3. 1/5000 Nazım İmar Planında Yörükler Çarşısı olarak bilinen yerin imarı çarşı iken 1/1000 uygulama imar planında konut olarak gösterilmiştir. (Karapınar Mahallesi 237 ada)
4. 1/5000 Nazım İmar Planında Esnaf ve Kefalet ve Ziraat odasının bulunduğu parsel ve arka parselin imarı çarşı iken 1/1000 uygulama imar planında konut olarak gösterilmiştir. (Selampınar Mahallesi 229 ada 2 parsel ile 228 ada )
5. 1/5000 nazım imar planında iş yerlerinin bulunduğu Karaisalı Meydanındaki Adanın imarı çarşı iken 1/1000 uygulama imarı planında konut olarak gösterilmiştir. (Selampınar Mahallesi 55 ada)
Denilmekte olup, dilekçeli itirazların dilekçe konularının aynı olduğu görülmekle komisyonumuzca değerlendirildi.
Belediyemiz Fen İşleri Müdürü Cumali ÖZCAN komisyon toplantısına bilgisine başvurmak üzere davet edildi. Dilekçede belirtilen maddeler halindeki itirazlar yine maddeler halinde incelenmiş olup ;
Dilekçeli teklifin oy çokluğu ile reddine , Belediyemiz Meclisine sunulmasına karar verilmiştir. Denilmekte olup, Komisyon raporu hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Mustafa EKİCİ söz aldı. Arkadaşlar okunan komisyon raporunun komisyondan geldiği gibi kabul edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Teklifin kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.

Yorum Kapalıdır.