Ocak 2017 Meclis Kararları

KARAR 1
Gündemde bulunan madde gereği; Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 29/12/2016 tarih ve 125 sayılı yazılarında 5393 Belediye Kanununun 49. Maddesi gereğince 2017 yılında çalıştırılmaya devam olunacak olan tam zamanlı inşaat mühendisine ödenecek ücretin belirlenmesi ile ilgili teklif okundu. Okunan teklif hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Rifat KÖROĞLU söz aldı. Arkadaşlar teklifin Plan Bütçe Komisyonu başkanlığında müşterek komisyonda görüşmek üzere havale edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 2
Gündemde bulunan madde gereği; Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 29/12/2016 tarih ve 126 sayılı yazılarında 5393 Belediye Kanununun 49. Maddesi gereğince 2017 yılında tam zamanlı olarak çalıştırılmaya devam olunacak olan Bilgisayar mühendisine ödenecek ücretin belirlenmesi ile ilgili teklif okundu. Okunan teklif hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Rifat KÖROĞLU söz aldı. Arkadaşlar teklifin Plan Bütçe Komisyonu başkanlığında müşterek komisyonda görüşmek üzere havale edilmesini teklifi ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 3
Gündemde bulunan madde gereği; Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 29/12/2016 tarih ve 127 sayılı yazılarında 5393 Belediye Kanununun 49. Maddesi gereğince 2017 yılında tam zamanlı olarak çalıştırılmaya devam olunacak olan Ekonomiste ödenecek ücretin belirlenmesi ile ilgili teklif okundu. Okunan teklif hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Rifat KÖROĞLU söz aldı. Arkadaşlar teklifin Plan Bütçe Komisyonu başkanlığında müşterek komisyonda görüşmek üzere havale edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 4
Gündemde bulunan madde gereği; Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 29/12/2016 tarih ve 128 sayılı yazılarında 5393 Belediye Kanununun 49. Maddesi gereğince 2017 yılında çalıştırılmaya devam olunacak olan tam zamanlı Programcıya ödenecek ücretin belirlenmesi ile ilgili teklif okundu. Okunan teklif hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Rifat KÖROĞLU söz aldı. Arkadaşlar teklifin Plan Bütçe Komisyonu başkanlığında müşterek komisyonda görüşmek üzere havale edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 5
Gündemde bulunan madde gereği; Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 29/12/2016 tarih ve 130 sayılı yazılarında 5393 Belediye Kanununun 49. Maddesi gereğince 2017 yılında çalıştırılmaya devam olunacak olan tam zamanlı Harita mühendisine ödenecek ücretin belirlenmesi ile ilgili teklif okundu. Okunan teklif hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Mustafa EKİCİ söz aldı. Arkadaşlar teklifin Plan Bütçe Komisyonu başkanlığında müşterek komisyonda görüşmek üzere havale edilmesini teklifi ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 6
Gündemde bulunan madde gereği; Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 29/12/2016 tarih ve 129 sayılı yazılarında 5393 Belediye Kanununun 49. Maddesi gereğince 2017 yılında çalıştırılmaya devam olunacak olan tam zamanlı Kimyagere ödenecek ücretin belirlenmesi ile ilgili teklif okundu. Okunan teklif hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Mustafa EKİCİ söz aldı. Arkadaşlar teklifin Plan Bütçe Komisyonu başkanlığında müşterek komisyonda görüşmek üzere havale edilmesini teklifi ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 7
Gündemde bulunan madde gereği; Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 29/12/2016 tarih ve 131sayılı yazılarında 5393 Belediye Kanununun 49. Maddesi gereğince 2017 yılında çalıştırılmaya devam olunacak olan kısmi zamanlı avukata ödenecek ücretin belirlenmesi ile ilgili teklif okundu. Okunan teklif hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Mustafa EKİCİ söz aldı. Arkadaşlar teklifin Plan Bütçe Komisyonu başkanlığında müşterek komisyonda görüşmek üzere havale edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 8
Gündemde bulunan madde gereği; Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 29/12/2016 tarih ve 132 sayılı yazılarında 5393 Belediye Kanununun 49. Maddesi gereğince 2017 yılında çalıştırılmaya devam olunacak olan kısmi zamanlı Veteriner Hekime ödenecek ücretin belirlenmesi ile ilgili teklif okundu. Okunan teklif hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Mustafa EKİCİ söz aldı. Arkadaşlar teklifin Plan Bütçe Komisyonu başkanlığında müşterek komisyonda görüşmek üzere havale edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 9
Gündemde bulunan madde gereği; Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 29/12/2016 tarih ve 653 sayılı yazılarında 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereğince 2017 yılı Denetim Komisyonunda görev yapmak üzere 4 adet komisyon üye seçimi yapılması için Meclise Havalesini arz ederim. denilmekte olup, Belediye Meclisince 2017 yılı Denetim Komisyonunda görev yapacak 4 adet üyeler için gizli oylama yapıldı. Yapılan oylama sonucunda Esat KÖSE (15) oy Cumali IŞIL (15) oy, Hasan KÖYLÜ (15) oy, Osman KURDAK (15) oy alarak Denetim Komisyon üyeliğine seçildiler.
KARAR 10
Gündemde bulunan madde gereği; Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünün 29/12/2016 tarih ve 58 sayılı yazılarında Görevi gereği Zabıta hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak için “Ulusal Bayram, Genel Tatil, Hafta Tatili ve günün 24 saatinde” sürekli hizmet veren zabıtanın çalışma süresi ve saatleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı kalmaksızın, hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. Zabıta Hizmetlerinde görev yapan personele, yılı Bütçe Kanunun “K cetveli” ile belirlenen “Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti” ödenmektedir.
Belediyemiz emrinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan zabıta personeline 2017 yılı için ödenecek mesai ücretinin bakanlar kurulunun belirleyeceği tavan üzerinden ödenmesi için 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 51.maddesi gereğince Belediyemiz Meclisince gerekli kararın alınması hususunu arz ederim. Denilmekte olup, okunan teklif hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Rifat KÖROĞLU söz aldı. Arkadaşlar teklifin Plan Bütçe ve Müşterek Komisyonu başkanlığında görüşülmek üzere havale edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 11
Gündemde bulunan madde gereği ; Belediyemiz Plan Bütçe ve Müşterek Komisyonunun 04/01/2017 tarih ve 1 nolu komisyon kararının görüşülmesine geçildi. Komisyon Kararında aynen “Belediyemiz Meclisince komisyonumuzda görüşülmek üzere havale edilen ; Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Belediyemizce 2017 yılı içerisinde 5393 sayılı Belediye kanununun 49. Maddesi gereğince çalıştırılacak Tam Zamanlı 1 adet İnşaat Mühendisine ödenecek ücretin belirlenmesi ile ilgili teklif komisyonumuzca görüşüldü. Yapılan görüşme neticesinde Belediye Başkanlığımızca 2017 yılında 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi gereğince çalıştırılmaya devam edilecek olan 1 adet İnşaat Mühendisine aylık net 2.400,00-TL (İKİBİNDORTYÜZTÜRKLİRASI) (ek ödeme hariç) ödenmesi komisyonumuzca uygun bulunmuştur” denilmekte olup, okunan komisyon raporu hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Mustafa EKİCİ söz aldı. Arkadaşlar okunan komisyon raporunun komisyondan geldiği gibi kabul edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde okunan komisyon raporunun komisyondan geldiği gibi kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 12
Gündemde bulunan madde gereği ; Belediyemiz Plan Bütçe ve Müşterek Komisyonunun 04/01/2017 tarih ve 2 nolu komisyon kararının görüşülmesine geçildi. Komisyon raporunda aynen Belediyemiz Meclisince komisyonumuzda görüşülmek üzere havale edilen ; Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Belediyemizce 2017 yılı içerisinde 5393 sayılı Belediye kanununun 49. Maddesi gereğince çalıştırılacak Tam Zamanlı 1 adet Bilgisayar Mühendisine ödenecek ücretin belirlenmesi ile ilgili teklif komisyonumuzca görüşüldü. Yapılan görüşme neticesinde Belediye Başkanlığımızca 2017 yılında 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi gereğince çalıştırılmaya devam edilecek olan 1 adet Bilgisayar Mühendisine aylık net 2.400,00-TL (İKİBİNDÖRTYÜZTÜRKLİRASI) (ek ödeme hariç) ödenmesi komisyonumuzca uygun bulunmuştur. Denilmekte olup, okunan komisyon hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Mustafa EKİCİ söz aldı. Arkadaşlar okunan komisyon raporunun komisyondan geldiği gibi kabul edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde okunan komisyon raporunun komisyondan geldiği gibi kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 13
Gündemde bulunan madde gereği ; Belediyemiz Plan Bütçe ve Müşterek Komisyonunun 04/01/2017 tarih ve 3 nolu komisyon kararının görüşülmesine geçildi. Belediyemiz Meclisince komisyonumuzda görüşülmek üzere havale edilen ; Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Belediyemizce 2017 yılı içerisinde 5393 sayılı Belediye kanununun 49. Maddesi gereğince çalıştırılacak Tam Zamanlı 1 adet ekonomiste ödenecek ücretin belirlenmesi ile ilgili teklif komisyonumuzca görüşüldü. Yapılan görüşme neticesinde Belediye Başkanlığımızca 2017 yılında 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi gereğince çalıştırılmaya devam edilecek olan 1 adet Ekonomiste Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce belirlenen en yüksek tavan ücretten (ek ödeme hariç) ödenmesi komisyonumuzca uygun bulunmuştur. Denilmekte olup, okunan komisyon hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Mustafa EKİCİ söz aldı. Arkadaşlar okunan komisyon raporunun komisyondan geldiği gibi kabul edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde okunan komisyon raporunun komisyondan geldiği gibi kabulüne oy birliği ile karar verildi
KARAR 14
Gündemde bulunan madde gereği ; Belediyemiz Plan Bütçe ve Müşterek Komisyonunun 04/01/2017 tarih ve 4 nolu komisyon kararının görüşülmesine geçildi. Komisyon raporunda aynen “Belediyemiz Meclisince komisyonumuzda görüşülmek üzere havale edilen ; Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Belediyemizce 2017 yılı içerisinde 5393 sayılı Belediye kanununun 49. Maddesi gereğince çalıştırılacak Tam Zamanlı 1 adet Programcıya ödenecek ücretin belirlenmesi ile ilgili teklif komisyonumuzca görüşüldü. Yapılan görüşme neticesinde Belediye Başkanlığımızca 2017 yılında 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi gereğince Tam Zamanlı çalıştırılmaya devam edilecek olan 1 adet Programcıya aylık net 2.400,00-TL (İKİBİNDÖRTYÜZTÜRKLİRASI) (ek ödeme hariç) ödenmesi komisyonumuzca uygun bulunmuştur. “ Denilmekte olup, okunan komisyon hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Mustafa EKİCİ söz aldı. Arkadaşlar okunan komisyon raporunun komisyondan geldiği gibi kabul edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde okunan komisyon raporunun komisyondan geldiği gibi kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 15
Gündemde bulunan madde gereği ; Belediyemiz Plan Bütçe ve Müşterek Komisyonunun 04/01/2017 tarih ve 5 nolu komisyon kararının görüşülmesine geçildi. Komisyon raporunda aynen Belediyemiz Meclisince komisyonumuzda görüşülmek üzere havale edilen ; Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Belediyemizce 2017 yılı içerisinde 5393 sayılı Belediye kanununun 49. Maddesi gereğince çalıştırılacak Tam Zamanlı 1 adet Harita Mühendisine ödenecek ücretin belirlenmesi ile ilgili teklif komisyonumuzca görüşüldü. Yapılan görüşme neticesinde Belediye Başkanlığımız norm kadrosunda münhal bulunan mühendis kadrosunda personel çalışmadığı beyan edildiğinden teklifin müdürlüğüne iade edilmesine , komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. Denilmekte olup, okunan komisyon hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Mustafa EKİCİ söz aldı. Arkadaşlar okunan komisyon raporunun komisyondan geldiği gibi kabul edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde okunan komisyon raporunun komisyondan geldiği gibi kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 16
Gündemde bulunan madde gereği ; Belediyemiz Plan Bütçe ve Müşterek Komisyonunun 04/01/2017 tarih ve 6 nolu komisyon kararının görüşülmesine geçildi. Komisyon raporunda aynen “Belediyemiz Meclisince komisyonumuzda görüşülmek üzere havale edilen ; Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Belediyemizce 2017 yılı içerisinde 5393 sayılı Belediye kanununun 49. Maddesi gereğince çalıştırılacak Tam Zamanlı 1 adet Kimyager ödenecek ücretin belirlenmesi ile ilgili teklif komisyonumuzca görüşüldü. Yapılan görüşme neticesinde Belediye Başkanlığımızca 2017 yılında 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi gereğince çalıştırılmaya devam edilecek olan 1 adet Kimyagere aylık net 2.400,00-TL (İKİBİNDÖRTYÜZTÜRKLİRASI) (ek ödeme hariç) ödenmesi komisyonumuzca uygun bulunmuştur. Denilmekte olup, okunan komisyon hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Mustafa EKİCİ söz aldı. Arkadaşlar okunan komisyon raporunun komisyondan geldiği gibi kabul edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde okunan komisyon raporunun komisyondan geldiği gibi kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 17
Gündemde bulunan madde gereği ; Belediyemiz Plan Bütçe ve Müşterek Komisyonunun 05/01/2017 tarih ve 7 nolu komisyon kararının görüşülmesine geçildi. Komisyon raporunda aynen “Belediyemiz Meclisince komisyonumuzda görüşülmek üzere havale edilen ; Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Belediyemizce 2017 yılı içerisinde 5393 sayılı Belediye kanununun 49. Maddesi gereğince çalıştırılacak Kısmi Zamanlı 1 adet Avukata ödenecek ücretin belirlenmesi ile ilgili teklif komisyonumuzca görüşüldü. Yapılan görüşme neticesinde Belediye Başkanlığımızca 2017 yılında 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi gereğince çalıştırılmaya devam edilecek olan 1 adet Kısmi Zamanlı Avukata Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 2017 yılı için açıklanacak olan ücretin tavan ücretinden ödenmesi komisyonumuzca uygun bulunmuştur. Denilmekte olup, okunan komisyon hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Mustafa EKİCİ söz aldı. Arkadaşlar okunan komisyon raporunun komisyondan geldiği gibi kabul edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde okunan komisyon raporunun komisyondan geldiği gibi kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 18
Gündemde bulunan madde gereği ; Belediyemiz Plan Bütçe ve Müşterek Komisyonunun 05/01/2017 tarih ve 8 nolu komisyon kararının görüşülmesine geçildi. Komisyon raporunda aynen “Belediyemiz Meclisince komisyonumuzda görüşülmek üzere havale edilen ; Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Belediyemizce 2017 yılı içerisinde 5393 sayılı Belediye kanununun 49. Maddesi gereğince çalıştırılacak Kısmi Zamanlı 1 adet Veteriner Hekime ödenecek ücretin belirlenmesi ile ilgili teklif komisyonumuzca görüşüldü. Yapılan görüşme neticesinde Belediye Başkanlığımızca 2017 yılında 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi gereğince çalıştırılmaya devam edilecek olan 1 adet Kısmi Zamanlı Veteriner Hekime aylık Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 2017 yılı için açıklanacak olan ücretin tavan ücretinden ödenmesi komisyonumuzca uygun bulunmuştur. Denilmekte olup, okunan komisyon hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Mustafa EKİCİ söz aldı. Arkadaşlar okunan komisyon raporunun komisyondan geldiği gibi kabul edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde okunan komisyon raporunun komisyondan geldiği gibi kabulüne oy birliği ile karar verildi
KARAR 19
Gündemde bulunan madde gereği ; Belediyemiz Plan Bütçe ve Müşterek Komisyonunun 05/01/2017 tarih ve 9 nolu komisyon kararının görüşülmesine geçildi. Komisyon raporunda aynen “Belediyemiz Meclisince komisyonumuzda görüşülmek üzere havale edilen ; Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünün 29/12/2016 tarih ve 58 sayılı yazılarında; Görevi gereği Zabıta hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak için Ulusal Bayram “Ulusal Bayram, Genel Tatil, Hafta Tatili ve günün 24 saatinde” sürekli hizmet veren zabıtanın çalışma süresi ve saatleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı kalmaksızın, hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. Zabıta Hizmetlerinde görev yapan personele, yılı Bütçe Kanunun “K cetveli” ile belirlenen “Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti” ödenmektedir.
Belediyemiz emrinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan zabıta personeline 2017 yılı için ödenecek mesai ücretinin bakanlar kurulunun belirleyeceği tavan üzerinden ödenmesi teklif edilmiş olup, Komisyonumuzca görüşüldü. Müzakere olundu. Müzakere neticesinde Belediyemizde görev yapan zabıta personeline Bakanlar Kurulunca açıklanacak olan tavan ücret üzerinden aylık maktu fazla çalışma ücreti ödenmesine oy birliği ile karar verildi. Denilmekte olup, okunan komisyon hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Mustafa EKİCİ söz aldı. Arkadaşlar okunan komisyon raporunun komisyondan geldiği gibi kabul edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde okunan komisyon raporunun komisyondan geldiği gibi kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 20
Gündemde Bulunan Madde gereği , Belediyemiz Meclisinin 2017 yılı içerisinde izin kullanımı ile ilgili ayın belirlenmesi ile ilgili madde görüşüldü. 2017 yılında Meclisimizce izin yapılmamasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR 21
Gündemde bulunan madde gereği; Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 03/01/2017 tarih ve 5 nolu yazılarında Belediye Başkanlığımız ile ortak proje kapsamında yapılan Adana’da Varda Var projeleri devam etmekte olup, 2. etap proje içerisinde yapılacak olan işler için Adana Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü , Çukurova Kalkınma Ajansı , Orman İşletme Müdürlüğü ve ilgili diğer kurumlar ile protokol yapmaya, imzalamaya Belediye Başkanımız Saadettin ASLAN’a yetki verilmesi ile ilgili teklif görüşüldü. Teklif hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Mustafa EKİCİ söz aldı. Arkadaşlar teklifin Müdürlüğünden idareden geldiği gibi kabul edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Yorum Kapalıdır.