Kasım 2016 Meclis Kararları

KARAR 72
Gündemde bulunan madde gereği ; Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 31/10/2016 tarih ve 570 sayılı yazılarında ; Karaisalı Belediyesi olarak Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen Teknik Destek Programına “Karaisalı İlçesinde Erasmus+Proje Yazma Eğitimi” dosyasının sunulmasına ve başarılı bulunması durumunda teknik desteğin uygulanmasına, bu konuda Belediyemizi temsile , ilzama ve faaliyet belgelerini imzalamaya Belediye Başkanımız Saadettin ASLAN’ nın yetkilendirilmesi için Belediyemiz Meclisine havalesini arz ederim. Denilmekte olup, teklif hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Abdulcelil SAK söz aldı. Arkadaşlar Teklifin müdürlüğünden geldiği gibi kabul edilmesini teklifi ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 73
Gündemde bulunan madde gereği; Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünün 31/10/2016 tarih ve 1120 sayılı yazılarında ; İlçe merkezinde ticari ve sosyal hayatın gelişmesi , düzenli kentleşmenin oluşması için Yenimahalle (Selampınar ) 524, 217, 233, 234 adalar, Selampınar Mahallesi 55, 218,219,220, 221,222, 223,224, 225,227 ,228, 229,230 231, 232 adalar , Karapınar Mahallesi 235,236,237,238,239 adalar ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planında orta yoğunluğun alt ölçekte iken üst ölçeğe (1,20- 1,60 oranında ) yükseltilmesi için ek’te sunulan gerekli plan değişikliğinin Belediyemiz Meclisince görüşülmek üzere havalesini arz ederim. Denilmekte olup, teklif hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Abdulcelil SAK söz aldı. Arkadaşlar teklifin İmar ve Şehircilik komisyonu başkanlığında müşterek komisyonda görüşülmek üzere havalesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 74
Gündemde bulunan madde gereği; Belediyemiz İmar ve Şehircilik Komisyonu Başkanlığında Müşterek Komisyonunun 03/11/2016 tarih ve 9 nolu İmar Düzenlemesi ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesine geçildi. Komisyon raporunda aynen ; Belediyemiz İmar Şehircilik ve Müşterek Komisyonu, Belediyemiz Meclisinin 03/11/2016 tarih ve 73 sayılı Kararı ile komisyonumuza havale edilen ; İlçemiz Yeni Mahalle ( Selampınar Mahallesi ) 524, 217, 233, 234 numaralı adalar, Selampınar Mahallesi 55, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 227, 228, 229, 230, 231, 232 numaralı adalar ve Karapınar Mahallesi 235, 236, 237, 238, 239 numaralı adalarda İlçe Merkezinde ticari ve sosyal hayatın gelişmesi, düzenli kentleşmenin oluşması için yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyon Planı ile ilgili teklif Komisyonumuzca 03/11/2016 tarihinde saat 14:00 ‘da toplanarak görüşüldü.
Teklif edilen planların Adana Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 17/04/2015 tarih ve 139 sayılı Meclis Kararı ile onanan , 12/06/2015 tarih ve 211 sayılı Meclis kararı ile kesinleşen 1/5000 ölçekli Nazım İmar planına uygun olduğu görülmüş olup, Yeni Mahalle ( Selampınar Mahallesi ) 524, 217, 233, 234 nolu adalarda, Selampınar Mahallesi 55, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 227, 228, 229, 230, 231, 232 nolu adalarda ve Karapınar Mahallesi 235, 236, 237, 238, 239 nolu adaları kapsayan alanda Konut, Ticaret ve Konut – Ticaret alanı olarak görülen adalarda Emsal (Yoğunluk)=1.60 Yükseklik= 7 Kat olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Revizyon Planlarının kabulüne Oybirliği ile karar verilmiştir. Denilmekte olup, okunan komisyon raporu hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Mustafa EKİCİ söz aldı. Arkadaşlar okunan komisyon raporunun komisyondan geldiği gibi kabulünü teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabülüne oy çokluğu ile karar verildi.

Yorum Kapalıdır.