Ekim 2016 Meclis Kararları

KARAR 64
Gündemde bulunan madde gereği ; Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanan 2017 yılı bütçesinin görüşülmesine geçildi.Meclis Başkanvekili söz aldı. Arkadaşlar Belediyemiz 2017 yılı Bütçesinin Plan Bütçe Komisyonu başkanlığında müşterek komisyonda görüşülmek üzere havale edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 65
Gündemde bulunan madde gereği ; Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanan 2017 yılı gelir tarifelerinin görüşülmesine geçildi.Üyelerden Rifat KÖROĞLU söz aldı. Arkadaşlar Belediyemiz 2017 yılı Gelir Tarifelerinin Plan Bütçe Komisyonu başkanlığında müşterek komisyonda görüşülmek üzere havale edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 66
Gündemde bulunan madde gereği ; Çukurova Belediyeler Birliğinin 07/10/2016 tarih ve M.01.6.ÇBB/267 sayılı yazılarında Çukurova Belediyeler Birliği olarak 2016 yılı EYÜL ayı olağan meclis toplantısında karar alınan Azerbaycan (Bakü) Yurtdışı araştırma ve bilgilendirme ziyareti ile ilgili yazıları görüşüldü. Üyelerden Abdullah SAKARYA söz aldı. Arkadaşlar konunun daha iyi anlaşılarak program yapılacağından maddenin Plan Bütçe Komisyonu Başkanlığında müşterek komisyona havale edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 67
Gündemde bulunan madde gereği ; Plan ve Bütçe Komisyonu başkanlığında müşterek komisyonunun Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanan 2017 yılı gelir tarifeleri ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesine geçildi. Madde hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Okunan gelir tarifelerinin yeniden görüşülmesi için Başkan söz aldı. Arkadaşlar okunan komisyon raporunun tekrar değerlendirilmesi için geldiği komisyona havale edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 68
Gündemde bulunan madde gereği ; Belediyemiz Plan ve Bütçe müşterek komisyonuna tekrar havale edilen 2017 yılı bütçesinin görüşülmesine geçildi. Komisyon Raporunda aynen ;
Belediyemiz Meclisince Plan Bütçe ve Müşterek Komisyonumuzda görüşülmek üzere havale edilen ; Belediyemiz Mali hizmetler Müdürlüğünce hazırlanan 2017 Yılı Fiyat Tarifelerini görüşmek üzere 19/10/2016 tarihinde saat 14:00 da toplanıldı. Belediyemize ait işletmeler ile 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununca belirlenen limitler doğrultusunda aşağıdaki şekilde hazırlanmış olup, Belediyemiz Meclisine sunulmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR 69
Gündemde bulunan madde gereği ; Belediyemiz Meclisinin 18/10/2016 tarih ve 66 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen Çukurova Belediyeler Birliğinin 07/10/2016 tarih ve M.01.6.ÇBB/267 sayılı yazılarında Çukurova Belediyeler Birliği olarak 2016 yılı EYÜL ayı olağan meclis toplantısında karar alınan Azerbaycan (Bakü) Yurtdışı araştırma ve bilgilendirme ziyareti ile ilgili madde komisyonumuzca değerlendirilerek görüşüldü. Belediye Başkanı Saadettin ASLAN, Belediyemiz Meclis Üyelerinden İlyas KARABULUT, Hasbi ÖZENİR, Hasan KÖYLÜ, Rifat KÖROĞLU, Esat KÖSE, Hakan ARICI, Cumali IŞIL ,Mustafa DURAK ‘ın katılacakları bildirilmiş olup, Belediye Başkanı ve katılacak olan Meclis Üyelerimizin OHAL kapsamında alınacak izinler doğrultusunda gidiş gelişleri esnasında ulaşım ve konaklama bedellerinin Belediyemiz bütçesinden karşılanmasına komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiş denimekte olup, okunan komisyon raporu hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Mustafa EKİCİ söz aldı. arkadaşlar okunan komisyon raporunun komisyondan geldiği gibi kabul edilmesini teklifi ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 70
Gündemde bulunan madde gereği ; Plan Bütçe ve Müşterek Komisyonunun 2017 yılı bütçesi ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesine geçildi. Komisyon Raporunda aynen Belediyemiz Plan Bütçe komisyonu Başkanlığında müşterek komisyonu Belediyemiz Meclisinin 04/10/2016 tarih ve 64 sayılı kararı ile komisyona havale olunan Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanan 17.000.000,00-TL’lik 2017 yılı bütçesi ile ilgili maddeyi görüşmek üzere 21-22-24-10/2016 tarihlerinde belediyemiz meclis toplantı salonunda toplanıldı. Komisyonumuzca, Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanan 2017 yılı bütçesi incelenerek 17.000.000,-TL’lik bütçenin 5393 Sayılı Belediye kanununun 62. Maddesi gereğince Belediyemiz Encümenince 25/08/2016 tarih ve 89 sayılı kararı ile görüşülerek kabul edildiği incelendi. Bütçe ile ilgili olarak görüş alınmak üzere Mali Hizmetle Müdürü Günay YÜCE toplantıya davet edildi. Bütçe komisyonumuzca tek tek okunarak incelendi. 2017 yılı bütçesinin 17.000.000,00-TL (ONYEDİMİLYONTÜRKLİRASI) olarak yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR 71
Gündemde bulunan madde gereği ; Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünün 21/10/2016 tarih ve 1102 sayılı yazılarında Belediyemiz Personel sorumlusu ve SS Çeceli Yapı ve İmar Kooperatifi Başkanı Kenan KÜÇÜK ‘ün dilekçesi ile Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi üzerine 524, 23, 217,218,219,220,221,222, 223,224, 225,228, 229,230 ,231,232,233,234,235,236,237,238,239 adalar ile ilgili plan değişikliği ile ilgili teklif okundu. Okunan teklif hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Abdullah SAKARYA söz aldı. Arkadaşlar okunan teklifin Meclisimize sunulan evrakların eksik olduğundan dolayı Müdürlüğüne iade edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde Teklifin kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.

Yorum Kapalıdır.