Eylül 2016 Meclis Kararları

KARAR 61
Gündemde bulunan madde gereği ; Belediyemiz İmar Şehircilik ve Müşterek Komisyonunun 18/08/2016 tarih ve 7 nolu kararının görüşülmesine geçildi. Komisyon Raporunda aynen “ Belediyemiz İmar Şehircilik ve Müşterek Komisyonu, Belediyemiz Meclisinin 11/07/2016 tarih ve 54 sayılı Kararı ile komisyonumuza havale edilen ; Karaisalı ilçesi Kuzgun mahallesi sınırları içerisinde 48,49,126,127 parsellere ait 1/1000 ölçekli imar planı için komisyonumuz 16-17-18/08/2016 tarihlerinde toplanmış olup;
Belediyemiz, Kuzgun mahallesi sınırları içerisinde, N34-D-12-A ve N34-D-12-D paftada 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan paftası ve N34-D-12-A-4-C, N34-D-12-A-3-D, N34-D-12-D-1-B VE N34-D-12-D-2-A 1/1000 ölçekli uygulama imar planı paftalarında bulunan 281 ada 4 parsel Güneş Enerjisi elektrik üretim santrali olarak planlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı hazırlandığı tespit edilmiştir. Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/02/2016 tarih ve 33 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına göre incelenmiştir. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı (GES) olarak tesis edilmesi imar komisyonumuzca uygun görülmüş olup ;
5393 sayılı Belediye Kanununun 18/c maddesine göre Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karar verilmek üzere iş bu rapor tarafımızca düzenlenmiş olup, Belediyemiz Meclisine sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Denilmekte olup, okunan komisyon raporu hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Rifat KÖROĞLU söz aldı. arkadaşlar okunan komisyon raporunun komisyondan geldiği gibi kabul edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oy birliği ile kabul edildi.
KARAR 62
Gündemde bulunan madde gereği; Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün İlçemiz Yenimahalle sınırları içerisinde Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Karaisalı Devlet Hastanesi yanına yapılmakta olan parka “Şehit Polis Memuru Sevda GÜNGÖR” isminin verilmesi ile ilgili teklif okundu. Teklifte aynen İlçemiz Yenimahalle sınırları içerisinde Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Karaisalı Devlet Hastanesi yanına yapılmakta olan parka “Şehit Polis Memuru Sevda GÜNGÖR” isminin verilmesi hususunda Belediyemiz Meclisine havalesini arz ederim. Denilmekte olup, teklif hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Rifat KÖROĞLU söz aldı. Arkadaşlar teklifin müdürlüğünden geldiği gibi kabul edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne, İlçemiz Yenimahalle sınırları içerisinde Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Karaisalı Devlet Hastanesi yanına yapılmakta olan parka “Şehit Polis Memuru Sevda GÜNGÖR” isminin verilmesine oy birliği ile karar verildi.
KARAR 63
Gündemde bulunan madde gereği; Belediyemiz İmar Şehircilik ve Müşterek Komisyonunun 27/08/2016 tarih ve 8 nolu komisyon raporunun görüşülmesine geçildi. Komisyon Raporunda aynen ” Belediyemiz İmar Şehircilik ve Müşterek Komisyonu, Belediyemiz Meclisinin 04/08/2016 tarih ve 60 sayılı Kararı ile komisyonumuza havale edilen ; Karaisalı ilçesi ile Kızıldağ Yaylası arasında ilçemize gelen içme suyu isale hattı üzerine elektrik enerjisi üretebilmek için Belediyemizce tesis yapılması ile ilgili madde için komisyonumuz 26-27/08/2016 tarihlerinde toplanmış olup;
İlçemiz Kızıldağ Yaylasından ilçe merkezine gelen içme suyu isale hattında Kızıldağ Yaylası ile Karaisalı Merkezi arasındaki kot farkının fazla olmasından dolayı elektrik enerjisi üretilebilir bir konumda olduğu, Belediye Başkanlığımızca Kızıldağ Karaisalı içme suyu isale hattı üzerinde elektrik enerjisi üretebilmek için Belediyemizce tesis yapılması hem ülkemiz adına hem de Belediyemiz adına faydalı olacağı, kaynak suların değerlendirilmesi ile ek bir gelir elde edileceği kanaatine varılmış olup, Belediyemiz Meclisine sunulmasına oy birliği ile karar verildi.” denilmekte olup, okunan komisyon raporu hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Rifit KÖROĞLU söz aldı. Arkadaşlar okunan komisyon raporunun komisyondan geldiği gibi kabul edilmesini teklif ediyorum. dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Yorum Kapalıdır.