Ağustos 2016 Meclis Kararları

KARAR 58
Gündemde bulunan madde gereği ; Belediyemiz İmar ve Şehircilik Komisyonu başkanlığında müşterek komisyonunun Karaisalı ilçesi Nergizlik Mahallesi 228, 229 nolu parseller için hazırlanmış 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesine geçildi. Komisyon Raporunda aynen ” Belediyemiz İmar Şehircilik ve Müşterek Komisyonu, Belediyemiz Meclisinin 11/07/2016 tarih ve 53 sayılı Kararı ile komisyonumuza havale edilen ; Karaisalı ilçesi Nergizlik mahallesi sınırları içerisinde 228,229 parsellere ait 1/1000 ölçekli imar planı için komisyonumuz 25-26-27-28/07/2016 tarihlerinde toplanmış olup;
Belediyemiz, Nergizlik mahallesi sınırları içerisinde , N34-a-16-c paftada 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan paftası ve N34-a-16-c-4-c , N34-a-16-c-3-d, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı paftalarında bulunan 0 ada 228,229 parsellerin Güneş Enerjisi elektrik üretim santrali olarak planlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı hazırlandığı tespit edilmiştir. Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/06/2015 tarih ve 197 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına göre incelenmiştir. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı (GES) olarak tesis edilmesi imar komisyonumuzca uygun görülmüş olup ;

5393 sayılı Belediye Kanununun 18/c maddesine göre Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karar verilmek üzere iş bu rapor tarafımızca düzenlenmiş olup, Belediyemiz Meclisine sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir. denilmekte olup, okunan komisyon raporu hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Rifat KÖROĞLU söz aldı. Arkadaşlar okunan komisyon raporunun komisyondan geldiği gibi kabul edilmesini teklifi ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunulu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 59
Gündemde bulunan madde gereği; Belediyemiz Yazı işleri Müdürlüğünün İlçemiz Selampınar Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde yeni yapılan Parkın isminin ” Selampınar Şehitler Parkı” konulması ile ilgili teklifin görüşülmesine geçildi. Teklifte aynen ” İlçemiz Selampınar Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde yeni yapılan Parkın isminin ilçemiz nüfusuna kayıtlı vatani görevini yapmakta iken, görevi icabı vazife başında hayatını kaybeden şehitlerimizin isimlerini yaşatmak amacı ile ” Selampınar Şehitler Parkı” konulması hususunda, Meclis Başkanlığına havalesini arz ederim. Denilmekte olup, teklif hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Rifat KÖROĞLU söz aldı. Arkadaşlar okunan teklifin müdürlüğünden geldiği kabul edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile kabul edildi.
KARAR 60
Gündem dışı gündeme alınan madde gereği; Belediyemiz Meclis üyelerinden Rifat KÖROĞLU’nun teklifinin görüşülmesine geçildi. Teklifte aynen “ İlçemiz Kızıldağ Yaylasından ilçe merkezine gelen içmesuyu isale hattında Kızıldağ Yaylası ile Karaisalı merkezi arasındaki kot farkının çok olmasından dolayı elektrik enerjisi üretilebilir bir konumdadır. Belediye Başkanlığımızca Kızıldağ –Karaisalı içmesuyu isale hattı üzerinde elektrik enerjisi üretebilmek için Belediyemizce tesis yapılması için gerekli meclis kararının alınması arz ederim.” Denilmekte olup, teklif hakkında söz isteyen olup , olmadığı soruldu. Üylelerden Rifat KÖROĞLU teklifin İmar ve Şehircilik Komisyonu Başkanlığında müşterek komisyonda görüşülmesini teklifi ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Yorum Kapalıdır.