Haziran 2016 Meclis Kararları

KARAR 47
Gündemde bulunan madde gereği Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünün 27/05/2016 tarih ve 623 sayılı yazıları ile 3194 Sayılı imar Kanununun 18. Maddesine göre yapılan uygulama sonucunda Belediyemiz ile müşterek hisseli olan kurum, şahıs ve kişilere terkin satışı yapmak üzere m2 birim fiyatının belirlenmesi ve satış işlemleri için Belediye Başkanı Saadettin ASLAN’ a yetki verilmesi ile ilgili teklif okundu. Teklif hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Rifat KÖROĞLU söz aldı. Arkadaşlar teklifin İmar ve Şehircilik komisyonu başkanlığında müşterek komisyona havale edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 48
Gündem dışı gündeme alınan madde gereği; Üyelerden Mustafa EKİCİ’nin sunmuş olduğu gündem dışı gündeme alınan teklifinin görüşülmesine geçildi. Teklifte aynen “Meclisimize ilk gelen tasarı planda 15 metre ve üzeri yollardan cephe olan parsellerin yapı nizami 5 kat iken 4 kata düşürülmüştür. Yapı nizaminin tekrar eski tasarıda olduğu gibi 15 metre ve üzeri yollarda cephe olan parsellere yapı nizami zemin +4 kat (Toplamda 5 kat) olarak düzeltilmesini teklifi ediyorum dedi. Teklif hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Rifat KÖROĞLU söz aldı. Arkadaşlar teklifin İmar ve Şehircilik komisyonu başkanlığında müşterek komisyonda görüşülmek üzere havalesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 49
Gündemde bulunan madde gereği ; Belediyemiz İmar Şehircilik ve Müşterek komisyonunun 03/06/2016 tarih ve 4 nolu kararının görüşülmesine geçildi. Komisyon raporunda aynen Belediyemiz İmar Şehircilik ve Müşterek Komisyonu, Belediyemiz Meclisinin 01/06/2016 tarih ve 47 sayılı Kararı ile komisyonumuza havale edilen ; 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi uygulaması sonucunda Belediyemiz ile müşterek olan taşınmazların terkin satışlarına esas olmak üzere m2 birim değerinin belirlenmesi ile ilgili teklifin görüşülmesine geçildi. Belediyemizce yapılan imar planında 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi uygulaması sonucunda Belediyemiz ile müşterek olan taşınmazların terkin satışlarına esas olmak üzere m2 birim değerinin emlak raiç değerinden aşağı olmamak üzere satış gününe esas piyasa araştırması yapılarak belediyemiz encümenince terkin yapılmasına oy birliği ile karar verilmiş olup, Belediyemiz Meclisine sunulmasına oy birliği ile karar verildi. Denilmekte olup, komisyon raporu hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Rifat KÖROĞLU söz aldı. Arkadaşlar komisyon raporunun komisyondan geldiği gibi kabul edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 50
Gündemde bulunan madde gereği ; Belediyemiz imar ve şehircilik müşterek komisyonunun 03/06/2016 tarih ve 5 nolu komisyon raporunun görüşülmesine geçildi. Komisyon raporunda aynen “Belediyemiz İmar Şehircilik ve Müşterek Komisyonu, Belediyemiz Meclisinin 01/06/2016 tarih ve 48 sayılı Kararı ile komisyonumuza havale edilen ; kat artırımı ile ilgili teklifte “Meclisimize ilk gelen tasarı planda 15 metre ve üzeri yollardan cephe olan parsellerin yapı nizami 5 kat iken 4 kata düşürülmüştür. Yapı nizaminin tekrar eski tasarıda olduğu gibi 15 metre ve üzeri yollarda cephe olan parsellere yapı nizami zemin +4 kat (Toplamda 5 kat) olarak düzeltilmesini teklifi ediyorum denilmekte olup, Komisyonumuzca yapılan değerlendirme sonucunda, yapılan dilekçeli teklifin plan, proje vb. eklerinin eksik olduğundan dolayı teklifin reddine oy birliği ile karar verilmiş olup, Belediyemiz Meclisine sunulmasına oy birliği ile karar verildi.” Denilmekte olup, okunan komisyon raporu hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Rifat KÖROĞLU söz aldı.Arkadaşlar komisyon raporunun komisyondan geldiği gibi kabul edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 51
Gündemde bulunan madde gereği ; Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 02/06/2016 tarih ve 288 sayılı yazılarında Belediyemiz ile kardeş şehir olunan Karadağ Berane Belediyesi ve diğer ülkelerin belediyeleri ile turizm, çevre, altyapı, kültürel ve tarihsel doku vb. konularda karşılıklı fikir alışverişinde bulunmak ve yerel yönetimler olarak bilgi ve deneyimleri arttırarak ortak projeler üretmek amacıyla yurtdışına teknik ve inceleme gezisi yapılması düşünülmektedir.
Bu nedenle; Belediyemiz Meclis Üyeleri ile makamın uygun göreceği bürokratların idarece belirlenecek dış ülkelere teknik ve inceleme gezisi yapmak üzere gidip gelmeleri ile gidiş gelişleri esnasında ulaşım ve konaklama bedellerinin Belediyemizden karşılanması ve bundan sonra yurt dışına yapılacak olan tetkik ve inceleme gezilerine Belediye Başkanının onayı ile gidilebilmesi hususunda gerekli meclis kararının alınması hususunda,Meclise havalesini arz ederim.. Dinelmekte olup, teklif hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Rifat KÖROĞLU söz aldı. Arkadaşlar okunan teklifin müdürlüğünden geldiği gibi kabul edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Yorum Kapalıdır.