Nisan 2016 Meclis Kararları

KARAR 27
Gündemde bulunan madde gereği; Belediye Meclisi 1. ve 2. Başkanvekili seçimi için yapılan gizli oylama neticesinde üyelerden 16 oy kullanıldı. Oylama neticesinde 1. Başkan Vekilliği için İlyas KARABULUT (9) dokuz oy , Mustafa DURAK (6) oy, 2. Başkanvekilliği için Mustafa EKİCİ (9) oy, Cumali IŞIL (6) oy almış olup, 1 adet geçersiz oy kullanılmıştır. Yapılan seçim sonucunda 1. Başkanvekilliğine en fazla oy alan İlyas KARABULUT (9) oy, 2. Başkanvekilliğine en fazla oy alan Mustafa EKİCİ (9) oy alarak seçildiler.
KARAR 28
Gündemde bulunan madde gereği; 2 adet asil 2 adet yedek Meclis Zabıt Katibi üyeliği için yapılan gizli oylama neticesinde Asil üye Hakan ARICI (8) oy, Cumali IŞIL (8) oy, Hasan KÖYLÜ (8) oy, Hasbi ÖZENİR (8) oy, yedek üye olarak İsa DAVARCI (7) oy, Rifat KÖROĞLU (7) oy, Osman KURDAK (8) oy, Durdane ÇOPUROĞLU (8) oy , almış olup, asil üyeler için eşitlik olduğundan yeniden seçim için oy kullanıldı. Yapılan gizli oylama sonucunda Asil üye Hakan ARICI (8) oy, Cumali IŞIL (8) oy, Hasan KÖYLÜ (8) oy, Hasbi ÖZENİR (8) oy, almış olup, yine adaylar için eşitlik olduğundan kura çekimine gidilmiş olup yapılan kura çekiminde Hasan KÖYLÜ ve Cumali IŞIL Asil Meclis Katip üyeliğine seçilmişlerdir
KARAR 29
Gündemde bulunan Madde gereği ; 2 adet Encümen Üyeliği seçimi için yapılan gizli oylama neticesinde Esat KÖSE (7) , İsa DAVARCI (6) , Durdane ÇOPUROĞLU 10 oy , Celalettin SÜRME (9) oy aldılar. Yapılan oylama neticesinde Encümen üyeliğine 1 yıl görev yapmak üzere en fazla oy alan Durdane ÇOPUROĞLU (10) oy ile Celalettin SÜRME (9) oy alarak seçildiler.
KARAR 30
Gündemde bulunan madde gereği; 4 adet İmar ve Şehircilik Komisyonu üye seçimi için yapılan açık oylamada Esat KÖSE , Rifat KÖROĞLU , Mustafa EKİCİ, Hasan KÖYLÜ aday oldular. Oylama neticesinde Esat KÖSE (16) oy , Rifat KÖROĞLU (16) , Mustafa EKİCİ (16) , Hasan KÖYLÜ (16) oy alarak 1 yıl görev yapmak üzere İmar ve Şehircilik Komisyonu üyeliğine seçildiler.
KARAR 31
Gündemde bulanan madde gereği; Eğitim Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyeliği için İsa DAVARCI, Hakan ARICI, Hasbi ÖZENİR, Osman KURDAK aday oldular. Yapılan açık oylama neticesinde İsa DAVARCI (16) oy, Hakan ARICI (16) , Hasbi ÖZENİR (16) , Osman KURDAK (16) oy alarak 1 yıl görev yapmak üzere Belediyemiz Eğitim Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyeliğine seçildiler.
KARAR 32
Gündemde bulunan madde gereği ; Belediyemiz Çevre ve Sağlık Komisyonuna İlyas KARABULUT, Durdane ÇOPUROĞLU, Abdulcelil SAK ile İsa DAVARCI aday oldular. Yapılan açık oylama neticesinde İlyas KARABULUT(16) , Durdane ÇOPUROĞLU (16), Abdulcelil SAK (16) ile İsa DAVARCI (16) alarak Belediyemiz Çevre ve Sağlık Komisyonunda 1 yıl görev yapmak üzere seçildiler.
KARAR 33
Gündemde bulanan madde gereği ; Belediyemiz Tarım , Orman ve Mahalle Komisyonunda görev yapmak üzere Mustafa DURAK, Cumali IŞIL, Durdane Çopuroğlu, Celalittin SÜRME aday oldular . Yapılan Oylama neticesinde Mustafa DURAK (16), Cumali IŞIL (16), Durdane Çopuroğlu (16), Celalittin SÜRME (16) oy alarak Belediyemiz Tarım , Orman ve Mahalle Komisyonunda 1 yıl görev yapmak üzere seçildiler.
KARAR 34
Gündemde bulunan madde gereği ; Belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyonunda görev yapmak üzere Hakan ARICI , Cumali IŞIL, Abdullah SKARYA, Mustafa EKİCİ aday oldular . Yapılan Açık oylama neticesinde seçildiler, Hakan ARICI (16), Cumali IŞIL (16), Abdullah SKARYA (16), Mustafa EKİCİ (16) oy alarak Belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyonunda 1 yıl görev yapmak üzere seçildiler.
KARAR 35
Gündemde bulunan madde gereği; Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünün Mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait Yenimahalle (Selampınar ) Mahallesi 354 ada 4 parselde bulunan taşınmazın Adana Büyükşehir Belediyesine Gençlik Merkezi yapmak üzere tahsis edilmesi ile ilgili teklifi okundu. Teklifte aynen ; Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanlığınca İlçemiz Karaisalı İlçesi sınırları içerisinde istekli ve dez avantajlı yerlerde Gençleri kötü alışkanlıklardan uzaklaştırılmak sosyal ve kültürel faaliyetlerde gelişmelerine yardımcı olmak ve eğitime destek amacıyla 5216 sayılı Belediyeler kanununun 3. bölüm 7. maddesi M ve N bendine istinaden hizmet verecek olan Gençlik Merkezi yapılmak istenmektedir. Bu nedenle Belediyemizden uygun bina tahsisi istenmektedir. Bu amaca uygun mülkiyeti Belediyemize ait Selampınar Mahallesi(Yeni Mahalle) 354 ada 4 parselde bulunan Akaryakıt istasyonu yanında, Market satış bürosu amacı ile yapılmış üç katlı bina bulunmaktadır. Mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait 3 katlı Market satış bürosunun, Gençlik Merkezi yapılması amacı ile Adana Büyükşehir Belediyesine tahsisi hususunda Meclis kararı alınmasını arz ederim. Denilmekte olup, Teklif hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Rifat KÖROĞLU söz aldı. Arkadaşlar Teklifin İmar ve Şehircilik Komisyonu başkanlığında müşterek komisyonuna havale edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 36
Gündemde bulunan madde gereği ; Belediyemiz Denetim Komisyonunca hazırlanan 2015 yılı Denetim Raporu tek tek okunarak görüşüldü.
KARAR 37
Gündemde bulunan madde gereği ; Belediyemiz İmar ve Şehircilik Komisyonu başkanlığında müşterek komisyonunun Mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait Yenimahalle (Selampınar) 354 ada 4 parselde bulunan taşınmazın Adana Büyükşehir Belediyesine Gençlik Merkezi yapılmak üzere tahsis edilmesi ile ilgili komisyon raporu okundu. Komisyon raporunda aynen “Belediyemiz İmar Şehircilik ve Müşterek Komisyonu, Belediyemiz Meclisinin 05/04/2016 tarih ve 35 sayılı Kararı ile komisyonumuza havale edilen Adana Büyükşehir Belediyesine Gençlik Merkezi yapmak üzere tahsis edilmesi ile ilgili teklifi okundu. Teklifte aynen Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanlığında ilçemiz Karaisalı ilçesi sınırları içerisinde istekli ve dezavantajlı yerlerde gençleri kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak sosyal ve kültürel faaliyetlerde gelişmelerine yardımcı olmak ve eğitime destek amacıyla 5216 sayılı Belediye Kanununun 3. Bölüm 7. Maddesi m ve n bendine istinaden hizmet verecek olan gençlik merkezi yapılmak istenmektedir. Bu amaca uygun mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait Selampınar Mahallesi (Yenimahalle ) 354 ada 4 parselde bulunan akaryakıt istasyonu yanında market satış bürosu amacı ile yapılmış üç katlı bina bulunmaktadır. Mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait 3 katlı market satış bürosunun gençlik merkezi yapılması amacı ile Adana Büyükşehir Belediyesine tahsis edilmesi hususumda gerekli Meclis Kararının alınmasını arz ederim. Denilmekte olup, konu komisyonumuzca görüşüldü. Görüşme neticesinde Belediye Başkanlığımıza ait Selampınar Mahallesi (Yenimahalle ) 354 ada 4 parselde bulunan Turgut Özal Bulvarı 56 /1-2-3 nolu binanın Adana Büyükşehir Belediyesine Gençlik Merkezi yapılmak üzere tahsis edilmesine oy birliği ile karar verildi. “ denilmekte olup, okunan komisyon raporu hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Rifat KÖROĞLU söz aldı. Arkadaşlar okunan komisyon raporunun komisyondan geldiği gibi kabul edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde komisyon raporunun komisyondan geldiği gibi kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi.
KARAR 38
Gündemde bulunan madde gereği ; 2015 yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesine geçildi. Meclis 1. Başkanvekili İlyas KARABULUT Kanun gereği Belediye Başkanı Saadettin ASLAN ‘ın yerine geçerek Faaliyet Raporunun görüşülmesine geçildi. 1. Başkanvekili İlyas KARABULUT arkadaşlar Belediyemizce hazırlanan 2015 faaliyet raporunun okunmasını teklif etti. Hazırlanan faaliyet raporu tek tek okundu. Okunan 2015 Yılı Faaliyet Raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde Belediyemiz 2015 yılı Faaliyet Raporunun kabul edilmesine oy çokluğu ile karar verildi.

Yorum Kapalıdır.