Şubat 2016 Meclis Kararları

KARAR 25
Gündemde bulunan madde gereği ; Belediyemiz Plan Bütçe ve Müşterek Komisyonunun Belediyemizce 2016 yılında 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi gereğince tam zamanlı olarak çalıştırılacak olan 1 adet İnşaat Mühendisine ödenecek ücretin belirlenmesi ile ilgili 10 nolu komisyon raporunun görüşülmesine geçildi. Komisyon Raporunda aynen “Belediyemiz Meclisince komisyonumuzda görüşülmek üzere havale edilen ; Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Belediyemizce 2016 yılı içerisinde 5393 sayılı Belediye kanununun 49. Maddesi gereğince çalıştırılacak Tam Zamanlı 1 adet İnşaat Mühendisine ödenecek ücretin belirlenmesi ile ilgili teklif komisyonumuzca görüşüldü. Yapılan görüşme neticesinde Belediye Başkanlığımızca 2016 yılında 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi gereğince çalıştırılacak olan 1 adet İnşaat Mühendisine aylık net 2.350,00-TL (ek ödeme hariç) ödenmesi komisyonumuzca uygun bulunmuştur. “ denilmekte olup, komisyon raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde okunan komisyon raporunun kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.
KARAR 26
Gündemde bulunan madde gereği ; Belediyemiz İmar Bayındırlık ve Müşterek Komisyonunun İlçemiz Bekirli Mahallesi sakinlerinden Ali MECLİS’in şartlı taşınmaz ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesine geçildi. Komisyon raporunda aynen “Belediyemiz İmar Bayındırlık ve Müşterek Komisyonu, Belediyemiz Meclisinin 03/12/2015 tarih ve 89 sayılı Kararı ile komisyonumuza havale edilen İlçemiz Bekirli Mahallesi sakinlerinden Ali MECLİS’in Şartlı Taşınmaz bağışı ile ilgili dilekçesini görüşmek üzere 03/01/2016 tarihinde saat 11:00 da toplandı. Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 03/12/2015 tarih ve 849 saylı yazılarında İlçemiz Bekirli Mahallesi sakinlerinden Ali MECLİS’in Bekirli Mahallesi Kemer Mevkiinde bulunan 701 parsel numaralı 6700 m2 de 1/2 hisseli bağ cinsli taşınmazın Belediye Başkanlığımıza mezarlık olarak bağışlamak istediği dilekçeli talebi görüşüldü. Komisyonumuzca incelendi. İlçemiz Bekirli Mahallesi sakinlerinden Ali MECLİS’in Bekirli Mahallesi Kemer Mevkiinde bulunan 701 parsel numaralı 6700 m2 de 1/2 hisseli bağ cinsli taşınmazın Belediye Başkanlığımıza mezarlık olarak bağışının kabul edilmesine , Belediyemizce Mezarlık hizmetleri Adana Büyükşehir Belediyesine devrolduğundan bağışlanan taşınmazın Büyükşehir Belediyesine devredilmesine oy birliği ile karar verildi. Denilmekte olup, komisyon raporu hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Rifat KÖROĞLU söz aldı. Arkadaşlar komisyon raporunun geldiği gibi kabul edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Yorum Kapalıdır.