Ocak 2016 Meclis Kararları

KARAR 1
Gündemde bulunan madde gereği; Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Belediyemizce 2016 yılı içerisinde 5393 sayılı Belediye kanununun 49. Maddesi gereğince çalıştırılacak Tam Zamanlı 1 adet Bilgisayar Mühendisine ödenecek ücretin belirlenmesi ile ilgili teklif okundu. Teklif hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Abdullah SAKARYA söz aldı. Arkadaşlar teklifin Belediyemiz Plan Bütçe ve Müşterek komisyonunda görüşülmek üzere havale edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 2
Gündemde bulunan madde gereği; Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Belediyemizce 2016 yılı içerisinde 5393 sayılı Belediye kanununun 49. Maddesi gereğince çalıştırılacak Tam Zamanlı 1 adet Harita Mühendisine ödenecek ücretin belirlenmesi ile ilgili teklif okudu. Teklif hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Abdullah SAKARYA söz aldı. Arkadaşlar teklifin Belediyemiz Plan Bütçe ve Müşterek komisyonda görüşülmek üzere havale edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile kabul edildi.
KARAR 3
Gündemde bulunan madde gereği; Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Belediyemizce 2016 yılı içerisinde 5393 sayılı Belediye kanununun 49. Maddesi gereğince çalıştırılacak Tam Zamanlı 1 adet Ekonomiste ödenecek ücretin belirlenmesi ile ilgili teklif okudu. Teklif hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Abdullah SAKARYA söz aldı. Arkadaşlar teklifin Belediyemiz Plan Bütçe ve Müşterek komisyonda görüşülmek üzere havale edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile kabul edildi.
KARAR 4
Gündemde bulunan madde gereği; Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Belediyemizce 2016 yılı içerisinde 5393 sayılı Belediye kanununun 49. Maddesi gereğince çalıştırılacak Tam Zamanlı 1 adet Programcıya ödenecek ücretin belirlenmesi ile ilgili teklif okudu. Teklif hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Abdullah SAKARYA söz aldı. Arkadaşlar teklifin Belediyemiz Plan Bütçe ve Müşterek komisyonda görüşülmek üzere havale edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile kabul edildi.
KARAR 5
Gündemde bulunan madde gereği; Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Belediyemizce 2016 yılı içerisinde 5393 sayılı Belediye kanununun 49. Maddesi gereğince çalıştırılacak Tam Zamanlı 1 adet Kimyagere ödenecek ücretin belirlenmesi ile ilgili teklif okudu. Teklif hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Abdullah SAKARYA söz aldı. Arkadaşlar teklifin Belediyemiz Plan Bütçe ve Müşterek komisyonda görüşülmek üzere havale edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile kabul edildi.
KARAR 6
Gündemde bulunan madde gereği; Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Belediyemizce 2016 yılı içerisinde 5393 sayılı Belediye kanununun 49. Maddesi gereğince çalıştırılacak Kısmi Zamanlı 1 adet Veteriner Hekime ödenecek ücretin belirlenmesi ile ilgili teklif okudu. Teklif hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Abdullah SAKARYA söz aldı. Arkadaşlar teklifin Belediyemiz Plan Bütçe ve Müşterek komisyonda görüşülmek üzere havale edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile kabul edildi.
KARAR 7
Gündemde bulunan madde gereği; Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Belediyemizce 2016 yılı içerisinde 5393 sayılı Belediye kanununun 49. Maddesi gereğince çalıştırılacak Kısmi Zamanlı 1 adet Avukata ödenecek ücretin belirlenmesi ile ilgili teklif okudu. Teklif hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Abdullah SAKARYA söz aldı. Arkadaşlar teklifin Belediyemiz Plan Bütçe ve Müşterek komisyonda görüşülmek üzere havale edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile kabul edildi.
KARAR 8
Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünün 30/12/2015 tarih ve 49 sayılı yazılarında imar planı hakkında yapılan itirazlar hakkındaki teklifi okundu. Teklif hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Rifat KÖROĞLU söz aldı. Arkadaşlar teklifin Belediyemiz İmar ve Bayındırlık Komisyonu başkanlığında müşterek komisyonda görüşülmek üzere havale edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Başkanlığında müşterek komisyonda görüşülmek üzere havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.
KARAR 9
Gündemde bulunan madde gereği ; Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünün 14/12/2015 tarih ve 85 sayılı yazılarında Belediyemiz Zabıta Memurlarına ödenecek aylık fazla maktu çalışma ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili teklifi okundu. Telif hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Abdullah SAKARYA söz aldı. Teklifin Plan Bütçe Komisyonu Başkanlığında müşterek komisyonda görüşülmek üzere havale edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin Plan Bütçe Komisyonu Başkanlığında müşterek komisyonda görüşülmek üzere hava edilmesine oy birliği ile karar verildi.
KARAR 10
Gündemde bulunan madde gereği ; 5 adet Denetim Komisyonu Üyeliği Seçimi için üyelik seçimine geçildi. Üyelerden Rifat KÖROĞLU söz aldı. Arkadaşlar Denetleme Komisyonunun 4 kişi olarak seçim yapılmasını teklifi ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oymama neticesinde 4 kişi denetim komisyonu üyeliği olmasına karar verildi. Seçim için gizli oylama yapıldı. Yapılan oylama sonucunda üyelerden yapılan Abdullah SAKRARYA (14) oy , Hasbi ÖZENİR (15) oy, Esat KÖSE (16) oy , İsa DAVARCI (16) oy alarak Belediye Denetim Komisyonu üyeliğine seçildiler.
KARAR 11
Gündemde Bulunan Madde Gereği: Belediyemiz Plan Bütce ve Müşterek Komisyonunun 2016 yılı içerisinde çalıştırılacak olan tam zamanlı 1 Adet Bilgisayar Mühendisine denecek ücretin belirlenmesi ile ilgili Komisyon Raporunun görüşülmesine geçildi. Komisyon Raporunda aynen ” Belediyemiz Meclisince komisyonumuzda görüşülmek üzere havale edilen ; Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Belediyemizce 2016 yılı içerisinde 5393 sayılı Belediye kanununun 49. Maddesi gereğince çalıştırılacak Tam Zamanlı 1 adet Bilgisayar Mühendisine ödenecek ücretin belirlenmesi ile ilgili teklif komisyonumuzca görüşüldü. Yapılan görüşme neticesinde Belediye Başkanlığımızca 2016 yılında 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi gereğince çalıştırılmaya devam edilecek olan 1 adet Bilgisayar Mühendisine aylık net 2.354,00-TL (ek ödeme hariç) ödenmesi komisyonumuzca uygun bulunmuştur. ” denilmekte olup, komisyon raporu hakkında söz isteyen olup, oladığı soruldu. Üyelerden Rifat KÖROĞLU söz aldı. Arkadaşlar Komisyon Raporunun geldiği gibi kabul edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin aynen kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 12
Gündemde bulunan madde gereği ; Belediyemiz Plan Bütçe ve Müşterek Komisyonunun Belediyemizce 2016 yılı içerisinde çalııştırılacak Tam Zamanlı 1 adet Harita Mühendisine ödenecek ücretin belirlenmesi ile ilgili Kom.Rap.Görüşülmesine geçildi. Komisyon Raporunda aynen ” Belediyemiz Meclisince komisyonumuzda görüşülmek üzere havale edilen ; Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Belediyemizce 2016 yılı içerisinde 5393 sayılı Belediye kanununun 49. Maddesi gereğince çalıştırılacak Tam Zamanlı 1 adet Harita Mühendisine ödenecek ücretin belirlenmesi ile ilgili teklif komisyonumuzca görüşüldü. Yapılan görüşme neticesinde Belediye Başkanlığımızca 2016 yılında 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi gereğince çalıştırılmaya devam edilecek olan 1 adet Harita Mühendisine aylık net 2.350,00-TL ( ek ödeme hariç) ödenmesi komisyonumuzca uygun bulunmuştur. Denilmekte olup, okunan komisyon raporu hakında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Rifat KÖROĞLU söz aldı. Arkadaşlar okunan komisyon raporunun geldiği gibi kabul edilmesini teklif. ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 13
Gündemde bulunan madde gereği ; Belediyemiz Plan Bütçe ve Müşterek Komisyonunun Belediyemizce 2016 yılı içerisinde çalııştırılacak Tam Zamanlı 1 adet Ekonomiste ödenecek ücretin belirlenmesi ile ilgili Kom.Rap.Görüşülmesine geçildi. Komisyon Raporunda aynen” Belediyemiz Meclisince komisyonumuzda görüşülmek üzere havale edilen ; Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Belediyemizce 2016 yılı içerisinde 5393 sayılı Belediye kanununun 49. Maddesi gereğince çalıştırılacak Tam Zamanlı 1 adet Ekonomiste ödenecek ücretin belirlenmesi ile ilgili teklif komisyonumuzca görüşüldü. Yapılan görüşme neticesinde Belediye Başkanlığımızca 2016 yılında 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi gereğince çalıştırılmaya devam edilecek olan 1 adet Ekonomiste aylık net 2.000,00-TL (ek ödeme hariç) ödenmesi komisyonumuzca uygun bulunmuştur” denilmekte olup, komisyon raporu hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Rifat KÖROĞLU söz aldı. Arkadaşlar okunan komisyon ropurunun komisyondan geldiği gibi kabul edilmesini teklif ediyorum. dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 14
Gündemde bulunan madde gereği; Belediyemiz Plan Bütçe ve Müşterek Komisyonunun Belediyemizce 2016 yılı içerisinde çalııştırılacak Tam Zamanlı 1 adet Programcıya ödenecek ücretin belirlenmesi ile ilgili Komisyon Raporunun görüşülmesine geçildi. Komisyon Raporunda aynen : Belediyemiz Meclisince komisyonumuzda görüşülmek üzere havale edilen ; Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Belediyemizce 2016 yılı içerisinde 5393 sayılı Belediye kanununun 49. Maddesi gereğince çalıştırılacak Tam Zamanlı 1 adet Programcıya ödenecek ücretin belirlenmesi ile ilgili teklif komisyonumuzca görüşüldü. Yapılan görüşme neticesinde Belediye Başkanlığımızca 2016 yılında 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi gereğince çalıştırılmaya devam edilecek olan 1 adet Programcıya aylık net 2.350,00-TL (ek ödeme hariç) ödenmesi komisyonumuzca uygun bulunmuştur. Denilmekte olup, komisyon raporu hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Rifat KÖROĞLU aldı. Arkadaşlar Komisyon Raporunun komisyondan geldiği kabul edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 15
Gündemde bulunan madde gereği; Belediyemiz Plan Bütçe ve Müşterek Komisyonunun Belediyemizce 2016 yılı içerisinde çalııştırılacak Tam Zamanlı 1 adet Kimyagere ödenecek ücretin belirlenmesi ile ilgili Komisyon Raporunun görüşülmesine geçildi. Komisyon Raporunda aynen : “Belediyemiz Meclisince komisyonumuzda görüşülmek üzere havale edilen ; Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Belediyemizce 2016 yılı içerisinde 5393 sayılı Belediye kanununun 49. Maddesi gereğince çalıştırılacak Tam Zamanlı 1 adet Kimyagere ödenecek ücretin belirlenmesi ile ilgili teklif komisyonumuzca görüşüldü. Yapılan görüşme neticesinde Belediye Başkanlığımızca 2016 yılında 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi gereğince çalıştırılmaya devam edilecek olan 1 adet Kimyagere aylık net 2.350,00-TL (ek ödeme hariç) ödenmesi komisyonumuzca uygun bulunmuştur. ” denilmekte olup , okunan komisyon raporu hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Rifat KÖROĞLU söz aldı . Arkadaşlar okunan komisyon raporunun komisyondan geldiği gibi kabul edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 16
Gündemde bulunan madde gereği; Belediyemiz Plan Bütçe ve Müşterek Komisyonunun Belediyemizce 2016 yılı içerisinde çalııştırılacak Kısmi Zamanlı 1 adet Veteriner Hekime ödenecek ücretin belirlenmesi ile ilgili Komisyon Raporunun görüşülmesine geçildi. komisyon Raporunda aynen “Belediyemiz Meclisince komisyonumuzda görüşülmek üzere havale edilen ; Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Belediyemizce 2016 yılı içerisinde 5393 sayılı Belediye kanununun 49. Maddesi gereğince çalıştırılacak Kısmi Zamanlı 1 adet Veteriner Hekime ödenecek ücretin belirlenmesi ile ilgili teklif komisyonumuzca görüşüldü. Yapılan görüşme neticesinde Belediye Başkanlığımızca 2016 yılında 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi gereğince çalıştırılmaya devam edilecek olan 1 adet Kısmi Zamanlı Veteriner Hekime aylık Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 2016 yılı için açıklanacak olan ücretin tavan ücretinden ödenmesi komisyonumuzca uygun bulunmuştur.Denilmekte olup, komisyon raporu hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Rifat KÖROĞLU söz aldı. Arkadaşlar okunan komisyon raporunun komisyondan geldiği gibi kabul edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 17
Gündemde bulunan madde gereği; Belediyemiz Plan Bütçe ve Müşterek Komisyonunun Belediyemizce 2016 yılı içerisinde çalııştırılacak Kısmi Zamanlı 1 adet Avukata ödenecek ücretin belirlenmesi ile ilgili Komisyon Raporunun görüşülmesine geçildi. komisyon Raporunda aynen ; Belediyemiz Meclisince komisyonumuzda görüşülmek üzere havale edilen ; Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Belediyemizce 2016 yılı içerisinde 5393 sayılı Belediye kanununun 49. Maddesi gereğince çalıştırılacak Kısmi Zamanlı 1 adet Avukata ödenecek ücretin belirlenmesi ile ilgili teklif komisyonumuzca görüşüldü. Yapılan görüşme neticesinde Belediye Başkanlığımızca 2016 yılında 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi gereğince çalıştırılmaya devam edilecek olan 1 adet Kısmi Zamanlı Avukata Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 2016 yılı için açıklanacak olan ücretin tavan ücretinden ödenmesi komisyonumuzca uygun bulunmuştur. Denilmekte olup, okunan komisyon raporu hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Rifat KÖROĞLU söz aldı. Arkadaşlar okunan komisyon raporunun komisyondan geldiği gibi kabul edilmesini teklif ediyorum. dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 18
Gündemde bulunan madde gereği ; Belediyemiz İmar Bayındırlık ve Müşterek Komisyonunun Belediyemizce yapılan 1/1000 ölçekli imar planında itiraz edilen yerler ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesine geçildi. komisyon raporunda aynen ; Belediyemiz Meclisince komisyonumuzda görüşülmek üzere havale edilen ; 02/11/2015 tarihinde askıya çıkmış bulunan 1/1000 ölçekli imar planı 1/5000 ölçekli imar planına tezat oluşturan bölümler ve Lütfü Can Atik in verdiği itiraz dilekçesi imar komisyonunda görüşülerek tezat oluşturulan bölümler değiştirilmesi öngörülen şekilde değiştirilmesi ve kat adetlerinin ise emsal değişikliği olmaksızın 20 metre ve üzerinde bulunan yollarda 2,3,4 katlı yerlerde 5 kata çıkarılması hakkında itirazlar komisyonda görüşülerek aynen kabul edilmiştir.Denilmekte olup, okunan komisyon raporu hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Rifat KÖROĞLU söz aldı. Arkadaşlar okunan komisyon raporunun komisyondan geldiği gibi kabul edilmesini teklifi ediyorum. dedi. teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde komisyon raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 19
Gündemde bulunan madde gereği Belediyemiz Pan Bütçe ve Müterek Komisyonunun Belediyemiz Zabıta memurlarına ödencek maktu mesai ücretlerini belirlenmesi ile ilgili komisyon ropurunun görüşülmesine geçildi. Komisyon Raporunda aynen : ” Belediyemiz Meclisince komisyonumuzda görüşülmek üzere havale edilen ; Belediyemiz Zabıta Memurlarına 2016 yılı içerisinde ödenecek Aylık Maktu Mesai ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili madde komisyonumuzca görüşülerek yapılan değerlendirme neticesinde Belediyemizde Zabıta Memuru olarak görev yapan zabıta memurlarına görevi gereği zabıta hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak için Ulusal Bayram, Genel Tatil hafta tatili ve günün 24 saatinde sürekli hizmet veren Zabıta çalışma süresi ve saatleri 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma süre ve saatlerinde bağlı kalmaksızın hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde düzenlenmiş olup, Zabıta Hizmetlerinde görev yapan personele aylık 430,00-TL maktu mesai ücreti ödenmesine oy birliği ile karar verildi.” denilmekte olup, komisyon raporu hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Rifat KÖROĞLU söz aldı. Arkadaşlar okunan komisyon raporunun komisyondan geldiği gibi kabul edilmesini teklif ediyorum. dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 20
Gündemde bulunan madde gereği ; Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün Belediyemiz İhtisas Komisyonlarında görev yapan Meclis Başkan ve Üyelerine ödenecek ücretin belirlenmesi ile ilgili maddenin görüşülmesine geçildi. Belediyemiz Meclisince yapılan görüşme neticesinde ;Belediyemiz İhtisas Komisyonlarında görev yapan üyelere 5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. maddesinde Meclis başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için , 39 uncu madde uyarnca belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarın üçte birini geçmemek üzere meclis tarafından belirlenecek miktarda ücret ödenir denilmekte olup, Belediyemiz ihtisas komisyonlarında görev yapan Meclis Başkan ve üyelerine 39. madde gereğince tavan ücretten oturum ücreti ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
KARAR 21
Gündemde bulunan madde gereği ; Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün Belediye Başkan Yardımcısına ödenecek ücretin belirlenmesi ile ilgili teklifi görüşüldü. Teklifte aynen 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinde Norm kadrosunda belediye başkan yardımcısı bulunan belediyelerde norm kadro sayısına bağlı kalınmaksızın; belediye başkanı, zorunlu gördüğü takdirde, nüfusu 50.000’e kadar olan belediyelerde bir, nüfusu 50.001-200.000 arasında olan belediyelerde iki, nüfusu 200.001-500.000 arasında olan belediyelerde üç, nüfusu 500.000 ve fazla olan belediyelerde dört belediye meclis üyesini belediye başkan yardımcısı olarak görevlendirebilir. Bu şekilde görevlendirilen meclis üyelerine belediye başkanına verilen ödeneğin 2/3’ünü aşmamak üzere belediye meclisi tarafından belirlenecek aylık ödenek verilir denilmekte olup, madde hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Söz isteyen olmadığndan açıklanan madde gereğince Belediye Başkan Yardımcısına Belediye Başkanına verilen ödeneğin 2/3′ tutarında aylık ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
KARAR 22
Gündemde bulunan madde gereği ; Belediyemiz insan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Belediyemizce 2016 yılında 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi gereğince tam zamanlı olarak çalıştırılacak olan 1 adet İnşaat Mühendisine ödenecek ücretin belirlenmesi ile iligili teklifin görüşülmesine geçildi. Teklif hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Rifat KÖROĞLU söz aldı. Arkadaşlar teklifin Plan Bütçe Komisyonu başkanlığında müşterek komisyonda görüşülmek üzere havale edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Söz isteyen olmayınca teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 23
Gündemde bulunan madde gereği; Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün Belediye Başkanlığımız hizmetlerinde kullanılmak üzere 2 adet lastik tekerlekli kazıcı yükleyici ile ataşmanları , 1 adet paletli ekskavatör ile ataşmanları, 1 adet arazöz ,3 adet hidrolik kırıcı, 1 adet çok amaçlı küçük silindir, 2 adet sıkıştırmalı çöp kamyonu ve 2 adet mobil yol süpürgesi alımı işinde kullanılmak üzere iller bankası A.Ş. den kredi kullanılması, krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Saadettin ASLAN’ın yetkilendirilmesi ile ilgili teklifi okundu. Teklif hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden Rifat KÖROĞLU söz aldı. Arkadaşlar teklifin müdürlüğünden geldiği gibi kabul edilmesini , 06/11/2015 tarih ve 84 nolu Meclis Kararının iptal edilmesini teklif ediyorum Dedi. Teklif hakkında söz isteyen olup, olmadığı soruldu. Söz isteyen olmayınca teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi
KARAR 24
Gündem dışı gündeme alınan madde gereği; Üyelerden Rifat KÖROĞLU’nun teklifinin görüşülmesine geçildi. Teklifte Özel İdare Müdürlüğünden devrolan ve Belediyemiz mülkiyetinde bulunan taşınmazların (Bina, ars ve tarla) satılmasını teklif ediyorum. Dedi Teklif hakkında söz isteyen olup olmadığı soruldu. Üyelerden Abdullah SAKARYA söz aldı. Arkadaşlar taşınmazların satışının yapılmamasını teklif ediyorum. Dedi Teklif oylamaya sunuldu. Oy çokluğu ile teklifin reddine karar verildi. Rifat KÖROĞLU’nun teklifinin oylamasına geçildi. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.

Yorum Kapalıdır.