Ağustos 2023 Meclis Kararları

KARAR 53
Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün 03/08/2023 tarih ve 9937 sayılı yazıları ile gündeme alınan ; Belediye başkanlığımıza ait araçların bakım ve onarım giderlerinde kullanılmak üzere İller Bankasından 1.000.000,00­TL (BİRMİLYONTÜRKLİRASI) kredi kullanılması hususunda belediye başkanımız Saadettin ASLAN’a yetki verilmesi hususunda; Belediye Meclisine havalesini Olurlarınıza arz ederim. Denilmekte olup, Teklif oylamaya sunuldu. Teklifin idareden geldiği gibi kabul edilmesine , Belediye başkanlığımıza ait araçların bakım ve onarım giderlerinde kullanılmak üzere İller Bankasından 1.000.000,00­TL (BİRMİLYONTÜRKLİRASI) kredi kullanılması için Belediye Başkanımız Saadettin ASLAN’a yetki verilmesine, daha önce Belediyemiz Meclisince alınan 09/06/2023 tarih ve 47 sayılı Meclis Kararının iptaline oy birliği ile karar verildi. GEREĞİ İÇİN MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Yorum Kapalıdır.