Temmuz 2023 Meclis Kararları

KARAR 48
Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 03/07/2023 tarih ve 9584 sayılı yazıları ile gündeme alınan; Adana İli, Çukurova İlçesi, Kocatepe Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve tapu kaydı Kocatepe olarak görülen ; 17079/12, 17079/11, 17079/4, 17079/5, 17079/6, 17079/7, 17079/8, 17079/2, 17079/9, 17079/13, 17079/1, 17073/53, 17073/37, 17073/52, 17080/2, 17080/1 ada parseller MAKS (Mekansal Adres Kayıt Sistemi)’ nde Karaisalı Kuzgun Mahallesi sınırlarında yer almaktadır. Söz konusu ada parseller Çukurova İlçesi, Kocatepe Mahallesi sınırları içerisinde kaldığından sınır düzeltme işleminin MAKS (Mekansal Adres Kayıt Sistemi) ‘nde yapılabilmesi için Meclis Kararı alınması gerekmektedir. Bu nedenle ekte bulunan krokideki gibi bahsi geçen ada ve parsellerin bulunduğu alanda Mahalle sınırının düzeltilmesi hususun da 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin N Bendi gereğince sınır düzeltme kararı için gerekli Meclis Kararı alınmasını Olurlarınıza arz ederim. Denilmekte olup okunan teklif hakkında Üyelerden Cemal Demirdağ söz aldı. Okunan teklifin İmar ve Şehircilik Müşterek Komisyonunda görüşülmek üzere havalesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 48
Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 03/07/2023 tarih ve 9583 sayılı yazıları ile gündeme alınan; Adana İli, Çukurova İlçesi, Kaşoba Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve tapu kaydı Kaşoba olarak görülen ; 120/1,120/2,120/3,120/4,120/5,120/6,120/7,120/8,120/9,120/10,120/11,120/12,120/13,120/14,120/15 120/16,120/17,120/18,120/19, 120/20,119/1,119/2,119/3, 119/4,119/5,119/6,119/7,119/8,119/9 101/1,103/1,103/4,103/5,104/2,105/1,106/1,107/1,107/5,107/6,108/86,108/87 ada parseller MAKS (Mekansal Adres Kayıt Sistemi)’ nde Karaisalı Topaktaş Mahallesi sınırlarında yer almaktadır. Söz konusu ada parseller Çukurova İlçesi, Kaşoba Mahallesi sınırları içerisinde kaldığından sınır düzeltme işleminin MAKS (Mekansal Adres Kayıt Sistemi) ‘nde yapılabilmesi için Meclis Kararı alınması gerekmektedir. Bu nedenle ekte bulunan krokideki gibi bahsi geçen ada ve parsellerin bulunduğu alanda Mahalle sınırının düzeltilmesi hususun da 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin N Bendi gereğince sınır düzeltme kararı için gerekli Meclis Kararı alınmasını Olurlarınıza arz ederim. Denilmekte olup Üyelerden Cemal Demirdağ söz aldı. Arkadaşlar okunan teklifin İmar ve Şehircilik Müşterek Komisyonunda görüşülmek üzere havale edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 50
Belediye Başkanlığımızın 06/07/2023 tarih ve 9631 sayılı yazıları ile gündeme alınan; Belediyemiz İmar ve Şehircilik Komisyonun 1/1000 İmar uygulaması ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi ve onayı için Belediyemiz Meclisine havalesini Olurlarınıza arz ederim. Denilmekte olup Okunan komisyon kararında aynen ” Belediyemiz Meclisince komisyonumuzda görüşülmek üzere havale edilen; İlçemiz merkezine yönelik yaklaşık 500 hektar alanda Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında N34 N34a22d paftasında yer alan 432 ada 16 ve 17 parseller ile 428 ada 1 parselde itiraza söz konusu olan bölümlerin dışında Adana Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 20.07.2022 tarih ve 140 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Belediyemizce hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan uygulama imar planı ile ilgili teklif komisyonumuzca görüşülmüş olup, teklifin müdürlüğünden geldiği gibi kabul edilmesine , Belediyemiz Meclisinde görüşülmek üzere Meclis Başkanlığına gönderilmesine oy birliği ile karar verildi. Denilmekte olup okunan komisyon raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde komisyon raporunun komisyondan geldiği gibi kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi. GEREĞİ İÇİN İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRÜLĞÜ
KARAR 51
Belediye Başkanlığımızın 06/07/2023 tarih ve 9632 sayılı yazıları ile gündeme alınan; Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müşterek Komisyonun Sınır Düzenleme (Karaisalı­Topaktaş, Çukurova­Kaşoba)ile ilgili Komisyon raporunun görüşmesi ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi ve onayı için Belediyemiz Meclisine havalesini Olurlarınıza arz ederim. Denilmekte olup komisyon raporunda aynen ” Belediyemiz Meclisince komisyonumuzda görüşülmek üzere havale edilen; , Adana İli, Çukurova İlçesi, Kaşoba Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve tapu kaydı Kaşoba olarak görülen ; 120/1,120/2,120/3,120/4,120/5,120/6,120/7,120/8,120/9,120/10,120/11,120/12,120/13,120/14,120/15 120/16,120/17,120/18,120/19, 120/20,119/1,119/2,119/3,119/4, 119/5, 119/6, 119/7, 119/8,119/9 101/1,103/1,103/4,103/5,104/2,105/1,106/1,107/1,107/5,107/6,108/86,108/87 ada parseller MAKS (Mekansal Adres Kayıt Sistemi)’ nde Karaisalı Topaktaş Mahallesi sınırlarında yer almaktadır. Söz konusu ada parseller Çukurova İlçesi, Kaşoba Mahallesi sınırları içerisinde kaldığından sınır düzeltme işleminin MAKS (Mekansal Adres Kayıt Sistemi) ‘nde yapılabilmesi için Meclis Kararı alınması gerekmektedir. Bu nedenle ekte bulunan krokideki gibi bahsi geçen ada ve parsellerin bulunduğu alanda Mahalle sınırının düzeltilmesi hususun da 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin N Bendi gereğince sınır düzeltme ile ilgili teklif komisyonumuzca görüşülmüş olup, teklifin müdürlüğünden geldiği gibi kabul edilmesine , Belediyemiz Meclisinde görüşülmek üzere Meclis Başkanlığına gönderilmesine oy birliği ile karar verildi. Denilmekte olup okunan komisyon raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde komisyon raporunun komisyondan geldiği gibi kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi.
KARAR 52
Belediye Başkanlığımızın 06/07/2023 tarih ve 9633 sayılı yazıları ile gündeme alınan; Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müşterek Komisyonun Sınır Düzenleme (Karaisalı­Kuzgun, Çukurova­Kocatepe)ile ilgili Komisyon raporunun görüşmesi ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi ve onayı için Belediyemiz Meclisine havalesini Olurlarınıza arz ederim. Denilmekte olup komisyon raporunda aynen ” Belediyemiz Meclisince komisyonumuzda görüşülmek üzere havale edilen; Adana İli, Çukurova İlçesi, Kocatepe Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve tapu kaydı Kocatepe olarak görülen ; 17079/12, 17079/11, 17079/4, 17079/5, 17079/6, 17079/7, 17079/8, 17079/2, 17079/9, 17079/13, 17079/1, 17073/53, 17073/37, 17073/52, 17080/2, 17080/1 ada parseller MAKS (Mekansal Adres Kayıt Sistemi)’ nde Karaisalı Kuzgun Mahallesi sınırlarında yer almaktadır. Söz konusu ada parseller Çukurova İlçesi, Kocatepe Mahallesi sınırları içerisinde kaldığından sınır düzeltme işleminin MAKS (Mekansal Adres Kayıt Sistemi) ‘nde yapılabilmesi için Meclis Kararı alınması gerekmektedir. Bu nedenle ekte bulunan krokideki gibi bahsi geçen ada ve parsellerin bulunduğu alanda Mahalle sınırının düzeltilmesi hususun da 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin N Bendi gereğince sınır düzeltme ile ilgili teklif komisyonumuzca görüşülmüş olup, teklifin müdürlüğünden geldiği gibi kabul edilmesine , Belediyemiz Meclisinde görüşülmek üzere Meclis Başkanlığına gönderilmesine oy birliği ile karar verildi. Denilmekte olup okunan komisyon raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde komisyon raporunun komisyondan geldiği gibi kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi. GEREĞİ İÇİN İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Yorum Kapalıdır.