Nisan 2023 Meclis Kararları

KARAR 25
Belediye Başkanlığımızın 31/03/2023 tarih ve 8517 sayılı yazıları ile gündeme alınan; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 33/b maddesinde; Madde 33/b; Diğer belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği iki üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği bir üye olmak üzere beş kişiden oluşur” Denilmekte olup, Belediyemiz Encümeninde görev yapmak üzere 2 adet Encümen Üyesi seçimi için teklifimizin Belediyemiz Meclisine havalesini arz ederim. Denilmekte olup, Yapılan gizli oylama sonucunda Belediyemiz Meclis Üyelerinden Özlem Bilgen (16) oy, Turgay BULUT (16) oy alarak 1 yıl Encümen Üyesi olarak görev yapmak üzere seçildiler.
KARAR 26
Belediye Başkanlığımızın 31/03/2023 tarih ve 8542 sayılı yazıları ile gündeme alınan; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince Belediye Başkanlığımız Plan ve Bütçe Komisyonunda görev yapmak üzere 5 adet üye seçilmesi için teklifimizin Belediyemiz Meclisince görüşülmek üzere havalesini Olurlarınıza arz ederim. Denilmekte olup, yapılan açık oylama sonucunda Belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyonunda 1 yıl görev yapmak üzere üyelerden Abdullah KAÇAR (16) oy, Mustafa EKİCİ (16) OY, Celalettin SÜRME (16) oy, Rifat KÖROĞLU (16) oy, Ayhan IŞIK (16) Oy alarak Belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyonunda görev yapmak üzere seçildiler.
KARAR 27
Belediye Başkanlığımızın 31/03/2023 tarih ve 8539 sayılı yazıları ile gündeme alınan , 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince Belediye Başkanlığımız İmar ve Bayındırlık Komisyonunda görev yapmak üzere 5 adet üye seçilmesi için teklifimizin Belediyemiz Meclisince görüşülmek üzere havalesini Olurlarınıza arz ederim. Denilmekte olup, yapılan açık oylama neticesinde Meclis Üyelerimizden Celalettin SÜRME (16) OY, Recep KOCA (16) oy, Saniye USTA (16) oy. Kudret DEMİRCİOĞLU (16) OY, Esat KÖSE (16) oy alarak 1 yıl boyunca Belediyemiz İmar ve Şehircilik Komisyonunda görev yapmak üzere seçildiler.
KARAR 28
Belediye Başkanlığımızın 31/03/2023 tarih ve 8540 sayılı yazıları ile gündeme alınan; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince Belediye Başkanlığımız Eğt. Kültür ve Spor Komisyonunda görev yapmak üzere 5 adet üye seçilmesi için teklifimizin Belediyemiz Meclisince görüşülmek üzere havalesini Olurlarınıza arz ederim. Denilmekte olup, yapılan açık oylama sonucunda Belediyemiz Meclis üyelerinden Özlem BİLGEN (16) oy , Recep KOCA (16) oy, Rifat KÖROĞLU (16) oy, Saniye USTA (16) oy, Turgay BULUT (16)oy alarak 1 yıl boyunca Eğitim Kültür ve Spor Komisyonunda görev yapmak üzere seçildiler.
KARAR 29
Belediye Başkanlığımızın 31/03/2023 tarih ve 8538 sayılı yazıları ile gündeme alınan; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince Belediye Başkanlığımız Tarım Orman ve Mahalle Komisyonunda görev yapmak üzere 5 adet üye seçilmesi için teklifimizin Belediyemiz Meclisince görüşülmek üzere havalesini Olurlarınıza arz ederim. Denilmekte olup, yapılan açık oylama neticesinde Belediyemiz Meclis Üyelerinden Cemal DEMİRDAĞ (16) oy, Osman KURDAK (16) oy, Ayhan IŞIK (16) oy, Kudret DEMİRCİOĞLU (16) oy, Ahmet GELEN (16) oy alarak 1 yıl boyunca Tarım Orman ve Mahalle Komisyonunda görev yapmak üzere seçildiler.
KARAR 30
Belediye Başkanlığımızın 31/03/2023 tarih ve 8541 sayılı yazıları ile gündeme alınan; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince Belediye Başkanlığımız Çevre Sağlık Komisyonunda görev yapmak üzere 5 adet üye seçilmesi için teklifimizin Belediyemiz Meclisince görüşülmek üzere havalesini Olurlarınıza arz ederim. Denilmekte olup, yapılan açık oylama neticesinde Belediyemiz Meclis Üyelerinden Özlem BİLGEN (16) OY, Aydın NERGİZ (16) oy. Ayhan IŞIK (16) oy, Turgay BULUT (16) OY, AHmet GELEN (16) oy alarak 1 yıl boyunca Çevre ve Sağlık Komisyonunda görev yapmak üzere seçildiler.
KARAR 31
Belediye Başkanlığımızca 2022 yılı faaliyet raporunun görüşülmek üzere meclisimize havalesini arz ederim. Denilmekte olup, Üyelerden Cemal DEMİRDAĞ söz aldı . Teklifin Plan Bütçe ve Müşterek Komisyonda görüşülmek üzere havale edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 32
Belediye Başkanlığımızca 2022 yılı İç denetim raporunun görüşülmek üzere meclisimize havalesini arz ederim. Denilmekte olup üyelerden Cemal DEMİRDAĞ söz aldı. Teklifin Plan Bütçe ve Müşterek Komisyonda görüşülmek üzere havalesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 33
Belediyemiz Plan Bütçe Müşterek Komisyonunun Faaliyet Raporu ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi ve onayı için Belediyemiz Meclisine havalesini Olurlarınıza arz ederim. Denilmekte olup Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 9. maddesi gereğince Belediye Başkanı Meclis Başkanlığından ayrılarak yerine Meclis 2. Başkan Vekili Osman KURDAK Meclis Başkanlığına geçti. Komisyon raporunda aynen “Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün 31/03/2023 tarih ve 8525 sayılı yazıları ile gündeme alınan ;Belediye Meclisimizce komisyonumuza havale edilen 2022 yılı Faaliyet Raporu komisyonumuzca tek tek görüşülmüş komisyonumuzca uygun bulunmuş olup, kararımızın Belediyemiz Meclisine sunulmasına oy birliği ile karar verildi. Denilmekte olup okunan komisyon raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde komisyon raporunun komisyondan geldiği gibi kabul edilmesine 2022 yılı Faaliyet Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 34
Belediyemiz Plan Bütçe Müşterek Komisyonunun 2022 Yılı İç Denetim Raporu ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi ve onayı için
Belediyemiz Meclisine havalesini Olurlarınıza arz ederim. Denilmekte olup komisyon raporunda aynen ” Belediyemiz Mali Hizmetler
Müdürlüğünün 31/03/2023 tarih ve 8526 sayılı yazıları ile gündeme alınan ;Belediye Meclisimizce komisyonumuza havale edilen 2022 yılı
Denetim Raporu komisyonumuzca görüşülmüş komisyonumuzca uygun bulunmuş olup, kararımızın Belediyemiz Meclisine sunulmasına oy
birliği ile karar verildi. Denilmekte olup okunan komisyon raporu oylamaya sunuldu. 2022 yılı denetim raporu tek tek görüşüldü. Yapılan
oylama neticesinde komisyon raporunun komisyondan geldiği gibi kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi.

Yorum Kapalıdır.