Mart 2023 Meclis Kararları

KARAR 23
Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27/02/2023 tarih ve 8158 sayılı yazıları gündeme alınan; Toroslar Elektrik Dağıtım
A.Ş’nin 20.12.2022 Tarih ve 5559 Sayılı yazısın da ; İlçemiz Karapınar Mahallesinde ve Selampınar Mahallesinde 2 adet alanda yatay­dikey
yapılaşmalardan dolayı artan enerji ihtiyacının sağlıklı ve devamlı bir şekilde karşılanabilmesi ve direk üstü trafoların yetersiz kalması
nedeniyle, mevcut direk üstü trafoların 34,5 KV’lık monoblok köşk (kompact tip)trafoya dönüştürülerek enerji ihtiyacının yeniden
düzenlenebilmesi amacıyla trafo yerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle elektrik şebekesinin fiziki durumu göz önünde bulundurularak
zeminde ve planda yapılan inceleme neticesinde tespit edilen ve teknik olarak trafo tesisine uygun alan belirlenmiştir. Ekte planda gösterilen
alana Şirketimizce hazırlanan alt yapı yatırım projeleri kapsamında trafo yapılması öngörülmekte ve bu doğrultuda trafo yeri olarak talep
edilmektedir. 3194 Sayılı İmar Kanununun ilgili maddeleri gereğince gerekli kontrollerin yapılarak trafo yeri olarak plana işlenmesinin
uygunluğunun kontrol edilmesi uygun görüldüğü taktirde plan tadilatının yapılarak trafo yeri olarak tahsis edilmesi talep edilmektedir,
denilmektedir.
Söz konusu olan İlçemiz Karapınar Mahallesi 277 ada içerisinde imar planında park alanı olarak kullanılan ve Selampınar
Mahallesi 429 ada 1 parselde yapılması planlanan 2 adet trafo tesisi için hazırlanan dosya ve paftalar Müdürlüğümüzce incelenmiştir. Yapılan
incelemeler sonucun da trafoların yapılmasında sakınca bulunmamıştır. İlçemiz Karapınar Mahallesi 277 ada içerisinde imar planında park
alanı olarak kullanılan ve Selampınar Mahallesi 429 ada 1 parsel de yapılması planlanan 2 adet trafo monoblok köşk ( kompact tip)
yapılabilmesi için gerekli Meclis Kararı alınmasını Olurlarınıza arz ederim. Denilmekte olup, Üyelerden Cemal DEMİRDAĞ söz adı. Teklifin
İmar Şehircilik ve Müşterek Komisyonda görüşülmek üzere havalesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama
neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 24
Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müşterek Komisyonunun Trafo yeri tahsisi ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi ve onayı için
Belediyemiz Meclisine havalesini Olurlarınıza arz ederim. Denilmekte olup, okunan komisyon raporunda aynen ; Belediyemiz Meclisince
komisyonumuza görüşülmek üzere sevk edilen; Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş’nin 20.12.2022 Tarih ve 5559 Sayılı yazısın da ; İlçemiz Karapınar
Mahallesinde ve Selampınar Mahallesinde 2 adet alanda yatay­dikey yapılaşmalardan dolayı artan enerji ihtiyacının sağlıklı ve devamlı bir şekilde
karşılanabilmesi ve direk üstü trafoların yetersiz kalması nedeniyle, mevcut direk üstü trafoların 34,5 KV’lık monoblok köşk (kompact tip)trafoya
dönüştürülerek enerji ihtiyacının yeniden düzenlenebilmesi amacıyla trafo yerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle elektrik şebekesinin fiziki
durumu göz önünde bulundurularak zeminde ve planda yapılan inceleme neticesinde tespit edilen ve teknik olarak trafo tesisine uygun alan
belirlenmiştir. Ekte planda gösterilen alana Şirketimizce hazırlanan alt yapı yatırım projeleri kapsamında trafo yapılması öngörülmekte ve bu
doğrultuda trafo yeri olarak talep edilmektedir. 3194 Sayılı İmar Kanununun ilgili maddeleri gereğince gerekli kontrollerin yapılarak trafo yeri
olarak plana işlenmesinin uygunluğunun kontrol edilmesi uygun görüldüğü taktirde plan tadilatının yapılarak trafo yeri olarak tahsis edilmesi talep
edilmektedir, denilmektedir.
İlçemiz Karapınar Mahallesi 277 ada içerisinde imar planında park alanı olarak kullanılan ve Selampınar Mahallesi 429 ada 1
parselde yapılması planlanan 2 adet trafo tesisi için hazırlanan dosya ve paftalar Müdürlüğümüzce incelenmiştir. Yapılan incelemeler sonucun
da trafoların yapılmasında sakınca bulunmamıştır. İlçemiz Karapınar Mahallesi 277 ada içerisinde imar planında park alanı olarak kullanılan ve
Selampınar Mahallesi 429 ada 1 parsel de yapılması planlanan 2 adet trafo monoblok köşk ( kompact tip) yapılabilmesi için gerekli Meclis
Kararı alınmasını Olurlarınıza arz ederim. Denilmekte olup, teklif komisyonumuzca görüşülmüş, teklifin idareden geldiği gibi kabul
edilmesine, Belediyemiz Meclisine sunulmasına komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. Denilmekte olup , okunan komisyon raporu
oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin komisyondan geldiği gibi kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi.

Yorum Kapalıdır.