Ocak 2023 Meclis Kararları

KARAR 1
Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 28/12/2022 tarih ve 7312 sayılı yazıları ile gündeme alınan;
Belediye Başkanlığımız bünyesinde 2022 yılında 5393 sayılı Belediye kanununun 49. maddesi gereğince Mühendis
kadrosunda tam zamanlı olarak çalıştırılmakta olan personelin 2023 yılı ücretinin Belediyemiz Meclisince belirlenmesi
hususunda Olurlarınıza arz ederim. Denilmekte olup Meclis Başkanı teklifin Plan ve Bütçe Müşterek komisyonunda
görüşülmek üzere havalesini teklif etti. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy
birliği ile karar verildi.
KARAR 2
Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 28/12/2022 tarih ve 7319 sayılı yazıları ile gündeme alınan;
Belediye Başkanlığımız bünyesinde 2022 yılında 5393 sayılı Belediye kanununun 49. maddesi gereğince Eğitmen
kadrosunda tam zamanlı olarak çalıştırılmakta olan personelin 2023 yılı ücretinin Belediyemiz Meclisince belirlenmesi
hususunda Olurlarınıza arz ederim. Denilmekte olup Meclis Başkanı teklifin Plan ve Bütçe Müşterek komisyonunda
görüşülmek üzere havalesini teklif etti. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy
birliği ile karar verildi.
KARAR 3
Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 28/12/2022 tarih ve 7317 sayılı yazıları ile gündeme alınan;
Belediye Başkanlığımız bünyesinde 2022 yılında 5393 sayılı Belediye kanununun 49. maddesi gereğince Peyzaj
Mimarı kadrosunda tam zamanlı olarak çalıştırılmakta olan personelin 2023 yılı ücretinin Belediyemiz Meclisince
belirlenmesi hususunda Olurlarınıza arz ederim. Denilmekte olup Meclis Başkanı teklifin Plan ve Bütçe Müşterek
komisyonunda görüşülmek üzere havalesini teklif etti. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin
kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 4
Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 28/12/2022 tarih ve 7317 sayılı yazıları ile gündeme alınan;
Belediye Başkanlığımız bünyesinde 2022 yılında 5393 sayılı Belediye kanununun 49. maddesi gereğince Peyzaj
Mimarı kadrosunda tam zamanlı olarak çalıştırılmakta olan personelin 2023 yılı ücretinin Belediyemiz Meclisince
belirlenmesi hususunda Olurlarınıza arz ederim. Denilmekte olup Meclis Başkanı teklifin Plan ve Bütçe Müşterek
komisyonunda görüşülmek üzere havalesini teklif etti. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin
kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 5
Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 28/12/2022 tarih ve 7315 sayılı yazıları ile gündeme alınan;
Belediye Başkanlığımız bünyesinde 2022 yılında 5393 sayılı Belediye kanununun 49. maddesi gereğince Kimyager
kadrosunda tam zamanlı olarak çalıştırılmakta olan personelin 2023 yılı ücretinin Belediyemiz Meclisince belirlenmesi
hususunda Olurlarınıza arz ederim. Denilmekte olup Meclis Başkanı teklifin Plan ve Bütçe Müşterek komisyonunda
görüşülmek üzere havalesini teklif etti. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy
birliği ile karar verildi.
KARAR 6
Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 28/12/2022 tarih ve 7314 sayılı yazıları ile gündeme alınan;
Belediye Başkanlığımız bünyesinde 2022 yılında 5393 sayılı Belediye kanununun 49. maddesi gereğince Ekonomist
kadrosunda tam zamanlı olarak çalıştırılmakta olan personelin 2023 yılı ücretinin Belediyemiz Meclisince belirlenmesi
hususunda Olurlarınıza arz ederim. Denilmekte olup Meclis Başkanı teklifin Plan ve Bütçe Müşterek komisyonunda
görüşülmek üzere havalesini teklif etti. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy
birliği ile karar verildi.
KARAR 7
Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 28/12/2022 tarih ve 7318 sayılı yazıları ile gündeme alınan;
Belediye Başkanlığımız bünyesinde 2022 yılında 5393 sayılı Belediye kanununun 49. maddesi gereğince Tekniker
kadrosunda tam zamanlı olarak çalıştırılmakta olan personelin 2023 yılı ücretinin Belediyemiz Meclisince belirlenmesi
hususunda Olurlarınıza arz ederim. Denilmekte olup Meclis Başkanı teklifin Plan ve Bütçe Müşterek komisyonunda
görüşülmek üzere havalesini teklif etti. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy
birliği ile karar verildi.
KARAR 8
Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 28/12/2022 tarih ve 7311 sayılı yazıları ile gündeme alınan;
Belediye Başkanlığımız bünyesinde 2022 yılında 5393 sayılı Belediye kanununun 49. maddesi gereğince Bilgisayar
Programcısı kadrosunda tam zamanlı olarak çalıştırılmakta olan personelin 2023 yılı ücretinin Belediyemiz Meclisince
belirlenmesi hususunda Olurlarınıza arz ederim. Denilmekte olup Meclis Başkanı teklifin Plan ve Bütçe Müşterek
komisyonunda görüşülmek üzere havalesini teklif etti. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin
kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 9
Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 28/12/2022 tarih ve 7309 sayılı yazıları ile gündeme alınan;
Belediye Başkanlığımız bünyesinde 2022 yılında 5393 sayılı Belediye kanununun 49. maddesi gereğince Avukat
kadrosunda kısmi zamanlı olarak çalıştırılmakta olan personelin 2023 yılı ücretinin Belediyemiz Meclisince
belirlenmesi hususunda Olurlarınıza arz ederim. Denilmekte olup Meclis Başkanı teklifin Plan ve Bütçe Müşterek
komisyonunda görüşülmek üzere havalesini teklif etti. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin
kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 10
Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 28/12/2022 tarih ve 7310 sayılı yazıları ile gündeme alınan;
Belediye Başkanlığımız bünyesinde 2022 yılında 5393 sayılı Belediye kanununun 49. maddesi gereğince Veteriner
Hekim kadrosunda kısmi zamanlı olarak çalıştırılmakta olan personelin 2023 yılı ücretinin Belediyemiz Meclisince
belirlenmesi hususunda Olurlarınıza arz ederim. Denilmekte olup Meclis Başkanı teklifin Plan ve Bütçe Müşterek
komisyonunda görüşülmek üzere havalesini teklif etti. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin
kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 11
Belediye Başkanlığımızın 29/12/2022 tarih ve 7361 sayılı yazıları ile gündeme alınan ; 2023 Yılında Denetim
Komisyonunda görev yapmak üzere 5 adet Denetim Komisyonu Üyeliği seçimi Belediyemiz meclisince seçilmesi
hususunda olurlarınıza arz ederim. Denilmekte olup, Yapılan gizli oylama neticesinde Meclis Üyelerinden Esat
KÖSE 14 Oy, Özlem BİLGEN 14 oy, Celalettin SÜRME 14 Oy, Ahmet GELEN 14 Oy, Ayhan IŞIK 14 Oy
alarak 2023 yılında İç Denetim Komisyonunda görev yapmak üzere seçildiler.
KARAR 12
Belediye Başkanlığımız İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 02/01/2023 tarih ve 7428 sayılı yazıları ile
gündeme alınan; Belediye Başkanlığımız ile Türk Yerel Hizmet­Sen ve Belediye İş Sendikası arasında Sendika
Sözleşmelerini yapmak üzere Belediye Başkanı Saadettin ASLAN’a yetki verilmesi için Belediyemiz Meclisince karar
alınması hususunda Olurlarınızı arz ederim. Denilmekte olup, Meclis Üyelerinden Esat KÖSE söz aldı. Teklifin
Müdürlüğünden geldiği gibi kabul edilmesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan Oylama
neticesinde teklifin müdürlüğünden geldiği gibi kabul edilmesine; Belediye Başkanlığımız ile Türk Yerel Hizmet­Sen
ve Belediye İş Sendikası arasında Sendika Sözleşmelerini yapmak üzere Belediye Başkanı Saadettin ASLAN’ a yetki
verilmesine oy birliği ile karar verildi.
KARAR 13
Belediyemiz Plan Bütçe ve Müşterek Komisyonun 2023 Yılında çalıştırılmaya devam olunacak olan tam zamanlı ve
kısmi zamanlı sözleşmeli Personellere ödenecek ücretlerin belirlenmesi ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi. ile
ilgili Teklifin Görüşülmesine geçildi. Komisyon raporunda aynen;
Belediyemiz Meclisince komisyonumuzda görüşülmek üzere havale edilen ; Belediyemizce 2023 yılı içerisinde
5393 sayılı Belediye kanununun 49. Maddesi gereğince çalıştırılmaya devam olunacak olan Tam Zamanlı ve kısmi
zamanlı Sözleşmeli Personellere ödenecek ücretlerin belirlenmesi ile ilgili teklif komisyonumuzca görüşüldü.
Yapılan görüşme neticesinde Belediye Başkanlığımızca 2023 yılında 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi
gereğince çalıştırılmaya devam edilecek olan Tam zamanlı sözleşmeli personellere ek ödeme hariç olmak üzere ;
Mühendislere aylık net 8,506,80-TL(SEKİZBİNBEŞYÜZALTITÜRKLİRASISEKSENKURUŞ
Teknikerlere aylık net 8,506,80-TL(SEKİZBİNBEŞYÜZALTITÜRKLİRASISEKSENKURUŞ
Programcılaraaylıkne 8,506,80­TL(SEKİZBİNBEŞYÜZALTITÜRKLİRASISEKSENKURUŞ)
Ekonomistlere aylık net 9.390,00­TL (DOKUZBİNÜÇYÜZDOKSANTÜRKLİRASI)
Kimyagerlere aylık net 8.860,00­TL(SEKİNBİNSEKİZYÜZALTMIŞTÜRKLİRASI)
Peyzaj Mimarına aylık net 8,506,80­TL(SEKİZBİNBEŞYÜZALTITÜRKLİRASISEKSENKURUŞ
Mimarlara aylık net 8,506,80-TL(SEKİZBİNBEŞYÜZALTITÜRKLİRASISEKSENKURUŞ Belediye Başkanlığımızca
2023 yılında 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi gereğince çalıştırılmaya devam edilecek olan kısmi
zamanlı sözleşmeli personellerden;
Avukatlara net 5.000­TL (BEŞBİNTÜRKLİRASI) + KDV,
Veteriner 5.000­TL (BEŞBİNTÜRKLİRASI) + KDV, ödenmesi komisyonumuzca uygun bulunmuştur.
Denilmekte olup, okunan komisyon raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde komisyon raporunun
komisyondan geldiği gibi kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 14
Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müşterek Komisyonunun Mezarlık yeri tahsisi ile ilgili komisyon raporunun
görüşülmesi ve onayı için Belediyemiz Meclisine havalesini Olurlarınıza arz ederim. Denilmekte olup, Komisyon
Raporunda aynen; Belediyemiz Meclisince komisyonumuza görüşülmek üzere sevk edilen; Adana Büyükşehir
Belediye Başkanlığı, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 17.11.2022 tarih ve 275893 sayılı yazısında söz konusu
olan ; Mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait olan, Adan İli, Karaisalı İlçesi, Selampınar Mahallesi 1965 ada 2 parsel
sayılı 7.554,35 m2 yüzölçümlü taşınmazın mezarlık olarak kullanılması için tahsisi talep edilmektedir. Kamu
idarelerine ait taşınmazların tahsis ve devri hakkında yönetmeliğinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 inci
maddesinin (h) bendine göre Söz konusu 1965 ada 2 parsel sayılı taşınmazın Mezarlık olarak tahsisi yapılabilmesi ile
ilgili teklif komisyonumuzca görüşüldü. Yapılan görüşme neticesinde teklifin müdürlüğünden geldiği gibi kabul
edilmesine, Mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait Adana ili Karaisalı ilçesi Selampınar Mahallesi 1965 ada 2 parselde
kayıtlı taşınmazın mezarlık olarak kullanılmak üzere Adana Büyükşehir Belediyesine tahsisine oy birliği ile karar
verildi. Denilmekte olup, okunan komisyon raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde okunan komisyon
raporunun komisyondan geldiği gibi kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi.
KARAR 15
Belediyemiz Plan Bütçe ve Müşterek Komisyon raporunun 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi
gereğince ataması yapılan Belediye Başkan Yardımcısının 2023 yılında alacağı maaşın Belirlenmesi ile ilgili komisyon
raporunun görüşülmesine geçildi. Komisyon Raporunda aynen ; 2023 yılında Meclis Üyesi Belediye Başkan
Yardımcılığı görevine atanan Belediye Başkan Yardımcılarına aylık 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesinde
Norm kadrosunda belediye başkan yardımcısı bulunan belediyelerde norm kadro sayısına bağlı kalınmaksızın;
belediye başkanı, zorunlu gördüğü takdirde, nüfusu 50.000’e kadar olan belediyelerde bir, nüfusu 50.001­200.000
arasında olan belediyelerde iki, nüfusu 200.001­500.000 arasında olan belediyelerde üç, nüfusu 500.000 ve fazla olan
belediyelerde dört belediye meclis üyesini belediye başkan yardımcısı olarak görevlendirebilir. Bu şekilde
görevlendirilen meclis üyelerine belediye başkanına verilen ödeneğin 2/3’ünü aşmamak üzere belediye meclisi
tarafından belirlenecek aylık ödenek verilir ve taleplerine göre bir sosyal güvenlik kurumu ile ilişkilendirilir.
Denilmekte olup, anılan kanun doğrultusunda aylık ödeme yapılması komisyonumuzca uygun bulunmuştur.
Denilmekte olup, okunan komisyon raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde komisyon raporunun
komisyondan geldiği gibi kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi.

Yorum Kapalıdır.