Ekim 2022 Meclis Kararları

KARAR 83
Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün 30/09/2022 tarih ve 5256 sayılı yazılar ile gündeme alınan; Belediye Başkanlığımız 2023 yılı bütçesi gelir ve gider tablosu yazımız ekinde sunulmuş olup 5393 sayılı Belediye Kanunu 18/n maddesi gereğince Belediyemiz Meclisince görüşülmek üzere havalesini; Olurlarınıza arz ederim. Denilmekte olup teklif hakkında söz isteyen olup olmadığı soruldu. Üyelerden Mustafa EKİCİ söz aldı. Arkadaşlar teklifin Plan Bütçe ve Müşterek Komisyonunda görüşülmek üzere havalesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 84
Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün 30/09/2022 tarih ve 6258 sayılı yazıları ile gündeme alınan; Mali Hizmetler Müdürlüğünce 2023 yılı fiyat tarifesi hazırlanmış olup yazımız ekinde sunulmuştur. Belediyemiz Meclisince görüşülmek üzere Belediye Meclisine havalesini Olurlarınıza arz ederim. Denilmekte olup, Teklif hakkında söz isteyen olup olmadığı soruldu. Üyelerden Mustafa EKİCİ söz aldı. Arkadaşlar teklifin Plan Bütce ve Müşterek Komisyonda görüşülmek üzere havalesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 85
Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünün 29/09/2022 tarih ve 6242 sayılı yazıları ile gündeme alınan; İlçemiz orman sahası yoğunluğu bakımından büyük bir coğrafi yapıya sahiptir. Belediyemizce meydana gelen orman yangınlarına ve orman köylerinde bulunan ev yangınlarına her zaman Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme ve soğutma ekipleri ile beraber 1 adet su tankeri ile yangınlara müdahale etmekteyiz. Orman bölgesinin çok olması sebebiyle 1 adet su tankeri yetersiz gelmektedir. Olası orman ve ev yangınlarına daha sağlıklı ve hızlı bir şekilde hizmet vermek amacı ile 1 adet arazöz (arazili 4×4) ile 1 adet pikabın (arazili 4×4) Orman Genel Müdürlüğünce Belediye Başkanlığımıza hibe edilmesi , hibe edilemediği takdirde satın alma yolu ile alınması için Belediyemiz Meclisince görüşülmek üzere havalesini Olurlarınıza arz ederim. Denilmekte olup, teklif oylamaya sunuldu. Yapılan Oylama neticesinde Teklifin Müdürlüğünden geldiği gibi kabul edilmesine , hibe veya satın alma işlemlerini yapmak üzere Belediye Başkanı Saadettin ASLAN ‘a yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. GEREĞİ İÇİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
KARAR 86
Belediyemiz Plan Bütçe Müşterek Komisyonunun 2023 yılı Bütçesi ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi ve onayı için Belediyemiz Meclisine havalesini Olurlarınıza arz ederim. Denilmekte olup komisyon raporunda aynen “Belediyemiz Meclisince komisyonumuzda görüşülmek üzere havale edilen Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28/09/2021 tarih ve E.2343 sayılı yazıları ekinde komisyonumuza sunulan 2022 yılı Bütçesi gelir ve gider tablosu komisyonumuzca görüşülmek üzere Belediyemiz Meclis Toplantı salonunda 06/10/2022 tarihinde toplanmış olup, 2023 Yılı Bütçesi gelir ve gider tabloları tek tek incelenerek 75.000.000,00­TL ‘lik (YETMİŞBEŞMİLYONTÜRKLİRASI) bütçenin uygunluğuna, kararımızın Belediyemiz Meclisine sunulmasına oy birliği ile karar verildi. Denilmekte olup okunan komisyon raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde komisyon raporunun komisyondan geldiği gibi kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi.

Yorum Kapalıdır.