Temmuz 2022 Meclis Kararları

KARAR 75
Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28/06/2022 tarih ve 4768 nolu yazıları ile gündeme alınan;
Belediye Başkanlığımız petrol istasyonunda akaryakıt alımında kullanılmak üzere daha önce alınan teminat mektubu
akaryakıt fiyatlarına gelen zamlar dolasıyı ile yetersiz gelmektedir. Akaryakıt alımlarında mağdur olmamak ve
belediyemiz hizmetlerinin aksamaması amacı ile İller Bankası A.Ş. den 300.000,00­TL tutarında süresiz ek teminat
mektubu alınması hususunda Belediye Başkanımız Saadettin ASLAN’a yetki verilmesi hususunda; Gereğini arz
ederim. Denilmekte olup, teklif hakkında söz isteyen olup olmadığı soruldu. Üyelerden Esat KÖSE söz aldı
Arkadaşlar teklifin Plan Bütçe ve Müşterek Komisyonunda görüşülmek üzere havalesini teklif ediyorum. Dedi. Teklif
oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 76
Gündemde bulunan madde gereği ; Belediyemiz Plan Bütçe ve Müşterek Komisyonunun 04/07/2022 tarih ve
12 nolu Komisyon Raporunun görüşülmesine geçildi. Komisyon Raporunda aynen ” Belediyemiz Meclisince
komisyonumuzda görüşülmek üzere havale edilen Belediye Başkanlığımız petrol istasyonunda akaryakıt alımında
kullanılmak üzere daha önce alınan teminat mektubu akaryakıt fiyatlarına gelen zamlar dolayısı ile yetersiz
gelmektedir. Akaryakıt alımlarında mağdur olmamak ve belediyemiz hizmetlerinin aksamaması amacı ile İller Bankası
A.Ş. den 300.000,00­TL (ÜÇYÜZBİNTÜRKLİRASI) tutarında süresiz teminat mektubu alınması hususunda
Belediye Başkanımız Saadettin ASLAN’a yetki verilmesi hususunda gereğini arz ederim. Denilmekte olup,
Belediyemiz Meclisince okunan komisyon raporu görüşüldü. Komisyon raporu hakkında söz isteyen olup olmadığı
soruldu. Üyelerden Esat KÖSE söz aldı . Arkadaşlar okunan komisyon raporunun komisyondan geldiği gibi
onaylanması istiyorum. Dedi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde teklifin kabulüne ;
Belediye Başkanlığımız petrol istasyonunda akaryakıt alımında kullanılmak üzere daha önce alınan teminat mektubu
akaryakıt fiyatlarına gelen zamlar dolayısı ile yetersiz geldiğinden . akaryakıt alımlarında mağdur olmamak ve
belediyemiz hizmetlerinin aksamaması amacı ile İller Bankası A.Ş. den 300.000,00­TL
(ÜÇYÜZBİNTÜRKLİRASI) tutarında süresiz ek teminat mektubu alınması için Belediye Başkanımız Saadettin
ASLAN’a yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
GEREĞİ İÇİN MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜNE

Yorum Kapalıdır.