Adana Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden Duyurulur

  • Yazının Tarihi: 22 Kasım 2019
  • Bu Yazıyı Sosyal Medyada Paylaş:
  • Googleda Paylaş
  • Twitterda Paylaş
  • Facebookta Paylaş

ADANA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN DUYURU

Çeşitli iletişim kanalları ile Milli Emlak Dairesi Başkanlığımıza yapılan bir takım şikâyet başvurularından; ‘zilyetliğin devri’ adı altında Hazine taşınmazlarının devrinin, alım-satımının veya kiralamasının yapılarak vatandaşlarımızın dolandırıldığı, ayrıca İdaremize verilen dilekçeler ile de söz konusu işlemlere resmi bir geçerlilik kazandırılmaya çalışıldığı görülmektedir.
Bilindiği üzere; 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı hakkındaki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 101. maddesi ile Hazine taşınmazlarını yönetim görevi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğüne verilmiş olup, bu görev taşrada Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine bağlı milli emlak birimleri tarafından yürütülmektedir.
Hazine taşınmazlarına ilişkin muhtar, emlakçı veya diğer şahıslar tarafından yapılan her türlü devir, alım-satım veya kiralamanın herhangi yasal geçerliliği bulunmadığı gibi bu tür işlemlere istinaden yapılan her türlü para alışverişinin 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 157. maddesi kapsamında “Dolandırıcılık Suçu” tanımına girdiği, yine İdareyi yanıltıcı gerçeğe aykırı beyanların ise 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 206. maddesinde ifadesini bulan “Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan” suçunu oluşturduğu açıktır. Bu tür fiillerin tespit edilmesi halinde, ilgilileri hakkında cumhuriyet başsavcılıklarına gerekli suç duyurusunda bulunulacağının bilinmesi gerekmektedir.
Bu kapsamda, hem kötü niyetli kişilerin Hazine malları üzerinden haksız kazanç elde etmelerinin önüne geçilmesi hem de ileride telafisi imkânsız sonuçlar doğuracak mağduriyetlerin yaşanmaması için, vatandaşlarımızın herhangi yasal geçerliliği bulunmayan bu tür devir, alım-satım veya kiralama taleplerine itibar etmemesi ve ilgilileri hakkında gerekli ihbar ve şikayette bulunmaları, ayrıca Hazine taşınmazlarına ilişkin taleplerin merkezde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüze bağlı Milli Emlak Dairesi Başkanlığımıza ilçelerde ise Milli Emlak Müdürlükleri/Şefliklerine yapılması gerektiğinin bilinmesi hususu kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Anahtar Kelime:

Bir Yorum Yazın

EYE IN RURAL PROJESİ

Elektronik Belge Doğrulama