Ezgi Sertel ile Karaisalımızı Tanıtıyoruz

  • Yazının Tarihi: 13 Ekim 2015
  • Bu Yazıyı Sosyal Medyada Paylaş:
  • Googleda Paylaş
  • Twitterda Paylaş
  • Facebookta Paylaş
Ezgi Sertel ile Karaisal?m?z? Tan?t?yoruz

Ezgi Sertel ile Karaisal?m?z? Tan?t?yoruz

Star TV ekranlar?nda Ezgi SERTEL’in sundu?u “Ezgi Sertel ?le Lezzetin Haritas?” program?n?n bu haftaki dura?? ilçemiz Karaisal?. Belediye Ba?kan?m?z Saadettin ASLAN e?i Nursel ASLAN, clinic Belediye Ba?kan Yard?mc?s? Recep AK, Adana Büyük?ehir Belediyesi Kültür ??leri ?ube Müdürü Yusuf DEL?KOCA’n?n kat?l?m?yla tarihi Varda (Alman) Köprüsü üzerinde geleneksel k?l çad?r?nda ilçemizin yöresel yemeklerini ve ilçemizde yeti?en sebze ve meyvelerinin tan?t?m?n? gerçekle?tirdik. Patates s?kmas?n? ve peynir s?kmas?n? çok seven Ezgi Han?m yöresel yemeklerimiz “Güveç, viagra Anal? K?zl?, Yüzsük Çorbas?, ?çli Köfte, Topalak ve Yaprak Sarmas?n?n haz?rlan?p pi?irilmesine kadar tüm detaylar? çekilirken, seek ayr?ca yufka ekmek, incir reçeli ,üzüm ve harnup pekmezi çekimi ile bu yemeklerde eme?i geçenlerle de röportaj gerçekle?tirildi. istanbul escort
Karaisal? Belediyesinin organize etti?i, MHP Karaisal? Kad?n Kollar? Ba?kan? Hatice EFE ve üyelerinin destek verdi?i çal??mada ilçemizin tan?t?m? konusunda büyük bir ba?ar? sa?lanm?? bulunmaktay?z. Eme?i geçen herkese te?ekkür ederiz.

Bir Yorum Yazın

EYE IN RURAL PROJESİ

Elektronik Belge Doğrulama