Kızıldağ Yaylası’nda Çalışmalar Devam Ediyor

  • Yazının Tarihi: 14 Kasım 2017
  • Bu Yazıyı Sosyal Medyada Paylaş:
  • Googleda Paylaş
  • Twitterda Paylaş
  • Facebookta Paylaş

Karaisal?’ya ba?l? K?z?lda? Yaylas?’nda yayla sezonu kapansa da çal??malar belediyemize ba?l? ekipler taraf?ndan tüm h?z?yla devam ediyor.

Karaisal? ilçesinin 1650 rak?ml? yüksekli?e sahip olan K?z?lda? Yaylas?’nda dar yollar geni?letilerek, camilerde ve mahalle aralar?nda bak?m ve onar?m çal??malar? yap?l?yor.

Çal??malar? yerinde inceleyen Karaisal? Belediye Ba?kan?m?z Saadettin Aslan, “?lçemize ba?l? K?z?lda? Yaylas? son y?llarda k?? turizmi aç?s?ndan önemli bir yayla haline geldi. Yaz?n bunalt?c? s?caklar?ndan kaçan vatanda?lar?m?z yaylam?zda temiz hava ve serinli?in tad?n? ç?kar?yor. Daha önce, Adana Büyük?ehir Belediyesi ve belediyemizin i?birli?iyle iki arac?n yan yana zor geçti?i yayla yolunu üç ?eritli yol haline getirdik. ?uan ise belediye ekiplerimiz taraf?ndan yayla içinde dar olan yollar geni?letiliyor ve mahalle aralar? ba?ta olmak üzere, camilerin bak?m onar?m çal??mas? yap?l?yor. Yo?un kar ya????n?n ya?and??? k?? aylar?nda yayla yolu, ekiplerimiz taraf?ndan gece gündüz aç?k halde tutuluyor. Kar ya?d???nda vatanda?lar?m?z? K?z?lda? Yaylam?z?n muhte?em manzaras?n? görmeye davet ediyorum” dedi.

Anahtar Kelime:

Bir Yorum Yazın