2018 Fiyat Tarifeleri

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GELİRLERİ

BAKANLAR KURULU İLE ALINMASI ZORUNLU HARÇLAR

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu`nun 65,79, 84, ve ek 6 ncı maddelerinde belirlenen maktu harç tarifelerinin, belediye grupları itibarıyla ekli listede belirtildiği şekilde tespit edilmesi; İçişleri Bakanlığı`nın 2/3/2005 tarihli ve 45245 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun 96’ncı maddesinin (A) fıkrasına göre, Bakanlar Kurulu`nca 13/4/2005 tarihinde kararlaştırılmıştır.

BİNA İNŞAAT HARÇLARI

1. Konut İnşaatı: m² başına (TL)
İnşaat Alanı
a) 100 m² ye kadar 0,65
b) 101-120 m² 1,35
c) 121-150 m² 1,90
d) 151-200 m² 2,50
e) 200 m2’den yukarı 3
2. İşyeri İnşaatı:    m² başına (TL)
İnşaat alanı
a) 25 m² ye kadar 2,5
b) 26-50 m² 3,75
c) 51-100 m² 5
d) 100 m2’den yukarı 6

   B )İMAR MEVZUATI GEREĞİNCE ALINACAK HARÇLAR

İlk parselasyon harcı (beher m² için) (Ticaret)                     0,10 TL

İlk parselasyon harcı (beher m² için) (Konut)                       0,07 TL

ifraz ve tevhid harcı (beher m² için) (Ticaret)                       0,10 TL

ifraz ve tevhid harcı (beher m² için) (Konut)                        0,07 TL

Plan ve proje tasdik harcı (beher inşaat m2 için ) (Ticaret)  0,10 TL

Plan ve proje tasdik harcı (beher inşaat m2 için ) (Konut)    0,07 TL

   C.a) Zemin Açma İzni ve Toprak Hafriyatı Harcı (Ticaret)

1) Toprak (Beher m³ için)                                                      0,27 TL

2)  Kanal (Beher m³ için)                                                       1,00 TL

  1. b) Zemin Açma İzni ve Toprak Hafriyatı Harcı (Konut)

1) Toprak (Beher m³ için)                                                      0,22 TL

2)  Kanal (Beher m³ için)                                                       0,80 TL

   D )Yapı Kullanma İzin Harcı( Beher İnşaat m² İçin)

Ticaret için                                                                          0,09 TL

Konut için                                                                            0,07 TL

  1. E) Muayene Ruhsat Ve Rapor Harcı     7,00 TL
  1. F) Sağlık Belgesi Harcı           1,75 TL
  1. G) Kayıt ve Süret Harcı

     1) Her sayfa başına                                                    0,50 TL

     2) Harita, Plan ve Krokilerin Beher m²sinden        6,00 TL  ,

  1. H) Kaynak suları harcı

1) Bir litreye kadar olan şişe ve benzeri kaplardan(kap başına) 0,016 TL

2) Bir litreden büyük şişe ve benzeri kaplardan (1 litre dahil)    0,009 TL

İMAR İLE İLGİLİ DİĞER GELİRLER

5393 Sayılı Belediye sayılı kanunun meclisin görev ve yetkileri başlıklı 18.nci maddesini  F fıkrası gereği ve 2464 sayılı belediye geliriler kanunun 97.nci maddesinde ‘ Belediler 2464 sayılı belediye gelirler kanununda harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgilerin isteği üzerine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmet için belediye meclislerince düzenlenecek tarifelerine göre hizmet karşılığı ücret almaya yetkilidir.’ Denildiğinden;

Proje İnceleme Ücreti

Onaylanan her proje için ( mimari, betonarme , tesisat, elektrik, peyzaj proleri için beher inşaat m² 0,08 TL

İmar Çapı Ücreti

Planlı Alanlarda 50 TL + bağımsız bölüm  x 50,00  TL

Plansız Alanlarda Tarla 1,000,00 TL

Plansız Alanlarda Arsa 50 TL + bağımsız bölüm  x 50,00 TL

Plankote Ücreti

Planlı Alanlarda  Parsel alanı x 0,07 + 500 TL

Plansız Alanlarda Tarla Parsel alanı x 0,015 + 800 TL

Plansız Alanlarda Arsa Parsel alanı x 0,015 + 500 TL

Numarataj Ücreti

Her Bağımsız Bölüm İçin 50,00 TL

Temel Üstü Keşif Ücreti

İş yeri için bağımsız bölüm x 50,00 TL

Konut İçin bağımsız bölüm x 35 TL

Avan Proje Onay ücreti 100,00 TL

Kat İrtifakı Onay ücreti 100,00 TL

Proje aslı gibidir ücreti 100,00 TL

Adres Tespit ücreti 20,00 TL

Eksper ücreti 50,00 TL

Asansör tescil ücreti 300,00 TL

Onaylanan her tadilat projesi beher inşaat m² 0,15 TL

İskan raporu keşif ücreti

Konutlarda bağımsız bölüm x 200,00 TL

İşyerlerinde bağımsız bölüm x 300,00 TL

Cins değişikliği ücreti

Planlı alanlar iki kata kadar 50,00 TL

Planlı alanlar iki kattan fazla 200,00 TL

Plansız yapılı alanlarda 150,00 TL

Tarlalarda 100,00 TL

İfraz tevhit ve parselasyon ücreti

İfraz tevhit ihdas terk hale hazır ve parselasyon kontrollük ücreti 300,00 TL

18.Madde kontrollük ücreti 1.000,00 TL

Belediye meclisine intikal edecek her plan tadilatı için alınacak ücret

Plan alanı  0m² – 1.000m² arası      1,750,00 TL

            1.001m² – 5.000m² arası      3,000,00  TL

            5.001m² – 10.000m² arası     4.500,00 TL

            10.001m² – 20.000m² arası   6.000,00 TL

             20.001m² – 50.000m² arası   7.500,00 TL

             50.001m² – Yukarısı beher m²  X  0,16 TL

               2) Plan ve tadilatların HES, GES ve RES alanları için beher m² 1,20 TL

İMARLA İLGİLİ DİĞER HARÇLAR:

Yorum Kapalıdır.