2017 Fiyat Tarifeleri

TC.
KARAİSALI  BELEDİYESİ
2017 YILI FİYAT TARİFELERİ
KAYIT VE SURET HARCI

1.2464 Sayılı kanunun 79, maddesi gereğince her türlü tasdik edilen kayıt suretlerinden her bir yüzü için 0,75 – TL alınır.
BELGE TASDİK HARCI
1.Ticari sicil nizamnamesinin 29. maddesi gereğince verilecek ticaret odası işçilik beyannamesinden 200,00 – TL alınır.

MEZAT SALONLARI HASILATI
Her türlü nişan, düğün, törenlerinden 500-TL kına ve düğün törenleri birlikte yapıldığında 700–TL toplantı ve seminerler için salon ücreti olarak 200,00 – TL alınır.
HOPARLÖR İLAN ÜCRETİ
Belediyemize hoparlör ilanı için başvuran kişiler ve ticari işyeri sahiplerinden ilan başına 5,00-TL alınır
OTOPARK YEDİEMİN ÜCRETİ
a)1 Günlük Otomobil Ücreti
8 TL
b)1 Günlük Kamyon Ücreti
25 TL
c)1 Günlük Konteynır Ücreti
30 TL
d)1 Günlük Tır Ücreti
50 TL

PLAN TASDİK HARCI
a)0-2 ha İmar Plan onay Harcı 0,50 TL/m2 , 2 ha + imar plan onay harcı 1,00 TL/m2
b)0-2 ha hali hazır harita onay harcı 0,50 TL/m2 , 2 ha + hali hazır harita onay harcı 1,00 TL/m2
c)İmar parsellerinde ifraz tevhit harcı 0,20 TL/m2
d)Tarlalarda-Bahçelerde ifraz tevhit harcı 0,02 TL/m2
e)Kesin adres talep harcı 20 TL
f)İşyeri röleve plan harcı 150 TL
g)HES-GES-RES tesisleri için hazırlanan hali hazır harita onay harcı 1,00 TL/m2dir.
h)HES-GES-RES tesisleri için hazırlanan imar planın onay harcı 1,00 TL/ m2 dir.
DİĞER İŞLETME KARI ( MİSAFİRHANE )
Mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait Belediye misafirhanesi olarak kullanılan yer için 1 günlük konaklama ücreti atamaya çıkarılmıştır.
A: 1 Kişilik oda : 30,00 – TL
B: 2 Kişilik oda : 20,00 – TL ücret alınır.

DİĞER 2. SINIF GSM İŞYERLERİNDE HEYET KONTROL ÜCRETLERİ
a)Sermaye Şirketlerinden 2.000-TL
b)Şahıs Şirketi ve Gerçek Tüzel Kişilerden 1.500-TL

SIHHİ MÜESSESE VE UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERLERİ ÜCRET TARİFESİ
Sıhhi Müesseseler 200-TL
Umuma Açık ve İstirahat Eğlence Yerleri 300-TL
EVRAK SURETİ ONAY ÜCRETİ VE DİGER GELİRLER
İşyeri Açma ve Çalışma Sureti Ruhsatı (aslı gibidir) 40-TL
Gayri Sıhhi Müesseslere ait işyeri açma ve çalışma ruhsatlarını
Zayi yıpranma ve adres güncelleme yenilemesinden dolayı
Yeniden tanzim edilerek düzenlenecek ruhsatlar karşılığında 300-TL
Sıhhi Müesselere ait işyeri açma ve çalışma ruhsatlarını
Zayi yıpranma ve adres güncelleme yenilemesinden dolayı
Yeniden tanzim edilerek düzenlenecek ruhsatlar karşılığında 100-TL

DİĞER 3. SINIF GSM İŞYERLERİNDE HEYET KONTROL ÜCRETLERİ
c)Sermaye Şirketlerinden 1.500-TL
d)Şahıs Şirketi ve Gerçek Tüzel Kişilerden 1.000-TL
İŞ MAKİNASI VE KAMYON ÜCRETLERİ
A: Beko çalışma 1 saatlik ücretleri : 65,00 – TL
B: Kamyon, çakıl, hafriyat ve çeşitli mlz. Get. Ücreti : 90,00 –TL

Yukarıdaki değerler ilçe merkezi için olup, Karaisalı merkezi dışına nakliye ücreti KM. sine göre pazarlıkla uygulama yapılacaktır. Denilmekte olup, okunan rapor hakkında söz isteyen olup olmadığı soruldu. Söz isteyen olmadığından teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde okunan Karaisalı Belediyesi 2017 Yılı Gelir Tarifesi ile ilgili raporun kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi.

Yorum Kapalıdır.